Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Minoritetsstress och vägen mot psykiskt välmående: En studie om självmedkänsla och psykologisk flexibilitet som förebyggande metoder

Falck, Alexandra LU and Yousif Pitros, Sandra LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Forskning visar att upplevelser av diskriminering och modern rasism (bland annat mikroaggressioner) har en negativ belastning på den psykiska hälsan bland etniska minoriteter och marginaliserade grupper. Detta har förklarats bland annat genom begreppet minoritetsstress men det finns fortfarande kunskapsluckor i hur man kan förebygga detta. Denna studie syftade till att bidra till detta växande forskningsfält genom att undersöka förebyggande faktorer i form av självmedkänsla och psykologisk flexibilitet. Detta gjordes genom två delstudier. I delstudie 1 undersöktes relationen mellan upplevelse av minoritetsstress, psykisk ohälsa, självmedkänsla och psykologisk flexibilitet. I delstudie 2 utvecklades en workshop bestående av psykoedukation... (More)
Forskning visar att upplevelser av diskriminering och modern rasism (bland annat mikroaggressioner) har en negativ belastning på den psykiska hälsan bland etniska minoriteter och marginaliserade grupper. Detta har förklarats bland annat genom begreppet minoritetsstress men det finns fortfarande kunskapsluckor i hur man kan förebygga detta. Denna studie syftade till att bidra till detta växande forskningsfält genom att undersöka förebyggande faktorer i form av självmedkänsla och psykologisk flexibilitet. Detta gjordes genom två delstudier. I delstudie 1 undersöktes relationen mellan upplevelse av minoritetsstress, psykisk ohälsa, självmedkänsla och psykologisk flexibilitet. I delstudie 2 utvecklades en workshop bestående av psykoedukation och gruppinterventioner baserade på ACT och CFT i syfte att stärka självmedkänsla och psykologisk flexibilitet, för att sedan undersöka om det kunde minska upplevelse av minoritetsstress samt förebygga utveckling av psykisk ohälsa.
Resultat av delstudie 1 visade på att minoritetsstress samvarierar med psykisk ohälsa samt att psykologisk flexibilitet och självmedkänsla kan agera som skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa. Det framgick dock inte att självmedkänsla eller psykologisk flexibilitet hade en påverkan på minoritetsstress. Delstudie 2 kunde inte utföras med ett adekvat antal deltagare för att kunna konstatera vilken effekt de valda interventionerna har på minoritetsstress. Studien genererade även en påbörjad utveckling av en minoritetsstresskala riktad mot etniska minoriteter. Det finns ett behov av att fortsätta att sprida kunskap om detta ämne samt att utveckla ett lämpligt mått för minoritetsstress för att kunna fortsätta forskningen inom detta område. (Less)
Abstract
Research shows that experiences of discrimination and modern racism (including micro-aggressions) have a negative impact on the mental health of ethnic minorities and marginalized groups. This has been explained for instance by the concept of minority stress, but there are still gaps in science on how to prevent this. This study aimed to contribute to this growing field of research by examining self-compassion and psychological flexibility as preventative methods. This was done through two sub-studies. Sub-study 1 examined the relationship between minority stress, mental illness, self-compassion and psychological flexibility. In sub-study 2, a workshop was developed consisting of psychoeducation and group-based interventions based on ACT... (More)
Research shows that experiences of discrimination and modern racism (including micro-aggressions) have a negative impact on the mental health of ethnic minorities and marginalized groups. This has been explained for instance by the concept of minority stress, but there are still gaps in science on how to prevent this. This study aimed to contribute to this growing field of research by examining self-compassion and psychological flexibility as preventative methods. This was done through two sub-studies. Sub-study 1 examined the relationship between minority stress, mental illness, self-compassion and psychological flexibility. In sub-study 2, a workshop was developed consisting of psychoeducation and group-based interventions based on ACT and CFT in order to strengthen self-compassion and psychological flexibility. This aimed to investigate whether this could reduce the experience of minority stress and prevent the development of mental illness.
Results of sub-study 1 showed that minority stress covary with mental health and that psychological flexibility and self-compassion could act as protective factors against mental health. However, it did not appear that self-compassion or psychological flexibility had an effect on minority stress. Due to an inadequate number of participants, sub-study 2 could not ascertain the effects of the selected interventions on minority stress. The study also began to develop a minority stress scale aimed for ethnic minorities. There is a need to continue to disseminate knowledge on this topic and to develop an appropriate measure of minority stress in order to be able to continue research on this topic. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falck, Alexandra LU and Yousif Pitros, Sandra LU
supervisor
organization
alternative title
Minority stress and the road to mental well-being: A study on self-compassion and psychological flexibility as preventative methods
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Självmedkänsla, psykologisk flexibilitet, minoritetsstress, rasism, diskriminering, psykisk ohälsa, förebyggande metod, Self-compassion, psychological flexibility, minority stress, racism, discrimination, mental illness, preventative methods
language
Swedish
id
9049098
date added to LUP
2021-06-07 09:00:37
date last changed
2021-06-07 09:00:37
@misc{9049098,
 abstract   = {{Research shows that experiences of discrimination and modern racism (including micro-aggressions) have a negative impact on the mental health of ethnic minorities and marginalized groups. This has been explained for instance by the concept of minority stress, but there are still gaps in science on how to prevent this. This study aimed to contribute to this growing field of research by examining self-compassion and psychological flexibility as preventative methods. This was done through two sub-studies. Sub-study 1 examined the relationship between minority stress, mental illness, self-compassion and psychological flexibility. In sub-study 2, a workshop was developed consisting of psychoeducation and group-based interventions based on ACT and CFT in order to strengthen self-compassion and psychological flexibility. This aimed to investigate whether this could reduce the experience of minority stress and prevent the development of mental illness.
Results of sub-study 1 showed that minority stress covary with mental health and that psychological flexibility and self-compassion could act as protective factors against mental health. However, it did not appear that self-compassion or psychological flexibility had an effect on minority stress. Due to an inadequate number of participants, sub-study 2 could not ascertain the effects of the selected interventions on minority stress. The study also began to develop a minority stress scale aimed for ethnic minorities. There is a need to continue to disseminate knowledge on this topic and to develop an appropriate measure of minority stress in order to be able to continue research on this topic.}},
 author    = {{Falck, Alexandra and Yousif Pitros, Sandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Minoritetsstress och vägen mot psykiskt välmående: En studie om självmedkänsla och psykologisk flexibilitet som förebyggande metoder}},
 year     = {{2021}},
}