Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

ACT vid behandling av kronisk smärta

Jäderberg, Lena LU and Wahlström, Sarah LU (2021) PPTN76 20211
Department of Psychology
Abstract
Cognitive behavioral therapy (CBT) has long been the dominating psychological treatment alternative for patients with chronic pain and the treatment is often given multimodal. Previous research has shown relatively modest treatment outcomes. In research conducted in recent years, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), has received increasingly empirical support as psychological treatment for chronic pain and is now an acknowledged evidence-based treatment for prolonged, non-specific pain by American Psychological Association.
The purpose of ACT is not mainly to reduce pain symptoms but rather to enhance the functional ability and life quality for patients suffering from chronic pain. Through increasing psychological flexibility, the... (More)
Cognitive behavioral therapy (CBT) has long been the dominating psychological treatment alternative for patients with chronic pain and the treatment is often given multimodal. Previous research has shown relatively modest treatment outcomes. In research conducted in recent years, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), has received increasingly empirical support as psychological treatment for chronic pain and is now an acknowledged evidence-based treatment for prolonged, non-specific pain by American Psychological Association.
The purpose of ACT is not mainly to reduce pain symptoms but rather to enhance the functional ability and life quality for patients suffering from chronic pain. Through increasing psychological flexibility, the patients gain a higher ability to act in coherence with personal values and long-term goals despite of pain and discomfort. This thesis seeks to give a brief overview on how the empirical support in the clinical research conducted on ACT supports the clinical worth. (Less)
Abstract (Swedish)
För patienter med långvarig smärta har kognitiv beteendeterapi (KBT) länge varit den dominerande psykologiska interventionen och behandlingen ges ofta multimodalt. Tidigare forskning har vittnat om relativt blygsamma behandlingsresultat. I den forskning som bedrivits under senare år har Acceptance and Commitment Therapy (ACT) fått alltmer empiriskt stöd som psykologisk behandling för långvarig smärta och är numera även en erkänd evidensbaserad behandling vid långvarig och icke specifik smärta av American Psychological Association.
Syftet med ACT-behandling är inte i första hand att reducera symptom utan att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten för de patienter som lider av smärtproblematik. Detta sker genom att öka patientens... (More)
För patienter med långvarig smärta har kognitiv beteendeterapi (KBT) länge varit den dominerande psykologiska interventionen och behandlingen ges ofta multimodalt. Tidigare forskning har vittnat om relativt blygsamma behandlingsresultat. I den forskning som bedrivits under senare år har Acceptance and Commitment Therapy (ACT) fått alltmer empiriskt stöd som psykologisk behandling för långvarig smärta och är numera även en erkänd evidensbaserad behandling vid långvarig och icke specifik smärta av American Psychological Association.
Syftet med ACT-behandling är inte i första hand att reducera symptom utan att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten för de patienter som lider av smärtproblematik. Detta sker genom att öka patientens psykologiska flexibilitet, vilket innebär att patienten får en ökad förmåga att agera i linje med personliga värden och långsiktiga mål trots att det kan innebära smärta och obehag. Detta arbete syftar till att ge en överblick avseende hur evidensen ser ut i den forskning som bedrivits för att se huruvida ACT har ett kliniskt värde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jäderberg, Lena LU and Wahlström, Sarah LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Chronic pain, Acceptance and Commitment Therapy or (ACT), Psychological treatment, Randomized controlled trials, långvarig smärta, psykologisk behandling, randomiserade kontrollerade studier
language
Swedish
id
9048930
date added to LUP
2021-06-07 08:58:37
date last changed
2021-06-07 08:58:37
@misc{9048930,
 abstract   = {{Cognitive behavioral therapy (CBT) has long been the dominating psychological treatment alternative for patients with chronic pain and the treatment is often given multimodal. Previous research has shown relatively modest treatment outcomes. In research conducted in recent years, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), has received increasingly empirical support as psychological treatment for chronic pain and is now an acknowledged evidence-based treatment for prolonged, non-specific pain by American Psychological Association. 
The purpose of ACT is not mainly to reduce pain symptoms but rather to enhance the functional ability and life quality for patients suffering from chronic pain. Through increasing psychological flexibility, the patients gain a higher ability to act in coherence with personal values and long-term goals despite of pain and discomfort. This thesis seeks to give a brief overview on how the empirical support in the clinical research conducted on ACT supports the clinical worth.}},
 author    = {{Jäderberg, Lena and Wahlström, Sarah}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{ACT vid behandling av kronisk smärta}},
 year     = {{2021}},
}