Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att behandla traumarelaterad skam: En systematisk litteraturstudie

Olsson, Johan LU and Norling, Margaretha (2021) PPTN76 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att göra en systematisk litteraturstudie genom att undersöka tio RCT-studier om traumarelaterad skam och PTSD. Syftet var att identifiera i vilken utsträckning KBT-behandlingar effektivt kan behandla skam relaterad till traumaincidenter, och även hur skam har behandlats i studier av traumabehandling. De undersökta studierna använde olika KBT-behandlingar och studerade olika populationer i fem olika länder. Alla behandlingar var avsedda att behandla olika typer av trauman och/eller traumarelaterade känslor. Det totala samplet bestod av 846 individer, både barn och vuxna, både män och kvinnor. Deltagarna rekryterades på olika sätt. Vi upptäckte att endast två studier hade traumarelaterad skam som sitt direkta... (More)
Syftet med denna studie var att göra en systematisk litteraturstudie genom att undersöka tio RCT-studier om traumarelaterad skam och PTSD. Syftet var att identifiera i vilken utsträckning KBT-behandlingar effektivt kan behandla skam relaterad till traumaincidenter, och även hur skam har behandlats i studier av traumabehandling. De undersökta studierna använde olika KBT-behandlingar och studerade olika populationer i fem olika länder. Alla behandlingar var avsedda att behandla olika typer av trauman och/eller traumarelaterade känslor. Det totala samplet bestod av 846 individer, både barn och vuxna, både män och kvinnor. Deltagarna rekryterades på olika sätt. Vi upptäckte att endast två studier hade traumarelaterad skam som sitt direkta forskningsfokus. I de andra studierna studerades den som en
emotion bland andra. Våra resultat visade att alla behandlingar, med ett undantag,rapporterade en minskning av traumarelaterad skam som resultat av deras behandling. Våra resultat visade också att traumarelaterad skam är ett underbeforskat område. Författarna spekulerade i att avslöjande av de skamliga minnena och acceptans från andra och upprepad exponering kan vara faktorer som hjälper till att reducera skam.
Studiernas design medgav inte att vi kunde dra några slutsatser om vilka specifika komponenter i KBT-behandlingarna som bidrar till att minska traumarelaterad skam. Detta bör undersökas ytterligare i framtida forskningsstudier. (Less)
Abstract
The aim of this study was to make a systematic literature study by examine ten RCT studies regarding trauma-related shame and PTSD. The aim was to identify to what extent CBT-treatments would effectively treat shame arisen from trauma incidents, and also regarding how shame has been treated in studies of trauma treatment. The examined studies used different CBT-treatments and studied different populations in five different countries. All treatments intended to treat or investigate different kind of traumas and/or trauma-related feelings. The total sample vas 846 individuals, both children and adults, both men and women. The participants were recruited differently. We discovered that only two studies had trauma-related shame as their direct... (More)
The aim of this study was to make a systematic literature study by examine ten RCT studies regarding trauma-related shame and PTSD. The aim was to identify to what extent CBT-treatments would effectively treat shame arisen from trauma incidents, and also regarding how shame has been treated in studies of trauma treatment. The examined studies used different CBT-treatments and studied different populations in five different countries. All treatments intended to treat or investigate different kind of traumas and/or trauma-related feelings. The total sample vas 846 individuals, both children and adults, both men and women. The participants were recruited differently. We discovered that only two studies had trauma-related shame as their direct research question. In the other studies it was studied as an additional finding. Our results showed that, with one exception, all the treatments reported a reduction of trauma-related shame as a result of their given treatment. Our results also showed that trauma-related shame is an under-investigated area. The researchers speculated that the disclosure of shameful memories and acceptance from others and repeated exposure could be factors that helped to reduce shame. The study designs did not allow for drawing conclusions about what specific components in the CBTtreatments
contributed to reduce trauma-related shame. This should be further investigated in future research studies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Johan LU and Norling, Margaretha
supervisor
organization
course
PPTN76 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
traumarelaterad skam, trauma, PTSD, KBT, non-fear emotions, trauma-related shame
language
Swedish
id
9048918
date added to LUP
2021-06-07 08:52:53
date last changed
2021-06-07 08:52:53
@misc{9048918,
 abstract   = {{The aim of this study was to make a systematic literature study by examine ten RCT studies regarding trauma-related shame and PTSD. The aim was to identify to what extent CBT-treatments would effectively treat shame arisen from trauma incidents, and also regarding how shame has been treated in studies of trauma treatment. The examined studies used different CBT-treatments and studied different populations in five different countries. All treatments intended to treat or investigate different kind of traumas and/or trauma-related feelings. The total sample vas 846 individuals, both children and adults, both men and women. The participants were recruited differently. We discovered that only two studies had trauma-related shame as their direct research question. In the other studies it was studied as an additional finding. Our results showed that, with one exception, all the treatments reported a reduction of trauma-related shame as a result of their given treatment. Our results also showed that trauma-related shame is an under-investigated area. The researchers speculated that the disclosure of shameful memories and acceptance from others and repeated exposure could be factors that helped to reduce shame. The study designs did not allow for drawing conclusions about what specific components in the CBTtreatments
contributed to reduce trauma-related shame. This should be further investigated in future research studies.}},
 author    = {{Olsson, Johan and Norling, Margaretha}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att behandla traumarelaterad skam: En systematisk litteraturstudie}},
 year     = {{2021}},
}