Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Främjande- och hämmande faktorer som påverkar samarbetet inom operationsverksamheten: operationssjuksköterskors upplevelse

Nilsson, Therese LU and Eklund, Felicia LU (2021) OPSM22 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: konsekvenserna av ett icke fungerande samarbete i operationsverksamheten har
tidigare undersökts inom omvårdnadsforskning, vilket fortsatt anses vara ett kvarstående problem. Operationssjuksköterskan är en del av operationsteamet, som ska samarbeta i operationsverksamheten för att tillgodose patienten en säker vård.
Syftet: med studien var att beskriva operationssjuksköterskans upplevelse av faktorer som kan främja respektive hämma samarbetet inom operationsteamet.
Metod: en modifierad systematisk litteratursökning har genomförts, där tio studier med kvalitativ design kondenserades till en gemensam helhet. Den kvalitativa designen har till syfte att identifiera och beskriva upplevelser och erfarenheter.
Resultatet: visade... (More)
Bakgrund: konsekvenserna av ett icke fungerande samarbete i operationsverksamheten har
tidigare undersökts inom omvårdnadsforskning, vilket fortsatt anses vara ett kvarstående problem. Operationssjuksköterskan är en del av operationsteamet, som ska samarbeta i operationsverksamheten för att tillgodose patienten en säker vård.
Syftet: med studien var att beskriva operationssjuksköterskans upplevelse av faktorer som kan främja respektive hämma samarbetet inom operationsteamet.
Metod: en modifierad systematisk litteratursökning har genomförts, där tio studier med kvalitativ design kondenserades till en gemensam helhet. Den kvalitativa designen har till syfte att identifiera och beskriva upplevelser och erfarenheter.
Resultatet: visade att det fanns flera faktorer som påverkade samarbetet i
operationsverksamheten enligt operationssjuksköterskorna. Avbrott och distraktioner ansågs vara hämmade och påverkade samarbetet samt patientsäkerheten. Kompetens och ansvar var viktiga faktorer som främjande samarbetet. Operationssjuksköterskan önskade kontinuerlig kommunikation och informationsutbyte under hela den perioperativa processen. Ett välfungerande teamarbete utgår från förståelse och respekt för de olika professionerna.
Förhoppningen: är att denna studie kan användas i operationsverksamheten och i vår
kommande profession för att främja samarbetet i teamet och bistå med förståelse för faktorer som påverkar teamarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Therese LU and Eklund, Felicia LU
supervisor
organization
course
OPSM22 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ansvar, Information, Kompetens, Kommunikation, Metasyntes, Operationssjuksköterska, Operation, Respekt, Samarbete
language
Swedish
id
9049487
date added to LUP
2021-07-08 11:02:08
date last changed
2021-07-08 11:02:08
@misc{9049487,
 abstract   = {{Bakgrund: konsekvenserna av ett icke fungerande samarbete i operationsverksamheten har 
tidigare undersökts inom omvårdnadsforskning, vilket fortsatt anses vara ett kvarstående problem. Operationssjuksköterskan är en del av operationsteamet, som ska samarbeta i operationsverksamheten för att tillgodose patienten en säker vård. 
Syftet: med studien var att beskriva operationssjuksköterskans upplevelse av faktorer som kan främja respektive hämma samarbetet inom operationsteamet. 
Metod: en modifierad systematisk litteratursökning har genomförts, där tio studier med kvalitativ design kondenserades till en gemensam helhet. Den kvalitativa designen har till syfte att identifiera och beskriva upplevelser och erfarenheter. 
Resultatet: visade att det fanns flera faktorer som påverkade samarbetet i 
operationsverksamheten enligt operationssjuksköterskorna. Avbrott och distraktioner ansågs vara hämmade och påverkade samarbetet samt patientsäkerheten. Kompetens och ansvar var viktiga faktorer som främjande samarbetet. Operationssjuksköterskan önskade kontinuerlig kommunikation och informationsutbyte under hela den perioperativa processen. Ett välfungerande teamarbete utgår från förståelse och respekt för de olika professionerna. 
Förhoppningen: är att denna studie kan användas i operationsverksamheten och i vår 
kommande profession för att främja samarbetet i teamet och bistå med förståelse för faktorer som påverkar teamarbetet.}},
 author    = {{Nilsson, Therese and Eklund, Felicia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Främjande- och hämmande faktorer som påverkar samarbetet inom operationsverksamheten: operationssjuksköterskors upplevelse}},
 year     = {{2021}},
}