Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter av transparens och typ, en experimentell studie kring förutsättningarna för effektiv nudging

Johansson, Nelly LU and Salomonsson, Isabella LU (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna experimentella studie var att rikta ett psykologiskt fokus på påverkansmetoden nudging genom att utforska dess förutsättningar, begränsningar och bakomliggande mekanismer. Studien undersökte effektivitet i förhållande till olika typer av nudging baserat på dubbelprocessteorin och olika nivåer av transparens samt dess förhållande till upplevelsen av frihet att välja. Experimentet administrerades med en digital enkät där deltagarna slumpmässigt fördelades i tre olika grupper: kontrollgrupp, icke-transparent nudging och transparent nudging. Varje grupp fick svara på en enkät som responderade med gruppen. Typerna av nudging utformades efter hur de triggar System 1 och 2 och återfanns antingen i formulärets frågor eller svar.... (More)
Syftet med denna experimentella studie var att rikta ett psykologiskt fokus på påverkansmetoden nudging genom att utforska dess förutsättningar, begränsningar och bakomliggande mekanismer. Studien undersökte effektivitet i förhållande till olika typer av nudging baserat på dubbelprocessteorin och olika nivåer av transparens samt dess förhållande till upplevelsen av frihet att välja. Experimentet administrerades med en digital enkät där deltagarna slumpmässigt fördelades i tre olika grupper: kontrollgrupp, icke-transparent nudging och transparent nudging. Varje grupp fick svara på en enkät som responderade med gruppen. Typerna av nudging utformades efter hur de triggar System 1 och 2 och återfanns antingen i formulärets frågor eller svar. Resultaten av studien indikerade, i linje med tidigare forskning, att nudging som metod var effektiv och, att transparens inte påverkar nudgingens effektivitet. I motsats till tidigare forskning kunde också en signifikant skillnad uppvisas mellan olika typer av nudging, där System 2 typ av nudging var mest effektiv. Studien fann också en likvärdig upplevelse i frihet att välja mellan de olika grupperna. Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten visade att experimentet fyllt ett gap mellan praktisk applikation av nudging och teoretisk forskning inom psykologi. (Less)
Abstract
The aim of this experimental study was to put a psychological focus on nudging as a method of influence by exploring its conditions, limitations and underlying mechanisms. The study examined effectiveness in relation to different types of nudging based on the dual process theory and different levels of transparency as well as how transparent nudging affects the experience of freedom of choice. The experiment was administered as a digital survey where the participants were randomized into three different groups: control group, non-transparent nudging and transparent nudging. Each group was asked to respond to a form corresponding to the group. The types of nudging were designed according to how they trigger System 1 and 2 and the nudging... (More)
The aim of this experimental study was to put a psychological focus on nudging as a method of influence by exploring its conditions, limitations and underlying mechanisms. The study examined effectiveness in relation to different types of nudging based on the dual process theory and different levels of transparency as well as how transparent nudging affects the experience of freedom of choice. The experiment was administered as a digital survey where the participants were randomized into three different groups: control group, non-transparent nudging and transparent nudging. Each group was asked to respond to a form corresponding to the group. The types of nudging were designed according to how they trigger System 1 and 2 and the nudging was found in either the questions or the answers of the survey. The results of the study indicated, in line with previous research, that nudging as a method was effective and that transparency does not affect the effectiveness of nudging. In contrast to previous research, a significant difference could also be shown between different types of nudging, where System 2 type of nudging was most effective. The results showed an equivalent experience in freedom of choice between the different groups. In summary, it can be stated that this type of experiment fills a gap in psychological research between practical application of nudging and theoretical research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Nelly LU and Salomonsson, Isabella LU
supervisor
organization
alternative title
The effects of transparency and type, an experimental study exploring the conditions of effective nudging
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nudging, dubbelprocessteori, System 1, System 2, inramningseffekter, bias, digitalt experiment Nudging, dual process theory, framing effects, digital experiment
language
Swedish
id
9049336
date added to LUP
2021-06-11 07:58:37
date last changed
2021-06-11 07:58:37
@misc{9049336,
 abstract   = {{The aim of this experimental study was to put a psychological focus on nudging as a method of influence by exploring its conditions, limitations and underlying mechanisms. The study examined effectiveness in relation to different types of nudging based on the dual process theory and different levels of transparency as well as how transparent nudging affects the experience of freedom of choice. The experiment was administered as a digital survey where the participants were randomized into three different groups: control group, non-transparent nudging and transparent nudging. Each group was asked to respond to a form corresponding to the group. The types of nudging were designed according to how they trigger System 1 and 2 and the nudging was found in either the questions or the answers of the survey. The results of the study indicated, in line with previous research, that nudging as a method was effective and that transparency does not affect the effectiveness of nudging. In contrast to previous research, a significant difference could also be shown between different types of nudging, where System 2 type of nudging was most effective. The results showed an equivalent experience in freedom of choice between the different groups. In summary, it can be stated that this type of experiment fills a gap in psychological research between practical application of nudging and theoretical research.}},
 author    = {{Johansson, Nelly and Salomonsson, Isabella}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Effekter av transparens och typ, en experimentell studie kring förutsättningarna för effektiv nudging}},
 year     = {{2021}},
}