Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Trovärdigheten för värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ

Regnér, Lisa LU and Hellquist, Julia LU (2021) SKDK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för vad värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ genererar i relation till trovärdigheten för hållbarhetsarbete ur ett konsumentperspektiv. Vidare ämnar studien att undersöka hur det tillämpas av ett varumärke inom fast fashion-industrin, i den sociala kontexten på Facebook och Instagram. Organisationen Gina Tricot har använts som ett empiriskt exempel för att möjliggöra genomförande av analys och för att besvara de forskningsfrågor studien ämnar att besvara. Studien är baserad på en netnografisk analys med en kvalitativ metod för öppen kodning. Analysen har genomförts med en induktiv ansats och är skriven inom ramen för strategisk kommunikation. Studien har en ett ontologiskt... (More)
Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för vad värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ genererar i relation till trovärdigheten för hållbarhetsarbete ur ett konsumentperspektiv. Vidare ämnar studien att undersöka hur det tillämpas av ett varumärke inom fast fashion-industrin, i den sociala kontexten på Facebook och Instagram. Organisationen Gina Tricot har använts som ett empiriskt exempel för att möjliggöra genomförande av analys och för att besvara de forskningsfrågor studien ämnar att besvara. Studien är baserad på en netnografisk analys med en kvalitativ metod för öppen kodning. Analysen har genomförts med en induktiv ansats och är skriven inom ramen för strategisk kommunikation. Studien har en ett ontologiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv och har även en epistemologisk gadameriansk hermeneutisk utgångspunkt. De insamlade empiriska materialet består av sex inlägg publicerade på Gina Tricots Instagram och sex inlägg publicerade på Gina Tricots Facebook. Analysen baseras på den interaktionen som Gina Tricots värderingsdrivna kommunikation genererat i urvalet av inlägg på Facebook och Instagram. Studien har tillhandahållit en förståelse för hur ett företag som verkar inom fast fashion, kan få ökad trovärdighet för deras hållbarhetsarbete genom värderingsdriven marknadsföring som implementeras i kombination med kommunicering av trender och samarbeten. (Less)
Popular Abstract
The aim of this thesis is to explore how the credibility for an organization's sustainability work is affected using value-driven marketing communication, communicated on Instagram and Facebook. Furthermore, the study intends to investigate how it is applied by a brand in the fast fashion-industry. The organization Gina Tricot has been used as an empirical example to conduct the analysis, based on the theoretical background, and to answer the thesis research questions. The paper is based on a netnographic analysis, using the qualitative method of open coding. The analysis is conducted with an inductive approach and is written within the framework of strategic communication. The study has an ontological social constructivist perspective and... (More)
The aim of this thesis is to explore how the credibility for an organization's sustainability work is affected using value-driven marketing communication, communicated on Instagram and Facebook. Furthermore, the study intends to investigate how it is applied by a brand in the fast fashion-industry. The organization Gina Tricot has been used as an empirical example to conduct the analysis, based on the theoretical background, and to answer the thesis research questions. The paper is based on a netnographic analysis, using the qualitative method of open coding. The analysis is conducted with an inductive approach and is written within the framework of strategic communication. The study has an ontological social constructivist perspective and is based on an epistemological Gadamerian hermeneutic perspective. The material collected in this study contains six posts published on Gina Tricot’s Instagram and six posts published on Gina Tricot’s Facebook. The analysis is based on the interaction generated in the posts and the text associated with the posts on Gina Tricot's Facebook and Instagram. The paper concludes that an organization in the fast fashion-industry can get increased credibility for their sustainability work through value-driven marketing, that is communicated in the combination with communication of trends and collaborations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Regnér, Lisa LU and Hellquist, Julia LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om konsumenters trovärdighet för hållbarhetsarbete inom fast fashion
course
SKDK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, CSR-kommunikation, CSR-samarbeten, digital kommunikation, fast fashion, konsumentperspektiv, värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ, CSR communication, CSR collaboration, digital communication, consumer perspective, value-driven marketing communication
language
Swedish
id
9049210
date added to LUP
2021-06-08 16:46:00
date last changed
2021-06-08 16:46:00
@misc{9049210,
 abstract   = {{Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för vad värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ genererar i relation till trovärdigheten för hållbarhetsarbete ur ett konsumentperspektiv. Vidare ämnar studien att undersöka hur det tillämpas av ett varumärke inom fast fashion-industrin, i den sociala kontexten på Facebook och Instagram. Organisationen Gina Tricot har använts som ett empiriskt exempel för att möjliggöra genomförande av analys och för att besvara de forskningsfrågor studien ämnar att besvara. Studien är baserad på en netnografisk analys med en kvalitativ metod för öppen kodning. Analysen har genomförts med en induktiv ansats och är skriven inom ramen för strategisk kommunikation. Studien har en ett ontologiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv och har även en epistemologisk gadameriansk hermeneutisk utgångspunkt. De insamlade empiriska materialet består av sex inlägg publicerade på Gina Tricots Instagram och sex inlägg publicerade på Gina Tricots Facebook. Analysen baseras på den interaktionen som Gina Tricots värderingsdrivna kommunikation genererat i urvalet av inlägg på Facebook och Instagram. Studien har tillhandahållit en förståelse för hur ett företag som verkar inom fast fashion, kan få ökad trovärdighet för deras hållbarhetsarbete genom värderingsdriven marknadsföring som implementeras i kombination med kommunicering av trender och samarbeten.}},
 author    = {{Regnér, Lisa and Hellquist, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Trovärdigheten för värderingsdrivna marknadsföringsinitiativ}},
 year     = {{2021}},
}