Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Nej, lilla gumman, så fungerar det inte här” - En kvalitativ intervjustudie om tjänstemäns upplevelser av tystnadskultur inom kommunala verksamheter

Richert, Siri LU and Bynke, Moa LU (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract
The experience of a culture of silence among officials in municipal workplaces in Sweden has been a debated topic for the last few years. Swedish officials have a unique position in municipalities where they both must be unpolitical and at the same time contribute objective facts to the decision-making process. Existing research argues that strategic internal communication can be used to create an open communication climate and thereby prevent the emergence of a culture of silence. The purpose of this study is therefore to examine how strategic internal communication can counteract a culture of silence within municipal workplaces. Through semi-structured interviews, with officials who have experienced a culture of silence, different themes... (More)
The experience of a culture of silence among officials in municipal workplaces in Sweden has been a debated topic for the last few years. Swedish officials have a unique position in municipalities where they both must be unpolitical and at the same time contribute objective facts to the decision-making process. Existing research argues that strategic internal communication can be used to create an open communication climate and thereby prevent the emergence of a culture of silence. The purpose of this study is therefore to examine how strategic internal communication can counteract a culture of silence within municipal workplaces. Through semi-structured interviews, with officials who have experienced a culture of silence, different themes of why they were silenced emerged. The identified themes were analysed guided by the theoretical framework consisting of Ås' master suppression techniques, strategic internal communication, and employee silence. The study’s results show how officials remain silent due to active actions and threats from superiors. It also exposes how politicians and managers violate the role of officials, as well as laws aimed at protecting them. The study discusses the consequences of the culture of silence and how Sweden is in need of a national debate about their democratic system. It also addresses the issue of anti-democratic superiors preventing its implementation. Subsequently, the study discusses how the implementation of a better strategic internal communication can help municipalities and their employees to better identify and counteract master suppression techniques before it advances to a culture of silence. (Less)
Abstract (Swedish)
Tystnadskultur bland tjänstemän inom kommunala verksamheter har varit ett debatterat ämne i Sverige de senaste åren. Svenska tjänstemän har en unik position i den kommunala verksamheten där de både ska vara opolitiska och samtidigt bidra med objektiv fakta till beslutsunderlaget. Befintlig forskning argumenterar för hur strategisk intern kommunikation kan användas för att skapa ett öppet kommunikationsklimat och därmed förhindra uppkomsten av en tystnadskultur. Syftet med studien är därmed att undersöka hur strategisk intern kommunikation kan motverka en tystnadskultur inom kommunala verksamheter. Genom semi-strukturerade intervjuer, av tjänstemän som har upplevt tystnadskultur, identifieras olika teman angående varför tjänstemän tystnar.... (More)
Tystnadskultur bland tjänstemän inom kommunala verksamheter har varit ett debatterat ämne i Sverige de senaste åren. Svenska tjänstemän har en unik position i den kommunala verksamheten där de både ska vara opolitiska och samtidigt bidra med objektiv fakta till beslutsunderlaget. Befintlig forskning argumenterar för hur strategisk intern kommunikation kan användas för att skapa ett öppet kommunikationsklimat och därmed förhindra uppkomsten av en tystnadskultur. Syftet med studien är därmed att undersöka hur strategisk intern kommunikation kan motverka en tystnadskultur inom kommunala verksamheter. Genom semi-strukturerade intervjuer, av tjänstemän som har upplevt tystnadskultur, identifieras olika teman angående varför tjänstemän tystnar. De identifierade teman analyseras genom det teoretiska ramverket bestående av Ås härskartekniker, strategisk intern kommunikation och medarbetartystnad. Studiens resultat visar hur tjänstemän tystnar på grund av aktiva handlingar, härskartekniker och hot från överordnade. Likaså visar studien att politiker och övre chefer inskränker på tjänstemannarollen och lagar som syftar till att skydda tjänstemän. Som en följd av det diskuteras tystnadskulturens konsekvenser för kommuner och hur Sverige är i behov av en nationell debatt om brister i det demokratiska systemet. Studien bemöter även problematiken med antidemokratiska överordnade som förhindrar dess implementering. Därefter utmynnar studien i en diskussion om hur strategisk intern kommunikation kan hjälp kommuner att identifiera och motverka utövandet av härskartekniker innan uppkomsten av en tystnadskultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Richert, Siri LU and Bynke, Moa LU
supervisor
organization
course
SKOK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tystnadskultur, härskartekniker, tjänstemän, kommunala verksamheter, intern kommunikation, medarbetartystnad, tematisk analys, intervjustudie
language
Swedish
id
9048642
date added to LUP
2021-06-07 15:15:30
date last changed
2021-06-07 15:15:30
@misc{9048642,
 abstract   = {{The experience of a culture of silence among officials in municipal workplaces in Sweden has been a debated topic for the last few years. Swedish officials have a unique position in municipalities where they both must be unpolitical and at the same time contribute objective facts to the decision-making process. Existing research argues that strategic internal communication can be used to create an open communication climate and thereby prevent the emergence of a culture of silence. The purpose of this study is therefore to examine how strategic internal communication can counteract a culture of silence within municipal workplaces. Through semi-structured interviews, with officials who have experienced a culture of silence, different themes of why they were silenced emerged. The identified themes were analysed guided by the theoretical framework consisting of Ås' master suppression techniques, strategic internal communication, and employee silence. The study’s results show how officials remain silent due to active actions and threats from superiors. It also exposes how politicians and managers violate the role of officials, as well as laws aimed at protecting them. The study discusses the consequences of the culture of silence and how Sweden is in need of a national debate about their democratic system. It also addresses the issue of anti-democratic superiors preventing its implementation. Subsequently, the study discusses how the implementation of a better strategic internal communication can help municipalities and their employees to better identify and counteract master suppression techniques before it advances to a culture of silence.}},
 author    = {{Richert, Siri and Bynke, Moa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Nej, lilla gumman, så fungerar det inte här” - En kvalitativ intervjustudie om tjänstemäns upplevelser av tystnadskultur inom kommunala verksamheter}},
 year     = {{2021}},
}