Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

At least, I can write about it - the relationship between creativity and well-being

Linton, Gustav LU ; Nord, Nina and Orrhede, Karolina (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats undersöker kopplingen mellan tre välmåendemått, life satisfaction, psykologisk flexibilitet and psykologisk inflexibilitet och tre kreativitetsmått, kognitiv flexibilitet, originalitet och creative self-efficacy. Huvudhypotesen var att det finns en koppling mellan kreativitet och välmående. Det var en kvantitativ tvärsektionell studie i forma av en enkät. 120 personer svarade på enkäten, av dem studerade 47 personer kreativt skrivande på universitetsnivå. De övriga 73 utgjorde jämförelsegrupp. Ytterligare en preliminär skrivarenkät utvecklades för att undersöka skrivarstudenternas förståelse för hur de kunde använda kreativt skrivande för att tillfredsställa behov och bearbeta negativa känslor. Resultatet visade hur... (More)
Denna kandidatuppsats undersöker kopplingen mellan tre välmåendemått, life satisfaction, psykologisk flexibilitet and psykologisk inflexibilitet och tre kreativitetsmått, kognitiv flexibilitet, originalitet och creative self-efficacy. Huvudhypotesen var att det finns en koppling mellan kreativitet och välmående. Det var en kvantitativ tvärsektionell studie i forma av en enkät. 120 personer svarade på enkäten, av dem studerade 47 personer kreativt skrivande på universitetsnivå. De övriga 73 utgjorde jämförelsegrupp. Ytterligare en preliminär skrivarenkät utvecklades för att undersöka skrivarstudenternas förståelse för hur de kunde använda kreativt skrivande för att tillfredsställa behov och bearbeta negativa känslor. Resultatet visade hur viktig creative self-efficacy är för kreativa människor. Creative self-efficacy är direkt kopplat till life satisfaction, psykologisk flexibilitet och psykologisk inflexibilitet och det modererar också förhållandet mellan originalitet och välmåendemåtten samt förhållandet mellan kognitiv flexibilitet och life satisfaction. Studenterna vid skrivarskolorna var mycket kreativa och hade hög creative self-efficacy jämfört med jämförelsegruppen. De svarade lika högt på life satisfaction-enkäten och och var lika psykologiskt flexibla. Skrivarenkäten visade att ju mer studenterna identifierade sig som kreativa personer desto mer använde de sitt skrivande för att bli på bättre humör, återhämta sig och bli nöjda med livet. (Less)
Abstract
This thesis investigated the connection between three well-being dimensions consisting of life satisfaction, psychological flexibility, and inflexibility and three creativity measures consisting of cognitive flexibility, originality, and creative self-efficacy. The hypothesis was that there was a connection between creativity and well-being. It was a quantitative study with a cross-sectional design in the form of a survey. There were 120 respondents, 47 attended a creative writing school and the remaining 73 acted as a comparison group. An additional preliminary writer survey was developed to investigate the creative writing students' understanding of how they could use creative writing to satisfy needs and deal with emotions. The result... (More)
This thesis investigated the connection between three well-being dimensions consisting of life satisfaction, psychological flexibility, and inflexibility and three creativity measures consisting of cognitive flexibility, originality, and creative self-efficacy. The hypothesis was that there was a connection between creativity and well-being. It was a quantitative study with a cross-sectional design in the form of a survey. There were 120 respondents, 47 attended a creative writing school and the remaining 73 acted as a comparison group. An additional preliminary writer survey was developed to investigate the creative writing students' understanding of how they could use creative writing to satisfy needs and deal with emotions. The result showed the importance of creative self-efficacy for creative individuals. Creative self-efficacy was directly connected to life satisfaction, psychological flexibility and inflexibility and it also moderates both the relation between originality and the well-being measures and the relation between cognitive flexibility and life satisfaction. Students at creative writing schools were highly creative and displayed high creative self-efficacy compared to the comparison group. They were as satisfied with life as the comparison group and as psychologically flexible. The writer survey showed a relation to creative self-identity; the more the students identified themselves as creative, the more they consciously and actively used the writing to improve their mood, recover from stress and to increase satisfaction with life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linton, Gustav LU ; Nord, Nina and Orrhede, Karolina
supervisor
organization
alternative title
Jag kan åtminstone skriva om det - relationen mellan kreativitet och välmående
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psychological flexibility, psychological inflexibility, life satisfaction, cognitive flexibility, originality, creative self-efficacy, creativity, psykologisk flexibilitet, psykologisk inflexibilitet, livstillfredsställelse, kognitiv flexibilitet, originalitet, kreativ self-efficacy, kreativitet
language
English
id
9049259
date added to LUP
2021-06-09 15:45:22
date last changed
2021-06-09 15:45:22
@misc{9049259,
 abstract   = {{This thesis investigated the connection between three well-being dimensions consisting of life satisfaction, psychological flexibility, and inflexibility and three creativity measures consisting of cognitive flexibility, originality, and creative self-efficacy. The hypothesis was that there was a connection between creativity and well-being. It was a quantitative study with a cross-sectional design in the form of a survey. There were 120 respondents, 47 attended a creative writing school and the remaining 73 acted as a comparison group. An additional preliminary writer survey was developed to investigate the creative writing students' understanding of how they could use creative writing to satisfy needs and deal with emotions. The result showed the importance of creative self-efficacy for creative individuals. Creative self-efficacy was directly connected to life satisfaction, psychological flexibility and inflexibility and it also moderates both the relation between originality and the well-being measures and the relation between cognitive flexibility and life satisfaction. Students at creative writing schools were highly creative and displayed high creative self-efficacy compared to the comparison group. They were as satisfied with life as the comparison group and as psychologically flexible. The writer survey showed a relation to creative self-identity; the more the students identified themselves as creative, the more they consciously and actively used the writing to improve their mood, recover from stress and to increase satisfaction with life.}},
 author    = {{Linton, Gustav and Nord, Nina and Orrhede, Karolina}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{At least, I can write about it - the relationship between creativity and well-being}},
 year     = {{2021}},
}