Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Försiktighet, Förtänksamhet, och Finanspolitiska ramverk

Nilsson, Henrik LU (2021) NEKH03 20211
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Under det gångna decenniet sedan 2010 steg den genomsnittliga statsskulden bland 35 av medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) från 65,5 till 68,2 procent av BNP. Utgifterna för dessa länders auktoriserade förvaltningar överskrider deras inkomster i ökande utsträckning. Finanspolitiska ramverk är regelsystem för auktoriserade förvaltningars finanser vilka institutionaliseras för att hålla utgiftsposterna i deras budgetar i ett förutbestämt och långsiktigt hållbart förhållande till dess inkomster. Syftet med denna undersökning är att genom empirisk metod ta fram information och besvara frågeställningen huruvida finanspolitiska ramverk är betydelsefulla för utfall i budgetspecifika makroekonomiska... (More)
Under det gångna decenniet sedan 2010 steg den genomsnittliga statsskulden bland 35 av medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) från 65,5 till 68,2 procent av BNP. Utgifterna för dessa länders auktoriserade förvaltningar överskrider deras inkomster i ökande utsträckning. Finanspolitiska ramverk är regelsystem för auktoriserade förvaltningars finanser vilka institutionaliseras för att hålla utgiftsposterna i deras budgetar i ett förutbestämt och långsiktigt hållbart förhållande till dess inkomster. Syftet med denna undersökning är att genom empirisk metod ta fram information och besvara frågeställningen huruvida finanspolitiska ramverk är betydelsefulla för utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat. Undersökningens resultat ger indikationer dels på att (1) vilken sorts finanspolitiska regler som tillämpas kan ha betydelse ty innehav av utgiftsregler indikerar lägre genomsnittlig skuldkvot för offentlig förvaltning, och; att innehav av skuldregler indikerar både lägre genomsnittlig skuldkvot och mindre långsiktig varians bland utfallen i den offentliga skulden, dels på att (2) antalet finanspolitiska regler som tillämpas kan ha betydelse ty innehav av tre eller fler regler indikerar högre genomsnittlig skuldkvot jämfört med ett innehav av en eller färre, och; innehav av en eller färre finanspolitiska regler indikerar dubbelt så stor varians bland utfallen i skulden för offentlig förvaltning jämfört med ett innehav av tre eller fler. Resultaten av denna undersökning indikerar alltså att finanspolitiska ramverk är betydelsefulla för utfall i budgetspecifika makroekonomiska aggregat för staters auktoriserade förvaltningar. (Less)
Abstract
During the past decade since 2010 the average general government debt among 35 of the members of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) increased from 65,5 to 68,2 percent of GDP. The expenditures of the governments of these countries are increasingly exceeding their revenues. Fiscal frameworks are systems of rules for the finances of governments which are institutionalized to keep expenditures and revenues in a predetermined and sustainable relationship in the long run. The aim of this investigation is to by means of empirical method bring forth information and answer the question whether fiscal frameworks matter for outcomes in macroeconomic budgetary aggregates. The results of the investigation indicates that... (More)
During the past decade since 2010 the average general government debt among 35 of the members of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) increased from 65,5 to 68,2 percent of GDP. The expenditures of the governments of these countries are increasingly exceeding their revenues. Fiscal frameworks are systems of rules for the finances of governments which are institutionalized to keep expenditures and revenues in a predetermined and sustainable relationship in the long run. The aim of this investigation is to by means of empirical method bring forth information and answer the question whether fiscal frameworks matter for outcomes in macroeconomic budgetary aggregates. The results of the investigation indicates that (1) the kinds of fiscal rules implemented might matter since implementation of revenue rules indicates a lower average general government debt ratio, and; implementation of debt rules indicates both a lower average debt ratio and a lower long-term variance among outcomes in average general government debt ratio, and that (2) the number of fiscal rules implemented might matter since implementation of three or more rules indicates a higher average general government debt ratio compared to implementation of one or less rules, and; implementation of one or less rules indicates a variance in the outcomes among average general government debt ratio twice the size compared to implementation of three or more rules. The results of this investigation thus indicates that fiscal frameworks do matter for outcomes in macroeconomic budgetary aggregates for the governments of states. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Henrik LU
supervisor
organization
course
NEKH03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fiscal frameworks, Fiscal policy, Time consistency, General government debt, State.
language
Swedish
id
9049703
date added to LUP
2021-07-05 13:31:55
date last changed
2021-07-05 13:31:55
@misc{9049703,
 abstract   = {{During the past decade since 2010 the average general government debt among 35 of the members of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) increased from 65,5 to 68,2 percent of GDP. The expenditures of the governments of these countries are increasingly exceeding their revenues. Fiscal frameworks are systems of rules for the finances of governments which are institutionalized to keep expenditures and revenues in a predetermined and sustainable relationship in the long run. The aim of this investigation is to by means of empirical method bring forth information and answer the question whether fiscal frameworks matter for outcomes in macroeconomic budgetary aggregates. The results of the investigation indicates that (1) the kinds of fiscal rules implemented might matter since implementation of revenue rules indicates a lower average general government debt ratio, and; implementation of debt rules indicates both a lower average debt ratio and a lower long-term variance among outcomes in average general government debt ratio, and that (2) the number of fiscal rules implemented might matter since implementation of three or more rules indicates a higher average general government debt ratio compared to implementation of one or less rules, and; implementation of one or less rules indicates a variance in the outcomes among average general government debt ratio twice the size compared to implementation of three or more rules. The results of this investigation thus indicates that fiscal frameworks do matter for outcomes in macroeconomic budgetary aggregates for the governments of states.}},
 author    = {{Nilsson, Henrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Försiktighet, Förtänksamhet, och Finanspolitiska ramverk}},
 year     = {{2021}},
}