Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa under klimakteriet - en intervjustudie

Neftonsson, Linda LU and Persson, Sara LU (2021) SBMM53 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet och historiskt sett har kvinnans sexualitet varit tabu och ett känsligt ämne att utforska. Klimakteriet är en naturlig fas i alla kvinnors liv som börjar en tid innan kvinnans sista menstruation, så kallad menopaus och fortgår livet ut. Enligt barnmorskans kompetensbeskrivning ska barnmorskor ha kompetens att ge information till kvinnor om sexuell hälsa och de hormonella förändringarna som sker i samband med klimakteriet.
Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under klimakteriet.
Metod: Totalt intervjuades 17 kvinnor i åldern 50–60 år, därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning.
Resultat: Tre... (More)
Bakgrund: Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet och historiskt sett har kvinnans sexualitet varit tabu och ett känsligt ämne att utforska. Klimakteriet är en naturlig fas i alla kvinnors liv som börjar en tid innan kvinnans sista menstruation, så kallad menopaus och fortgår livet ut. Enligt barnmorskans kompetensbeskrivning ska barnmorskor ha kompetens att ge information till kvinnor om sexuell hälsa och de hormonella förändringarna som sker i samband med klimakteriet.
Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under klimakteriet.
Metod: Totalt intervjuades 17 kvinnor i åldern 50–60 år, därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning.
Resultat: Tre huvudkategorier framkom; Den sexuella hälsan förändras, En tid av många känslor och Utmaning att uppnå sexuell hälsa under klimakteriet samt tillhörande underkategorier.
Slutsats: Kvinnor i klimakteriet har en stor önskan av att få samtala kring klimakteriet och sexuell hälsa. Upplevelsen av den sexuella hälsan kan förändras under klimakteriet, lust och kåthet kan gå förlorad men kan även vara densamma eller öka. Att få hjälp med sin sexuella hälsa kan upplevas som en utmaning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Neftonsson, Linda LU and Persson, Sara LU
supervisor
organization
course
SBMM53 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sexuell hälsa, Klimakteriet, Barnmorskans roll, Empowerment, Självförmåga
language
Swedish
id
9047970
date added to LUP
2021-06-02 14:16:49
date last changed
2021-06-24 11:24:17
@misc{9047970,
 abstract   = {{Bakgrund: Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet och historiskt sett har kvinnans sexualitet varit tabu och ett känsligt ämne att utforska. Klimakteriet är en naturlig fas i alla kvinnors liv som börjar en tid innan kvinnans sista menstruation, så kallad menopaus och fortgår livet ut. Enligt barnmorskans kompetensbeskrivning ska barnmorskor ha kompetens att ge information till kvinnor om sexuell hälsa och de hormonella förändringarna som sker i samband med klimakteriet. 
Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under klimakteriet. 
Metod: Totalt intervjuades 17 kvinnor i åldern 50–60 år, därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning.
Resultat: Tre huvudkategorier framkom; Den sexuella hälsan förändras, En tid av många känslor och Utmaning att uppnå sexuell hälsa under klimakteriet samt tillhörande underkategorier. 
Slutsats: Kvinnor i klimakteriet har en stor önskan av att få samtala kring klimakteriet och sexuell hälsa. Upplevelsen av den sexuella hälsan kan förändras under klimakteriet, lust och kåthet kan gå förlorad men kan även vara densamma eller öka. Att få hjälp med sin sexuella hälsa kan upplevas som en utmaning.}},
 author    = {{Neftonsson, Linda and Persson, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa under klimakteriet - en intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}