Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Störd sömn hos neurointensivvårdspatienter - en observationsstudie på intermediärsal

Andersson, Paulina LU and Åkerlund, Anna LU (2021) SINM22 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Sömnen är en av grundpelarna för att vi ska kunna leva och fungera som människor. Inom intensivvården hamnar sömnen ofta i skymundan till förmån för medicinsk vård. Som intensivvårdssjuksköterska har man ett stort ansvar att se till hela patienten och dennes komfort. Syftet med denna prospektiva observationsstudie var att undersöka frekvensen av störningar nattetid på en intermediärsal på en neurointensivvårdsavdelning. Författarna spenderade sammanlagt 38 timmar på den utvalda avdelningen och registrerade samtliga av de störningar som förekom. Totalt registrerades 1991 störningar, varav “ljus” samt “talande personal” var de mest frekventa. Den längsta ostörda period som förekom var 15 minuter.
Arbetshypotesen var att fler... (More)
Abstrakt
Sömnen är en av grundpelarna för att vi ska kunna leva och fungera som människor. Inom intensivvården hamnar sömnen ofta i skymundan till förmån för medicinsk vård. Som intensivvårdssjuksköterska har man ett stort ansvar att se till hela patienten och dennes komfort. Syftet med denna prospektiva observationsstudie var att undersöka frekvensen av störningar nattetid på en intermediärsal på en neurointensivvårdsavdelning. Författarna spenderade sammanlagt 38 timmar på den utvalda avdelningen och registrerade samtliga av de störningar som förekom. Totalt registrerades 1991 störningar, varav “ljus” samt “talande personal” var de mest frekventa. Den längsta ostörda period som förekom var 15 minuter.
Arbetshypotesen var att fler störningar förekom på förnatten jämfört med efternatten, men denna hypotes var tvungen att förkastas då ingen statistisk signifikant skillnad i antal störningar förelåg mellan de två perioderna. Sammantaget visar studien att icke nödvändiga störningar är det som är mest förekommande och ger således möjlighet för förbättringsarbeten där belysning och miljö kan justeras för att möjliggöra en bättre sömn för patienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Paulina LU and Åkerlund, Anna LU
supervisor
organization
course
SINM22 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intensivvård, intermediärvård, observation, sömn, störningar
language
Swedish
id
9048611
date added to LUP
2021-06-10 10:52:15
date last changed
2021-06-10 10:52:15
@misc{9048611,
 abstract   = {{Abstrakt
Sömnen är en av grundpelarna för att vi ska kunna leva och fungera som människor. Inom intensivvården hamnar sömnen ofta i skymundan till förmån för medicinsk vård. Som intensivvårdssjuksköterska har man ett stort ansvar att se till hela patienten och dennes komfort. Syftet med denna prospektiva observationsstudie var att undersöka frekvensen av störningar nattetid på en intermediärsal på en neurointensivvårdsavdelning. Författarna spenderade sammanlagt 38 timmar på den utvalda avdelningen och registrerade samtliga av de störningar som förekom. Totalt registrerades 1991 störningar, varav “ljus” samt “talande personal” var de mest frekventa. Den längsta ostörda period som förekom var 15 minuter.
Arbetshypotesen var att fler störningar förekom på förnatten jämfört med efternatten, men denna hypotes var tvungen att förkastas då ingen statistisk signifikant skillnad i antal störningar förelåg mellan de två perioderna. Sammantaget visar studien att icke nödvändiga störningar är det som är mest förekommande och ger således möjlighet för förbättringsarbeten där belysning och miljö kan justeras för att möjliggöra en bättre sömn för patienterna.}},
 author    = {{Andersson, Paulina and Åkerlund, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Störd sömn hos neurointensivvårdspatienter - en observationsstudie på intermediärsal}},
 year     = {{2021}},
}