Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande..? En studie om hur porträtteringen av kvinnor i underkläder kommuniceras på Instagram

Kaukinen, Julia LU and Ward, Lina (2021) SKDK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande…?
Studien undersöker företag som verkar inom underklädesbranschen för kvinnor och deras marknadskommunikation på Instagram. Ämnet är valt på grund av komplexiteten kring kvinnlig porträttering i reklam och på Instagram i relation till sexualisering. Syftet är att undersöka hur marknadskommunikation tillämpas idag och belysa frågan kring komplexiteten av sexualisering och feminism. För att undersöka detta tolkar vi marknadskommunikation och porträttering av kvinnor genom en semiotisk analys ur två olika feministiska perspektiv: radikalfeminism och postfeminism.
Analysen presenterar två teman ur det empiriska materialet: kvinnor tillsammans och representation. Resultatet visade att... (More)
Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande…?
Studien undersöker företag som verkar inom underklädesbranschen för kvinnor och deras marknadskommunikation på Instagram. Ämnet är valt på grund av komplexiteten kring kvinnlig porträttering i reklam och på Instagram i relation till sexualisering. Syftet är att undersöka hur marknadskommunikation tillämpas idag och belysa frågan kring komplexiteten av sexualisering och feminism. För att undersöka detta tolkar vi marknadskommunikation och porträttering av kvinnor genom en semiotisk analys ur två olika feministiska perspektiv: radikalfeminism och postfeminism.
Analysen presenterar två teman ur det empiriska materialet: kvinnor tillsammans och representation. Resultatet visade att kvinnor huvudsakligen sexualiserades och porträtterades enligt klassiska stereotyper, vilket kommunicerar kvinnan som ett objekt. Diskurser inom postfeminismen var tydliga i bildtexterna. Vidare fann vi att femvertising som strategi tillämpades vid sidan av traditionell reklam och normativa kroppstyper. Slutsatsen av denna studie är att organisationerna har en spretig och paradoxal kommunikation, vilket förstärker och bekräftar komplexiteten inom fenomenet.

Keywords: sexualization, branding, femvertising, radical feminism, postfeminism, semiotic analysis, Instagram market communication
Number of characters, including spaces: 96 177 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kaukinen, Julia LU and Ward, Lina
supervisor
organization
course
SKDK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexualization, branding, femvertising, radical feminism, postfeminism, semiotic analysis, Instagram market communication
language
Swedish
id
9048454
date added to LUP
2021-06-16 09:35:44
date last changed
2021-06-16 09:35:44
@misc{9048454,
 abstract   = {{Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande…?
Studien undersöker företag som verkar inom underklädesbranschen för kvinnor och deras marknadskommunikation på Instagram. Ämnet är valt på grund av komplexiteten kring kvinnlig porträttering i reklam och på Instagram i relation till sexualisering. Syftet är att undersöka hur marknadskommunikation tillämpas idag och belysa frågan kring komplexiteten av sexualisering och feminism. För att undersöka detta tolkar vi marknadskommunikation och porträttering av kvinnor genom en semiotisk analys ur två olika feministiska perspektiv: radikalfeminism och postfeminism.
Analysen presenterar två teman ur det empiriska materialet: kvinnor tillsammans och representation. Resultatet visade att kvinnor huvudsakligen sexualiserades och porträtterades enligt klassiska stereotyper, vilket kommunicerar kvinnan som ett objekt. Diskurser inom postfeminismen var tydliga i bildtexterna. Vidare fann vi att femvertising som strategi tillämpades vid sidan av traditionell reklam och normativa kroppstyper. Slutsatsen av denna studie är att organisationerna har en spretig och paradoxal kommunikation, vilket förstärker och bekräftar komplexiteten inom fenomenet.

Keywords: sexualization, branding, femvertising, radical feminism, postfeminism, semiotic analysis, Instagram market communication
Number of characters, including spaces: 96 177}},
 author    = {{Kaukinen, Julia and Ward, Lina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande..? En studie om hur porträtteringen av kvinnor i underkläder kommuniceras på Instagram}},
 year     = {{2021}},
}