Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att skörda organ – Operationssjuksköterskans fält vid operation

Hansson, Sophie LU and Lindgren, Linnéa LU (2021) OPSM22 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: För att en organdonation ska vara möjlig, ska donatorns önskemål vara väldokumenterat eller framfört till närstående om de ställs inför förfrågan. Organ Donor Advocacy är ett fenomen som innefattar att skydda donatorns och dess närståendes vilja och önskemål, samt att de lagar och dokument som gäller följs av alla inblandade.
Syfte: Att belysa operationssjuksköterskors erfarenheter av deras medverkande vid donatorsoperation.
Metod: En systematisk litteraturöversikt där sökningar skett i fem databaser som resulterat i 12 vetenskapliga artiklar. Metod, granskning och analys har baserats på SBU:s (2020) metodbok samt Thomas & Hardens (2008) beskrivning av tematisk syntes.
Resultat: Fyra teman framkom ur syntetiseringen av data;... (More)
Bakgrund: För att en organdonation ska vara möjlig, ska donatorns önskemål vara väldokumenterat eller framfört till närstående om de ställs inför förfrågan. Organ Donor Advocacy är ett fenomen som innefattar att skydda donatorns och dess närståendes vilja och önskemål, samt att de lagar och dokument som gäller följs av alla inblandade.
Syfte: Att belysa operationssjuksköterskors erfarenheter av deras medverkande vid donatorsoperation.
Metod: En systematisk litteraturöversikt där sökningar skett i fem databaser som resulterat i 12 vetenskapliga artiklar. Metod, granskning och analys har baserats på SBU:s (2020) metodbok samt Thomas & Hardens (2008) beskrivning av tematisk syntes.
Resultat: Fyra teman framkom ur syntetiseringen av data; Erfarenheter av professionen vid donatorsoperationer, Upplevelser av död och dödlighet, Upplevelser av medkänsla för andra och Erfarenheter av bristande stöd på arbetsplatsen. Operationssjuksköterskors upplevelser vid en donatorsoperation upplevdes som emotionellt krävande och psykiskt dränerande. Många negativa känslor och tankar uppstod, men resultatet visade även att operationssjuksköterskors medverkan i en donatorsoperation kunde kännas som en god gärning. Deltagandet vid donatorsoperationer väckte många livsfilosofiska frågor. Ofta saknades stöd hos kollegor, teamet och av arbetsplatsen efter medverkande på donatorsoperationer. Operationssjuksköterskor hade olika strategier för att kunna hantera sina jobbiga erfarenheter. De hade ofta ett behov av att vara donatorns advokat, i samband med donationsoperation.
Konklusion: Litteraturstudien har belyst operationssjuksköterskors erfarenheter där brister kring support på arbetsplatsen och okunskap om död uppdagades. För att skapa en god arbetsmiljö bör debriefing göras både under och efter en donatorsoperation. Utbildning inom området bedöms vara otillräcklig för alla professioner inom hälso- och sjukvården och något som anses behöva prioriteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Sophie LU and Lindgren, Linnéa LU
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie om operationssjuksköterskors erfarenheter av deras medverkan vid donatorsoperation.
course
OPSM22 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska, Erfarenhet, Donatorsoperation, Litteraturstudie, Organdonation
language
Swedish
id
9048871
date added to LUP
2021-07-01 15:21:59
date last changed
2021-07-01 15:21:59
@misc{9048871,
 abstract   = {{Bakgrund: För att en organdonation ska vara möjlig, ska donatorns önskemål vara väldokumenterat eller framfört till närstående om de ställs inför förfrågan. Organ Donor Advocacy är ett fenomen som innefattar att skydda donatorns och dess närståendes vilja och önskemål, samt att de lagar och dokument som gäller följs av alla inblandade. 
Syfte: Att belysa operationssjuksköterskors erfarenheter av deras medverkande vid donatorsoperation.
Metod: En systematisk litteraturöversikt där sökningar skett i fem databaser som resulterat i 12 vetenskapliga artiklar. Metod, granskning och analys har baserats på SBU:s (2020) metodbok samt Thomas & Hardens (2008) beskrivning av tematisk syntes.
Resultat: Fyra teman framkom ur syntetiseringen av data; Erfarenheter av professionen vid donatorsoperationer, Upplevelser av död och dödlighet, Upplevelser av medkänsla för andra och Erfarenheter av bristande stöd på arbetsplatsen. Operationssjuksköterskors upplevelser vid en donatorsoperation upplevdes som emotionellt krävande och psykiskt dränerande. Många negativa känslor och tankar uppstod, men resultatet visade även att operationssjuksköterskors medverkan i en donatorsoperation kunde kännas som en god gärning. Deltagandet vid donatorsoperationer väckte många livsfilosofiska frågor. Ofta saknades stöd hos kollegor, teamet och av arbetsplatsen efter medverkande på donatorsoperationer. Operationssjuksköterskor hade olika strategier för att kunna hantera sina jobbiga erfarenheter. De hade ofta ett behov av att vara donatorns advokat, i samband med donationsoperation.
Konklusion: Litteraturstudien har belyst operationssjuksköterskors erfarenheter där brister kring support på arbetsplatsen och okunskap om död uppdagades. För att skapa en god arbetsmiljö bör debriefing göras både under och efter en donatorsoperation. Utbildning inom området bedöms vara otillräcklig för alla professioner inom hälso- och sjukvården och något som anses behöva prioriteras.}},
 author    = {{Hansson, Sophie and Lindgren, Linnéa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att skörda organ – Operationssjuksköterskans fält vid operation}},
 year     = {{2021}},
}