Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Hellre mer hjärna än praktiskt" - En kvalitativ studie av gymnasieelevers syn på utbildning och framtid

Ekström, Fanny LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie behandlar kvinnliga gymnasieelevers individuella förutsättningar och upplevelser gällande skola och studier. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur habitus och utbildningsmässiga och sociala faktorer påverkar elevers framtidssyn och upplevelser av utbildning. Studiens tre frågeställningar fokuserar på hur sociala förutsättningar och habitus påverkar val av skola, upplevelser av skolan och synen på framtiden. Med teoretiska begrepp som habitus, kapitalformer och sociala fält tar analysen avstamp i intervjupersonernas berättelser. Studien är av kvalitativ sort där semistrukturerade intervjuer används som metod. Intervjupersonerna är flickor mellan 16–18 år som går högskoleförberedande gymnasieprogram på sex olika... (More)
Denna studie behandlar kvinnliga gymnasieelevers individuella förutsättningar och upplevelser gällande skola och studier. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur habitus och utbildningsmässiga och sociala faktorer påverkar elevers framtidssyn och upplevelser av utbildning. Studiens tre frågeställningar fokuserar på hur sociala förutsättningar och habitus påverkar val av skola, upplevelser av skolan och synen på framtiden. Med teoretiska begrepp som habitus, kapitalformer och sociala fält tar analysen avstamp i intervjupersonernas berättelser. Studien är av kvalitativ sort där semistrukturerade intervjuer används som metod. Intervjupersonerna är flickor mellan 16–18 år som går högskoleförberedande gymnasieprogram på sex olika skolor. Studiens resultat visar att oavsett innehav eller avsaknad av socialt kapital och nedärvt utbildningskapital anser intervjupersonerna att studier på universitetsnivå är betydelsefullt för deras framtid. Intervjupersonerna tillskriver akademisk examen en stor vikt och i deras syn på framtiden är utbildning en viktig komponent. Elevernas syn på högre utbildning verkar inte påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. Studien visar att olika gymnasieskolor erbjuder olika mängd information kring studier efter gymnasieexamen och att denna ojämlikhet påverkar elever med lågt socialt kapital. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Fanny LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flickor, gymnasieelever, utbildning, socialt kapital, habitus, illusio
language
Swedish
id
9049306
date added to LUP
2021-06-15 16:02:57
date last changed
2021-06-15 16:02:57
@misc{9049306,
 abstract   = {{Denna studie behandlar kvinnliga gymnasieelevers individuella förutsättningar och upplevelser gällande skola och studier. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur habitus och utbildningsmässiga och sociala faktorer påverkar elevers framtidssyn och upplevelser av utbildning. Studiens tre frågeställningar fokuserar på hur sociala förutsättningar och habitus påverkar val av skola, upplevelser av skolan och synen på framtiden. Med teoretiska begrepp som habitus, kapitalformer och sociala fält tar analysen avstamp i intervjupersonernas berättelser. Studien är av kvalitativ sort där semistrukturerade intervjuer används som metod. Intervjupersonerna är flickor mellan 16–18 år som går högskoleförberedande gymnasieprogram på sex olika skolor. Studiens resultat visar att oavsett innehav eller avsaknad av socialt kapital och nedärvt utbildningskapital anser intervjupersonerna att studier på universitetsnivå är betydelsefullt för deras framtid. Intervjupersonerna tillskriver akademisk examen en stor vikt och i deras syn på framtiden är utbildning en viktig komponent. Elevernas syn på högre utbildning verkar inte påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. Studien visar att olika gymnasieskolor erbjuder olika mängd information kring studier efter gymnasieexamen och att denna ojämlikhet påverkar elever med lågt socialt kapital.}},
 author    = {{Ekström, Fanny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Hellre mer hjärna än praktiskt" - En kvalitativ studie av gymnasieelevers syn på utbildning och framtid}},
 year     = {{2021}},
}