Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Känsloregleringsinterventioner som tillägg i ätstörningsbehandling

Olsson, Karin Sofia Margareta LU and Skogsberg, Anneli (2021) PPTN76 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Patienterna som deltog i denna studie har genomgått behandling på Resund som på uppdrag av Region Skåne bedriver dagsjukvård för alla olika ätstörningsdiagnoser. Behandlingen bygger på CBT-E (Fairburn, 2008) med inspiration av CBT-T (Waller et al., 2019). Denna studie är en före- och eftermätning och har utförts i syfte att kvalitetssäkra Resunds verksamhet avseende känsloregleringsinterventioner. Studien ämnar undersöka vilka förändringar som sker i känsloreglering, ätstörningssymtom och psykosocial funktion i samband med tilläggsbehandling ERGT och KWS. Mätinstrument som använts och analyserats är DERS-16, EDE-Q och CIA. Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att båda grupperna förbättrar emotionsregleringsförmågan på... (More)
Patienterna som deltog i denna studie har genomgått behandling på Resund som på uppdrag av Region Skåne bedriver dagsjukvård för alla olika ätstörningsdiagnoser. Behandlingen bygger på CBT-E (Fairburn, 2008) med inspiration av CBT-T (Waller et al., 2019). Denna studie är en före- och eftermätning och har utförts i syfte att kvalitetssäkra Resunds verksamhet avseende känsloregleringsinterventioner. Studien ämnar undersöka vilka förändringar som sker i känsloreglering, ätstörningssymtom och psykosocial funktion i samband med tilläggsbehandling ERGT och KWS. Mätinstrument som använts och analyserats är DERS-16, EDE-Q och CIA. Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att båda grupperna förbättrar emotionsregleringsförmågan på medelvärdesnivå men att de har fortsatta emotionsregleringssvårigheter. De totala ätstörningssymtomen mätt med EDE-Q inklusive subskalorna återhållsamhet, ätbekymmer, figurbekymmer, viktbekymmer minskar på medelvärdesnivå i båda grupperna. Det sker en förbättring i den psykosociala funktionen på medelvärdesnivå i båda grupperna. Resultaten är inte signifikanta. (Less)
Abstract
The patients who participated in this study were treated at Resund on behalf of Region Skåne which is running day care treatment services for the patients with a variety of eating disorders. The treatment is based on Enhanced Cognitive Behavioral Therapy (CBT-E, Fairburn, 2008) which has been inspired by CBT-T (Waller et al, 2019). This quantitative study includes both pre and post-measurement in order to ensure the quality of the operation (treatment) of Resund concerning emotion regulation. The aim was to investigate the changes that take place in emotion regulation, the symptoms of eating disorders and the psychosocial functioning as a consequence of add-on therapies such as ERGT and KWS. DERS-16 scale was used to measure the emotion... (More)
The patients who participated in this study were treated at Resund on behalf of Region Skåne which is running day care treatment services for the patients with a variety of eating disorders. The treatment is based on Enhanced Cognitive Behavioral Therapy (CBT-E, Fairburn, 2008) which has been inspired by CBT-T (Waller et al, 2019). This quantitative study includes both pre and post-measurement in order to ensure the quality of the operation (treatment) of Resund concerning emotion regulation. The aim was to investigate the changes that take place in emotion regulation, the symptoms of eating disorders and the psychosocial functioning as a consequence of add-on therapies such as ERGT and KWS. DERS-16 scale was used to measure the emotion regulation and EDE-Q and CIA questionnaires to examine eating disorders and impairments in psychosocial functioning. The results imply that both groups improved the emotion regulation skills measured on mean value level but that the difficulties with emotion regulation remain.The eating disorder symptoms including their subscales Restraint, Eating Concern, Shape Concern, Weight Concern all decreased on mean value level in both groups. Moreover, the improvement in psychosocial functioning is noticeable on mean value level in both groups.The results are not significant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Karin Sofia Margareta LU and Skogsberg, Anneli
supervisor
organization
course
PPTN76 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Ätstörningar, emotionsreglering, Emotion Regulation Group Therapy, DERS-16, EDE-Q, CIA, eating disorder, emotion regulation
language
Swedish
id
9048478
date added to LUP
2021-06-09 16:19:23
date last changed
2021-06-09 16:19:23
@misc{9048478,
 abstract   = {{The patients who participated in this study were treated at Resund on behalf of Region Skåne which is running day care treatment services for the patients with a variety of eating disorders. The treatment is based on Enhanced Cognitive Behavioral Therapy (CBT-E, Fairburn, 2008) which has been inspired by CBT-T (Waller et al, 2019). This quantitative study includes both pre and post-measurement in order to ensure the quality of the operation (treatment) of Resund concerning emotion regulation. The aim was to investigate the changes that take place in emotion regulation, the symptoms of eating disorders and the psychosocial functioning as a consequence of add-on therapies such as ERGT and KWS. DERS-16 scale was used to measure the emotion regulation and EDE-Q and CIA questionnaires to examine eating disorders and impairments in psychosocial functioning. The results imply that both groups improved the emotion regulation skills measured on mean value level but that the difficulties with emotion regulation remain.The eating disorder symptoms including their subscales Restraint, Eating Concern, Shape Concern, Weight Concern all decreased on mean value level in both groups. Moreover, the improvement in psychosocial functioning is noticeable on mean value level in both groups.The results are not significant.}},
 author    = {{Olsson, Karin Sofia Margareta and Skogsberg, Anneli}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Känsloregleringsinterventioner som tillägg i ätstörningsbehandling}},
 year     = {{2021}},
}