Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Universitetsbiblioteket i Lund

Dävehed Mohammed Ali, Hanna ; Holmberg, Kasper ; Olsson, Jakob ; Rosenqvist Bergenzaun, Christoffer LU and Sahlberg, Linn (2021) VBRN70 20211
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
I denna rapport har en brandteknisk riskvärdering av Universitetsbiblioteket i Lund genomförts. Rapporten är gjord i undervisningssyfte och har fokuserat på personsäkerhet. Universitetsbiblioteket är en stor byggnad med sju våningsplan och fungerar både som en arbetsplats och en publik miljö. I den publika delen av biblioteket kan besökare låna tryckta skrifter, studera, ha tillgång till mikrofilmarkivet, fika på caféet med mera. Objektets befintliga brandskydd består i huvudsak av brandcellsindelning, detektering och dimsprinklersystem i delar av byggnaden. Därtill har Universitetsbiblioteket personalutbildning i brandsäkerhet och rutiner för utrymning.

Ett antal tänkbara scenarier har tagits fram och utvärderats i en grovriskanalys.... (More)
I denna rapport har en brandteknisk riskvärdering av Universitetsbiblioteket i Lund genomförts. Rapporten är gjord i undervisningssyfte och har fokuserat på personsäkerhet. Universitetsbiblioteket är en stor byggnad med sju våningsplan och fungerar både som en arbetsplats och en publik miljö. I den publika delen av biblioteket kan besökare låna tryckta skrifter, studera, ha tillgång till mikrofilmarkivet, fika på caféet med mera. Objektets befintliga brandskydd består i huvudsak av brandcellsindelning, detektering och dimsprinklersystem i delar av byggnaden. Därtill har Universitetsbiblioteket personalutbildning i brandsäkerhet och rutiner för utrymning.

Ett antal tänkbara scenarier har tagits fram och utvärderats i en grovriskanalys. Rapporten fortsätter med fördjupad analys av tre scenarierna som ansågs representativa och som riskerade allvarliga personskador på besökare.

• Scenario I – UB-café, där en brand prövar brandskyddet i en relativt liten yta där ett större antal personer kan förväntas befinna sig. Branden ligger också i anslutning till huvudentrén där besökare från andra delar av biblioteket kan väntas utrymma genom.

• Scenario II – Entréplan, där brandskyddet utmanas i en av de mest välbesökta delarna av Universitetsbiblioteket genom vilket ett stort antal besökare kan förväntas utrymma vid händelse av brand.

• Scenario III – Mikrofilm, där en brand prövar brandskyddet i en liten osprinklad yta med förvaring av brännbart material.

För scenarierna har effektkurvor tagits fram. Därefter har bränderna simulerats med Fire Dynamic Simulator (NIST, 2021) i användargränssnittet PyroSim (Thunderhead Engineering Consultants, 2021). Utrymning för varje scenario har simulerats i programvaran Pathfinder. Med simuleringsresultaten som grund, tillsammans med kvalitativa resonemang, har en diskussion förts om hur vida godtagbar utrymning kan ske. Vissa åtgärdsförslag grundar sig enbart på kvalitativa resonemang. För att säkerställa godtagbara utrymningsförhållanden i Café UB och genom huvudentrén ska följande åtgärder införas:

• Plocka bort kilen och förse nuvarande ingång till caféet med magnetisk dörrhållare
• Minska maximalt antal personer som får vistas i Café UB till 30 personer eller upplåta en ny ingång till caféet.

För att förbättra brandskyddet ytterligare i andra delar av UB bör följande åtgärder implementeras:

• Fortsätt utbilda personal i brandsäkerhet och vidhåll rutiner för utrymning
• Undvik motsägelsefull skyltning av nödutgångar
• Förbättra frångänglighet för funktionsvarierade
• Undersöka alternativet automatisk brandgasventilation på entresolplan
• Se över nuvarande utformning av larmbågssystem. (Less)
Abstract
This report was conducted as a part of the course Fire Safety Evaluation (VBRN70) at Lund University. The purpose of the report is to describe, examine and evaluate the fire safety of the Lund University library in Lund, Sweden. The analysis is delimited to the personal safety during evacuation in the event of a fire.

