Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vikten av att se svårigheter med samexisterande ångest och depression i klinisk praktik och forskning: en systematisk litteraturöversikt

Olsen, Anna LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Samexisterande ångest och depression är vanligt förekommande och associeras ofta med långvarig behandling med sämre prognos och risk för att utveckla ett kroniskt tillstånd. I syftet att förebygga utvecklingen av allvarligare former av psykiska problem, samt för att erbjuda adekvat behandling, har specifika kategorier för blandtillstånd av ångest och depression funnits som tillägg i befintliga diagnostiska system. Detta inkluderar “egentlig depression med ångestspecificering”, enligt ICD-11 och DSM-5, samt kategorin “blandtillstånd av ångest och depression på subklinisk nivå”, enligt ICD-11. Tillägget av dessa diagnoser debatteras fortgående och det är inte tydligt huruvida diagnoserna har bidragit till en förbättring inom klinisk praktik... (More)
Samexisterande ångest och depression är vanligt förekommande och associeras ofta med långvarig behandling med sämre prognos och risk för att utveckla ett kroniskt tillstånd. I syftet att förebygga utvecklingen av allvarligare former av psykiska problem, samt för att erbjuda adekvat behandling, har specifika kategorier för blandtillstånd av ångest och depression funnits som tillägg i befintliga diagnostiska system. Detta inkluderar “egentlig depression med ångestspecificering”, enligt ICD-11 och DSM-5, samt kategorin “blandtillstånd av ångest och depression på subklinisk nivå”, enligt ICD-11. Tillägget av dessa diagnoser debatteras fortgående och det är inte tydligt huruvida diagnoserna har bidragit till en förbättring inom klinisk praktik och forskning. Syftet med denna uppsats var att bidra till bättre förståelse om de svårigheter som uppstår i samband med diagnostisering och behandling av samexisterande ångest och depression i enlighet med nuvarande diagnostisk kategorisering. Befintlig forskning studerades och sammanfattades med hjälp av en systematisk litteraturgenomgång, för att summera kunskaper om etiologisk bakgrund för samexisterande ångest och depression på kliniska och subkliniska nivåer, samt för att kartlägga om det finns tillräckligt med vetenskapliga bevis för att betrakta de diagnostiska kategorierna som unika och relevanta för de befintliga diagnostiska systemen. Tretti forskningsartiklar analyserades med fokus på behandlings-, longitudinella och experimentella studier. Sammanfattningsvis uppvisar översikten att resultat av behandlingsstudier är blandade, den etiologiska bakgrunden för uppkomsten av samexisterande ångest och depression fortfarande är oklar, samt att nuvarande diagnostiska definitioner av samexisterande ångest och depression inte motsvarar de utmaningar som uppstår i klinisk praktik och klinisk forskning. (Less)
Popular Abstract
Anxiety and depression often coexist. Separated diagnoses are many times associated with prolonged treatment and inferior prognosis, and the risk of developing chronic illness. In order to prevent this, and to offer adequate treatments, the inclusion of specific categories has been suggested in current diagnostic systems. This includes anxious depression according to ICD-11 and DSM-5, and mixed depressive and anxiety disorder according to IDC-11. The addition of these categories is still under debate. It is not clear whether the current systems has been helpful in clinical practice and research. To assess current knowledge of the etiological
background of coexisting anxiety and depression at clinical and subclinical levels, and to clarify... (More)
Anxiety and depression often coexist. Separated diagnoses are many times associated with prolonged treatment and inferior prognosis, and the risk of developing chronic illness. In order to prevent this, and to offer adequate treatments, the inclusion of specific categories has been suggested in current diagnostic systems. This includes anxious depression according to ICD-11 and DSM-5, and mixed depressive and anxiety disorder according to IDC-11. The addition of these categories is still under debate. It is not clear whether the current systems has been helpful in clinical practice and research. To assess current knowledge of the etiological
background of coexisting anxiety and depression at clinical and subclinical levels, and to clarify whether there is sufficient scientific evidence to consider the studied diagnostic categories as unique and relevant to the existing diagnostic systems, contemporary research was studied and analyzed using a systematic review approach. Thirty research articles were analyzed, with focus on treatment studies, longitudinal studies and experimental studies. In summary, the review shows a heterogenous picture when it comes to results of treatment studies, that the etiology for the coexisting state is still unclear, and the current diagnostic definitions of coexisting anxiety and depression do not meet the challenges that arise in clinical practice and research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsen, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
The importance of understanding difficulties with coexisting anxiety and depression in clinical practice and research: a systematic literature review
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
depressive disorder with anxious distress, mixed depressive and anxiety disorder, ICD-11, DSM-5, diagnostics, depressiva syndrom med ångest, blandade ångest- och depressionstillstånd
language
Swedish
id
9049046
date added to LUP
2021-06-14 09:07:20
date last changed
2021-06-14 09:07:20
@misc{9049046,
 abstract   = {{Samexisterande ångest och depression är vanligt förekommande och associeras ofta med långvarig behandling med sämre prognos och risk för att utveckla ett kroniskt tillstånd. I syftet att förebygga utvecklingen av allvarligare former av psykiska problem, samt för att erbjuda adekvat behandling, har specifika kategorier för blandtillstånd av ångest och depression funnits som tillägg i befintliga diagnostiska system. Detta inkluderar “egentlig depression med ångestspecificering”, enligt ICD-11 och DSM-5, samt kategorin “blandtillstånd av ångest och depression på subklinisk nivå”, enligt ICD-11. Tillägget av dessa diagnoser debatteras fortgående och det är inte tydligt huruvida diagnoserna har bidragit till en förbättring inom klinisk praktik och forskning. Syftet med denna uppsats var att bidra till bättre förståelse om de svårigheter som uppstår i samband med diagnostisering och behandling av samexisterande ångest och depression i enlighet med nuvarande diagnostisk kategorisering. Befintlig forskning studerades och sammanfattades med hjälp av en systematisk litteraturgenomgång, för att summera kunskaper om etiologisk bakgrund för samexisterande ångest och depression på kliniska och subkliniska nivåer, samt för att kartlägga om det finns tillräckligt med vetenskapliga bevis för att betrakta de diagnostiska kategorierna som unika och relevanta för de befintliga diagnostiska systemen. Tretti forskningsartiklar analyserades med fokus på behandlings-, longitudinella och experimentella studier. Sammanfattningsvis uppvisar översikten att resultat av behandlingsstudier är blandade, den etiologiska bakgrunden för uppkomsten av samexisterande ångest och depression fortfarande är oklar, samt att nuvarande diagnostiska definitioner av samexisterande ångest och depression inte motsvarar de utmaningar som uppstår i klinisk praktik och klinisk forskning.}},
 author    = {{Olsen, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vikten av att se svårigheter med samexisterande ångest och depression i klinisk praktik och forskning: en systematisk litteraturöversikt}},
 year     = {{2021}},
}