Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

MDMA-assisterad psykoterapi för PTSD

Winroth, Teddy LU and Eriksson, Stefan (2021) PPTN76 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det har en tid cirkulerat rykten att preparatet MDMA (metylendioximetamfetamin) skulle ha terapeutiska egenskaper. Vissa forskare har spekulerat i att MDMA är ett preparat som skulle kunna underlätta psykoterapi, inte minst för människor som lider av trauma och/eller PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Sedan år 2008 har ett fåtal RCT-studier kring saken publicerats. Forskarna själva hävdade attde preliminära resultaten varmycket intressanta och lovande, och den amerikanska motsvarigheten till läkemedelsverket (FDA, the Food and Drug Administration) har kallat denna metod för en ”genombrottsterapi”. Detta arbete är en systematisk litteraturöversikt övervar forskningen står idag rörande det kliniska värdet av MDMA. Författarna hittade... (More)
Det har en tid cirkulerat rykten att preparatet MDMA (metylendioximetamfetamin) skulle ha terapeutiska egenskaper. Vissa forskare har spekulerat i att MDMA är ett preparat som skulle kunna underlätta psykoterapi, inte minst för människor som lider av trauma och/eller PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Sedan år 2008 har ett fåtal RCT-studier kring saken publicerats. Forskarna själva hävdade attde preliminära resultaten varmycket intressanta och lovande, och den amerikanska motsvarigheten till läkemedelsverket (FDA, the Food and Drug Administration) har kallat denna metod för en ”genombrottsterapi”. Detta arbete är en systematisk litteraturöversikt övervar forskningen står idag rörande det kliniska värdet av MDMA. Författarna hittade totalt sju RCT-studier av varierande storlek som var relevanta. Den äldsta av studiernastängdes ner i förtidav politiska skäl, och det är därför svårt att dra några slutsatser från den. De resterande sex studierna fullföljdes dock och uppvisadealla tämligen identiska resultat. Studierna hävdadeatt metoden har få biverkningar och att få deltagare valdeatt avbryta behandlingen. Metoden uppvisade även goda behandlingsresultat för behandlingsresistent PTSD. Studierna är emellertid behäftade med olika problem så som små behandlingsgrupper och nyttjandet av aktiv placebo. (Less)
Abstract
There are widespread rumors that the substance MDMA (metylendioximetamphetamine) has therapeutic properties. Some researchers are speculating that MDMA could be used as an aid in psychotherapy, especially for patients suffering from trauma and/or PTSD (posttraumatic stress disorder). Since 2008, a few RCT (randomized controlled trials) studies on the matter have been published. The researchers themselves claimed the preliminary results were very interesting and promising, and the FDA (Food and Drug Administration) has called this method “a break through therapy”. This study is a systematic literature review to explore what the scientific community has discovered regarding the clinical value of MDMA. This study found seven RCT-studies of... (More)
There are widespread rumors that the substance MDMA (metylendioximetamphetamine) has therapeutic properties. Some researchers are speculating that MDMA could be used as an aid in psychotherapy, especially for patients suffering from trauma and/or PTSD (posttraumatic stress disorder). Since 2008, a few RCT (randomized controlled trials) studies on the matter have been published. The researchers themselves claimed the preliminary results were very interesting and promising, and the FDA (Food and Drug Administration) has called this method “a break through therapy”. This study is a systematic literature review to explore what the scientific community has discovered regarding the clinical value of MDMA. This study found seven RCT-studies of various sizes. The first study was shut down prematurely because of political reasons, hence that study had statistically weak results. The other six studies were completed and all hade very similar results. The studies claimed that the method had very few negative effects and low rates of attrition. Also, the method had good effects for treating treatment resistant PTSD. However, the studies are flawed, mainly because of small populations and the use of active placebo. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winroth, Teddy LU and Eriksson, Stefan
supervisor
organization
course
PPTN76 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
psychotherapy, PTSD, MDMA, psychdelics, randomized controlled tests, MAPS, psykedelia, randomiserade kontrollstudier
language
English
id
9048183
date added to LUP
2021-06-07 08:26:17
date last changed
2021-06-07 08:26:17
@misc{9048183,
 abstract   = {{There are widespread rumors that the substance MDMA (metylendioximetamphetamine) has therapeutic properties. Some researchers are speculating that MDMA could be used as an aid in psychotherapy, especially for patients suffering from trauma and/or PTSD (posttraumatic stress disorder). Since 2008, a few RCT (randomized controlled trials) studies on the matter have been published. The researchers themselves claimed the preliminary results were very interesting and promising, and the FDA (Food and Drug Administration) has called this method “a break through therapy”. This study is a systematic literature review to explore what the scientific community has discovered regarding the clinical value of MDMA. This study found seven RCT-studies of various sizes. The first study was shut down prematurely because of political reasons, hence that study had statistically weak results. The other six studies were completed and all hade very similar results. The studies claimed that the method had very few negative effects and low rates of attrition. Also, the method had good effects for treating treatment resistant PTSD. However, the studies are flawed, mainly because of small populations and the use of active placebo.}},
 author    = {{Winroth, Teddy and Eriksson, Stefan}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{MDMA-assisterad psykoterapi för PTSD}},
 year     = {{2021}},
}