Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors självskattning av kompetensnivå inom intermediärvård

Hansson, Sara LU and Petersson, Ida LU (2021) AKTM22 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Problemområde: Avsaknaden av ett nationellt krav på en viss kompetens hos sjuksköterskor kan medföra att intermediärvård bedrivs utan tillräcklig kompetens eller med varierande kompetens mellan olika enheter. Bakgrund: Intermediärvård är en vårdnivå mellan vanlig vårdavdelning och intensivvårdsavdelning. Den fungerar både som en upptrappning och nedtrappning av vård. Både grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan arbeta inom intermediärvård. Syftet: Var att beskriva och jämföra sjuksköterskors självskattning av kompetensnivån inom intermediärvård genom en enkätstudie. Metod: Empirisk enkätstudie med självskattning utifrån NPC-skalan, hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney test. Resultat: Specialistsjuksköterskor... (More)
Problemområde: Avsaknaden av ett nationellt krav på en viss kompetens hos sjuksköterskor kan medföra att intermediärvård bedrivs utan tillräcklig kompetens eller med varierande kompetens mellan olika enheter. Bakgrund: Intermediärvård är en vårdnivå mellan vanlig vårdavdelning och intensivvårdsavdelning. Den fungerar både som en upptrappning och nedtrappning av vård. Både grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan arbeta inom intermediärvård. Syftet: Var att beskriva och jämföra sjuksköterskors självskattning av kompetensnivån inom intermediärvård genom en enkätstudie. Metod: Empirisk enkätstudie med självskattning utifrån NPC-skalan, hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney test. Resultat: Specialistsjuksköterskor skattar sin kompetens signifikant högre inom tre kompetensområden, även sjuksköterskor som arbetade med intermediärvård innan Covid-19 pandemin skattar sin kompetens signifikant högre inom tre kompetensområden. Konklusion: Specialistutbildning och längre arbetslivserfarenhet har visat sig vara associerat med en högre självskattad kompetens inom intermediärvård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Sara LU and Petersson, Ida LU
supervisor
organization
alternative title
Nurses self-estimated competence level regarding intermediate care
course
AKTM22 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intermediärvård, kompetensnivå, NPC-skalan, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, erfarenhet
language
Swedish
id
9048436
date added to LUP
2021-06-07 12:26:23
date last changed
2021-06-07 12:26:23
@misc{9048436,
 abstract   = {{Problemområde: Avsaknaden av ett nationellt krav på en viss kompetens hos sjuksköterskor kan medföra att intermediärvård bedrivs utan tillräcklig kompetens eller med varierande kompetens mellan olika enheter. Bakgrund: Intermediärvård är en vårdnivå mellan vanlig vårdavdelning och intensivvårdsavdelning. Den fungerar både som en upptrappning och nedtrappning av vård. Både grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan arbeta inom intermediärvård. Syftet: Var att beskriva och jämföra sjuksköterskors självskattning av kompetensnivån inom intermediärvård genom en enkätstudie. Metod: Empirisk enkätstudie med självskattning utifrån NPC-skalan, hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney test. Resultat: Specialistsjuksköterskor skattar sin kompetens signifikant högre inom tre kompetensområden, även sjuksköterskor som arbetade med intermediärvård innan Covid-19 pandemin skattar sin kompetens signifikant högre inom tre kompetensområden. Konklusion: Specialistutbildning och längre arbetslivserfarenhet har visat sig vara associerat med en högre självskattad kompetens inom intermediärvård.}},
 author    = {{Hansson, Sara and Petersson, Ida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors självskattning av kompetensnivå inom intermediärvård}},
 year     = {{2021}},
}