Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tidvis exkluderad - partners upplevelse i samband med graviditet och barnafödande under covid-19 pandemin

Saraj, Wazma LU and Theander, Caroline LU (2021) SBMM53 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Studier har visat att partners som blev involverade i den perinatala vården hade mer positiv upplevelse av förlossningen. Barnmorskan har en betydelsefull uppgift med att inkludera och stödja partners i samband med förlossning. Covid- 19 pandemi har lett till att partners närvaro begränsats av besöksförbud.
Syfte: Att belysa partners upplevelse i samband med graviditet och barnafödande under covid-19 pandemin. Metod: Tretton pappor intervjuades med en inledande öppen fråga. Studien har en kvalitativ induktiv ansats och materialet har analyserats med innehållsanalys enligt Burnards. Resultat: Studien visade att papporna kände sig exkluderade under graviditet, förlossningsinduktion och eftervård och att de under själva... (More)
Bakgrund: Studier har visat att partners som blev involverade i den perinatala vården hade mer positiv upplevelse av förlossningen. Barnmorskan har en betydelsefull uppgift med att inkludera och stödja partners i samband med förlossning. Covid- 19 pandemi har lett till att partners närvaro begränsats av besöksförbud.
Syfte: Att belysa partners upplevelse i samband med graviditet och barnafödande under covid-19 pandemin. Metod: Tretton pappor intervjuades med en inledande öppen fråga. Studien har en kvalitativ induktiv ansats och materialet har analyserats med innehållsanalys enligt Burnards. Resultat: Studien visade att papporna kände sig exkluderade under graviditet, förlossningsinduktion och eftervård och att de under själva förlossningen upplevde delaktighet. Studien resulterade i två kategorier; Stängda dörrar - en känsla av att vara oviktig med underkategorierna; Exkluderad och känsla av att vara oönskad, Oro inför att inte få närvara vid förlossning samt Berövad möjlighet att vara ett stöd och kategorin; “Förlossningsavdelningen- en välkomnande värld” med underkategorierna; Inkluderad av barnmorskan och få en känsla av trygghet samt Finna sin roll och känna sig betydelsefull. Slutsats: Värdet av smittsäkerhet mellan partners och personal har gått före delaktighet och medverkan för partnern. Följden har blivit en exkludering av partners före och efter förlossningen vilket upplevts starkt negativ och vars långsiktiga konsekvenser framtida forskning får visa. Föräldrautbildning förekom ej eller har ersatts med olika digitala metoder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saraj, Wazma LU and Theander, Caroline LU
supervisor
organization
course
SBMM53 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barnafödande, barnmorska, covid- 19 pandemi, kommunikation, partners upplevelser
language
Swedish
id
9048125
date added to LUP
2021-06-02 14:19:00
date last changed
2021-06-02 14:19:00
@misc{9048125,
 abstract   = {{Bakgrund: Studier har visat att partners som blev involverade i den perinatala vården hade mer positiv upplevelse av förlossningen. Barnmorskan har en betydelsefull uppgift med att inkludera och stödja partners i samband med förlossning. Covid- 19 pandemi har lett till att partners närvaro begränsats av besöksförbud. 		 
Syfte: Att belysa partners upplevelse i samband med graviditet och barnafödande under covid-19 pandemin. Metod: Tretton pappor intervjuades med en inledande öppen fråga. Studien har en kvalitativ induktiv ansats och materialet har analyserats med innehållsanalys enligt Burnards. Resultat: Studien visade att papporna kände sig exkluderade under graviditet, förlossningsinduktion och eftervård och att de under själva förlossningen upplevde delaktighet. Studien resulterade i två kategorier; Stängda dörrar - en känsla av att vara oviktig med underkategorierna; Exkluderad och känsla av att vara oönskad, Oro inför att inte få närvara vid förlossning samt Berövad möjlighet att vara ett stöd och kategorin; “Förlossningsavdelningen- en välkomnande värld” med underkategorierna; Inkluderad av barnmorskan och få en känsla av trygghet samt Finna sin roll och känna sig betydelsefull. Slutsats: Värdet av smittsäkerhet mellan partners och personal har gått före delaktighet och medverkan för partnern. Följden har blivit en exkludering av partners före och efter förlossningen vilket upplevts starkt negativ och vars långsiktiga konsekvenser framtida forskning får visa. Föräldrautbildning förekom ej eller har ersatts med olika digitala metoder.}},
 author    = {{Saraj, Wazma and Theander, Caroline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tidvis exkluderad - partners upplevelse i samband med graviditet och barnafödande under covid-19 pandemin}},
 year     = {{2021}},
}