Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mästarens känsla, psykoterapeuters syn på skammens närvaro i terapin

Sönnersten, Jenny LU and Björnsdotter, Susanne LU (2021) PPTP06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse för hur medvetna psykoterapeuter är om skam i terapin och få mer kunskap om hur de hanterar sin egen och patientens skam i det interpersonella samspelet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter verksamma i södra Sverige. Materialet analyserades med tematisk analys och sju teman valdes ut. Studien fann i huvudsak att skam kan vara en komplicerad känsla och svår att förstå. Patienten kan uppvisa olika försvarsstrategier för att undkomma skammen. Resultatet visade på betydelsen av att ha ord för skammen och förståelse för hur skammen kan ta sig uttryck eller döljas. Skammen kan variera i intensitet. Upplevelsen av skam påverkarbåde kroppen... (More)
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse för hur medvetna psykoterapeuter är om skam i terapin och få mer kunskap om hur de hanterar sin egen och patientens skam i det interpersonella samspelet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter verksamma i södra Sverige. Materialet analyserades med tematisk analys och sju teman valdes ut. Studien fann i huvudsak att skam kan vara en komplicerad känsla och svår att förstå. Patienten kan uppvisa olika försvarsstrategier för att undkomma skammen. Resultatet visade på betydelsen av att ha ord för skammen och förståelse för hur skammen kan ta sig uttryck eller döljas. Skammen kan variera i intensitet. Upplevelsen av skam påverkarbåde kroppen och den kognitivaförmågan. Psykoterapeuterna i studien beskrev att skam kunde påverka deras yrkesidentitet och syn på sig själva sombristfällig och tvivel på sin kompetens kunde uppstå i terapin. Studienvisade att empati är viktigt i upplevelsen avskam, både mot sig själv och den andre för att uppnå en ökad skamtålighet. Studien visade att upplevelsen av skam riskerar att bryta kontakten och ömsesidigheten mellan psykoterapeut och patient.Studien belyser även betydelsen av att återskapa kontakten mellan dem. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to gain an in-depth understanding of how aware psychotherapists are about shame in therapy and gain more knowledge about how they deal with their own and the patient's shame in the interpersonal interaction. Semi-structured interviews were conducted with psychodynamically oriented psychotherapists active in southern Sweden. The material was analyzed with thematic analysis and seven themes were selected. The study essentially found that shame can be a complicated feeling and difficult to understand. The patient can present different defense strategies to escape the shame. The results showed the importance of having words for shame and an understanding of how shame can be expressed or hidden. Shame can vary in... (More)
The purpose of this study was to gain an in-depth understanding of how aware psychotherapists are about shame in therapy and gain more knowledge about how they deal with their own and the patient's shame in the interpersonal interaction. Semi-structured interviews were conducted with psychodynamically oriented psychotherapists active in southern Sweden. The material was analyzed with thematic analysis and seven themes were selected. The study essentially found that shame can be a complicated feeling and difficult to understand. The patient can present different defense strategies to escape the shame. The results showed the importance of having words for shame and an understanding of how shame can be expressed or hidden. Shame can vary in intensity. In case of shame, both the body and the cognitive ability are affected. The psychotherapists in the study described that in shame, their professional identity and self-esteem could feel deficient and doubts about their competence could arise in therapy. Furthermore, the study showed that empathy is important in shame, both towards oneself and the other in order to achieve increased shame tolerance. The study showed that in the event of shame, the contact and reciprocity between the psychotherapist and the patient risks being broken. The study also highlights the importance of re-establishing contact between them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sönnersten, Jenny LU and Björnsdotter, Susanne LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Skam, psykoterapeut, medkänsla, empati och ömsesidighet, shame, psychotherapist, compassion, empathy, reciprocity
language
Swedish
id
9048962
date added to LUP
2021-06-07 09:04:12
date last changed
2021-06-07 09:04:12
@misc{9048962,
 abstract   = {{The purpose of this study was to gain an in-depth understanding of how aware psychotherapists are about shame in therapy and gain more knowledge about how they deal with their own and the patient's shame in the interpersonal interaction. Semi-structured interviews were conducted with psychodynamically oriented psychotherapists active in southern Sweden. The material was analyzed with thematic analysis and seven themes were selected. The study essentially found that shame can be a complicated feeling and difficult to understand. The patient can present different defense strategies to escape the shame. The results showed the importance of having words for shame and an understanding of how shame can be expressed or hidden. Shame can vary in intensity. In case of shame, both the body and the cognitive ability are affected. The psychotherapists in the study described that in shame, their professional identity and self-esteem could feel deficient and doubts about their competence could arise in therapy. Furthermore, the study showed that empathy is important in shame, both towards oneself and the other in order to achieve increased shame tolerance. The study showed that in the event of shame, the contact and reciprocity between the psychotherapist and the patient risks being broken. The study also highlights the importance of re-establishing contact between them.}},
 author    = {{Sönnersten, Jenny and Björnsdotter, Susanne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mästarens känsla, psykoterapeuters syn på skammens närvaro i terapin}},
 year     = {{2021}},
}