A risk assessment was made where different fire scenarios were created based on fire-related statistics and judgement by the group of authors. Three representative fire scenarios were chosen and simulated using Fire Dynamics Simulator (FDS), in which temperature, visibility and species concentrations were measured to estimate the available safe egress time (ASET) until certain critical conditions where met. The required... (More)
This report was conducted as a part of the course Fire Safety Evaluation (VBRN70) at Lund University. The purpose of the report is to describe, examine and evaluate the fire safety of the Lund University library in Lund, Sweden. The analysis is delimited to the personal safety during evacuation in the event of a fire.

A risk assessment was made where different fire scenarios were created based on fire-related statistics and judgement by the group of authors. Three representative fire scenarios were chosen and simulated using Fire Dynamics Simulator (FDS), in which temperature, visibility and species concentrations were measured to estimate the available safe egress time (ASET) until certain critical conditions where met. The required safe egress times (RSET) were measured by simulating evacuation in Pathfinder. The analysis and results are based on comparisons between the ASET and RSET from the data that was gathered from the simulations.

The results show that the fire safety systems are overall sufficient for ensuring personal safety in the library. However, there is room for improvement in certain areas of the building where people would risk being exposed to critical conditions during evacuation and therefore risk being subjects to health damages or even death. A set of recommended measures for improving personal safety are presented and discussed based on reasoning and alternations in simulation parameters. Uncertainties and assumptions, and how they affect the results, are also discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dävehed Mohammed Ali, Hanna ; Holmberg, Kasper ; Olsson, Jakob ; Rosenqvist Bergenzaun, Christoffer LU and Sahlberg, Linn
supervisor
organization
alternative title
Fire safety evaluation of Lund University Library
course
VBRN70 20211
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
BTR, Brandteknisk riskvärdering, Universitetsbiblioteket, bibliotek, LTH, Lund, VBRN70, utrymning, PyroSim, FDS, Pathfinder, dimsprinkler, Fire safety evaluation, University Library, evacuation, high pressure water mist sprinkler
report number
9540
language
Swedish
id
9049074
date added to LUP
2021-06-11 13:09:22
date last changed
2021-06-11 13:09:22
@misc{9049074,
 abstract   = {{This report was conducted as a part of the course Fire Safety Evaluation (VBRN70) at Lund University. The purpose of the report is to describe, examine and evaluate the fire safety of the Lund University library in Lund, Sweden. The analysis is delimited to the personal safety during evacuation in the event of a fire. 

A risk assessment was made where different fire scenarios were created based on fire-related statistics and judgement by the group of authors. Three representative fire scenarios were chosen and simulated using Fire Dynamics Simulator (FDS), in which temperature, visibility and species concentrations were measured to estimate the available safe egress time (ASET) until certain critical conditions where met. The required safe egress times (RSET) were measured by simulating evacuation in Pathfinder. The analysis and results are based on comparisons between the ASET and RSET from the data that was gathered from the simulations. 

The results show that the fire safety systems are overall sufficient for ensuring personal safety in the library. However, there is room for improvement in certain areas of the building where people would risk being exposed to critical conditions during evacuation and therefore risk being subjects to health damages or even death. A set of recommended measures for improving personal safety are presented and discussed based on reasoning and alternations in simulation parameters. Uncertainties and assumptions, and how they affect the results, are also discussed.}},
 author    = {{Dävehed Mohammed Ali, Hanna and Holmberg, Kasper and Olsson, Jakob and Rosenqvist Bergenzaun, Christoffer and Sahlberg, Linn}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk riskvärdering av Universitetsbiblioteket i Lund}},
 year     = {{2021}},
}