Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne

Nilsson Wendel, Annika LU and Petersson, Fina Hendrika LU (2021) PPTS06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Internet KBT (IKBT) har funnits för vuxna sedan slutet av 1990-talet. Under senare år har IKBT utvecklats för barn och ungdomar men forskningen är begränsad. IKBT-programmet ”Ångesthjälpen ung” implementerades på BUP i Region Skåne 2017. Syftet med denna uppsats var att undersöka föräldrarnas uppfattning av programmet ”Ångesthjälpen ung” beroende på deras tillgång till föräldramoduler eller ej, samt att kartlägga behandlarnas användning och uppfattning av programmet. Data samlades in via enkäter riktade till föräldrarna och enkäter riktade till behandlarna. Enkäterna bestod av både kvalitativa och kvantitativa frågor. Analysmetoden som användes för de kvalitativa frågorna var tematisk analys och för den kvantitativa delen användes SPSS,... (More)
Internet KBT (IKBT) har funnits för vuxna sedan slutet av 1990-talet. Under senare år har IKBT utvecklats för barn och ungdomar men forskningen är begränsad. IKBT-programmet ”Ångesthjälpen ung” implementerades på BUP i Region Skåne 2017. Syftet med denna uppsats var att undersöka föräldrarnas uppfattning av programmet ”Ångesthjälpen ung” beroende på deras tillgång till föräldramoduler eller ej, samt att kartlägga behandlarnas användning och uppfattning av programmet. Data samlades in via enkäter riktade till föräldrarna och enkäter riktade till behandlarna. Enkäterna bestod av både kvalitativa och kvantitativa frågor. Analysmetoden som användes för de kvalitativa frågorna var tematisk analys och för den kvantitativa delen användes SPSS, Excel och Google docs. Resultaten visar att föräldrarna som har haft tillgång till föräldramodulerna i större utsträckning hade kännedom om programmet än föräldrarna som inte hade tillgång till föräldramodulerna. Båda föräldragrupper angav måttliga förbättringar i barnets funktion i skolan, socialt och familjelivet. Resultaten kan dock inte ses som representativa, eftersom de bygger på ett litet underlag, 16 enkätsvar. Resultaten från behandlarenkäterna bygger på 41 svar av 44 möjliga och kan ses som representativa. Resultaten visar att programmet fungerar bra på Första linjen, mindre bra på specialistpsykiatrin. Behandlarna beskrev ett stort behov av struktur kring det fortsatta arbetet med IKBT. Ett flertal behandlare upplevde det som givande att arbeta med IKBT. (Less)
Abstract
Internet CBT (ICBT) has been around for adults since the late 1990s. In recent years ICBT has been developed for children and young people but research is limited. The ICBT program "Ångesthjälpen ung" was implemented at Child and adolescent psychiatry in Region Skåne in 2017. The purpose of this essay was to investigate parents' perception of the program "Ångesthjälpen ung" depending on their access to parent-dedicated chapters or not, and to map the therapist's use and perception of the program. Data was collected via surveys directed to the parents and surveys directed to the therapists. The surveys consisted of both qualitative and quantitative questions. The analysis method used for the qualitative questions was thematic analysis and... (More)
Internet CBT (ICBT) has been around for adults since the late 1990s. In recent years ICBT has been developed for children and young people but research is limited. The ICBT program "Ångesthjälpen ung" was implemented at Child and adolescent psychiatry in Region Skåne in 2017. The purpose of this essay was to investigate parents' perception of the program "Ångesthjälpen ung" depending on their access to parent-dedicated chapters or not, and to map the therapist's use and perception of the program. Data was collected via surveys directed to the parents and surveys directed to the therapists. The surveys consisted of both qualitative and quantitative questions. The analysis method used for the qualitative questions was thematic analysis and for the quantitative part SPSS, Excel and Google docs were used. The results show that the parents who had access to the parent-dedicated chapters were more aware of the program than the parents who did not have access to the parent-dedicated chapters. Both parent groups reported moderate improvements in the child's function in school, social and family life. The results can, however, not be presented as representative, as they are based on a small sample, 16 survey responses. The results of the therapist's surveys are based on 41 answers out of 44 possible and can be seen as representative. The results show that the program works well on the Första linjen (primary care), less well on specialist psychiatry (specialist care). The therapists described a great need for structure around the continued work with ICBT. A large part of the therapists found it rewarding to work with ICBT. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson Wendel, Annika LU and Petersson, Fina Hendrika LU
supervisor
organization
course
PPTS06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Keywords: ICBT, Child and adolescent psychiatry, Parent-dedicated chapters, Therapists, Implementation, Surveys, Föräldramoduler, Behandlare, Implementering, Enkäter
language
Swedish
id
9048283
date added to LUP
2021-06-07 08:37:03
date last changed
2021-06-07 08:37:03
@misc{9048283,
 abstract   = {{Internet CBT (ICBT) has been around for adults since the late 1990s. In recent years ICBT has been developed for children and young people but research is limited. The ICBT program "Ångesthjälpen ung" was implemented at Child and adolescent psychiatry in Region Skåne in 2017. The purpose of this essay was to investigate parents' perception of the program "Ångesthjälpen ung" depending on their access to parent-dedicated chapters or not, and to map the therapist's use and perception of the program. Data was collected via surveys directed to the parents and surveys directed to the therapists. The surveys consisted of both qualitative and quantitative questions. The analysis method used for the qualitative questions was thematic analysis and for the quantitative part SPSS, Excel and Google docs were used. The results show that the parents who had access to the parent-dedicated chapters were more aware of the program than the parents who did not have access to the parent-dedicated chapters. Both parent groups reported moderate improvements in the child's function in school, social and family life. The results can, however, not be presented as representative, as they are based on a small sample, 16 survey responses. The results of the therapist's surveys are based on 41 answers out of 44 possible and can be seen as representative. The results show that the program works well on the Första linjen (primary care), less well on specialist psychiatry (specialist care). The therapists described a great need for structure around the continued work with ICBT. A large part of the therapists found it rewarding to work with ICBT.}},
 author    = {{Nilsson Wendel, Annika and Petersson, Fina Hendrika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne}},
 year     = {{2021}},
}