Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekterna av bukläge hos intensivvårdspatienter som utvecklat ARDS

Dahlin, Emma LU and Ljungdahl, Jonathan LU (2021) SINM22 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: På intensivvårdsavdelningar (IVA) vårdas patienter som är allvarligt sjuka och sjuksköterskorna som arbetar på IVA är specialistutbildade för att kunna vårda och behandla i komplexa vårdsituationer. En allvarlig sjukdomsbild som behandlas på IVA är Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS. En del i behandlingen av måttlig och svår ARDS kan vara att vårda patienten i bukläge, med förhoppning att optimera ventilationen och syresättningen. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva effekterna av vård i bukläge hos intensivvårdspatienter som utvecklat ARDS gällande bland annat mortalitet och vårdtid. Metod: För att svara på syftet valdes systematisk litteraturstudie som metod. Åtta RCT studier valdes ut... (More)
Bakgrund: På intensivvårdsavdelningar (IVA) vårdas patienter som är allvarligt sjuka och sjuksköterskorna som arbetar på IVA är specialistutbildade för att kunna vårda och behandla i komplexa vårdsituationer. En allvarlig sjukdomsbild som behandlas på IVA är Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS. En del i behandlingen av måttlig och svår ARDS kan vara att vårda patienten i bukläge, med förhoppning att optimera ventilationen och syresättningen. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva effekterna av vård i bukläge hos intensivvårdspatienter som utvecklat ARDS gällande bland annat mortalitet och vårdtid. Metod: För att svara på syftet valdes systematisk litteraturstudie som metod. Åtta RCT studier valdes ut från de senaste 20 åren. Resultat: I sex RCT-artiklar redovisades mortalitet i samband med bukläge vid ARDS-diagnos under olika tidsperioder, en studie påvisade sänkt mortalitet i vård i bukläge vid måttlig och svår ARDS jämfört med ryggläge. Fyra studier studerade vårdtid på IVA och en visade att det fanns en ökad vårdtid hos patienter som behandlades i ryggläge jämfört med bukläge hos de patienter som avled. Övriga effekter var bland annat att patienter i bukläge hade fler ventilatorfria dagar, PaO2 förbättrades samt att patienter som låg i bukläge hade större andel komplikationer. Konklusion/rekommendation: Den komplexa intensivvårdskrävande patienten är i behov av individanpassad vård. Bukläge kanske inte är lämpligt för alla patienter med diagnosen ARDS och en dialog bör finnas om vem som gynnas av att vårdas i bukläge. Kommande forskning bör eventuellt fokusera på orsaker till ARDS och därmed kunna ge tydligare rekommendationer angående bukläge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlin, Emma LU and Ljungdahl, Jonathan LU
supervisor
organization
course
SINM22 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bukläge, ARDS, Intensivvård
language
Swedish
id
9049846
date added to LUP
2021-06-10 10:53:26
date last changed
2021-06-10 10:53:26
@misc{9049846,
 abstract   = {{Bakgrund: På intensivvårdsavdelningar (IVA) vårdas patienter som är allvarligt sjuka och sjuksköterskorna som arbetar på IVA är specialistutbildade för att kunna vårda och behandla i komplexa vårdsituationer. En allvarlig sjukdomsbild som behandlas på IVA är Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS. En del i behandlingen av måttlig och svår ARDS kan vara att vårda patienten i bukläge, med förhoppning att optimera ventilationen och syresättningen. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva effekterna av vård i bukläge hos intensivvårdspatienter som utvecklat ARDS gällande bland annat mortalitet och vårdtid. Metod: För att svara på syftet valdes systematisk litteraturstudie som metod. Åtta RCT studier valdes ut från de senaste 20 åren. Resultat: I sex RCT-artiklar redovisades mortalitet i samband med bukläge vid ARDS-diagnos under olika tidsperioder, en studie påvisade sänkt mortalitet i vård i bukläge vid måttlig och svår ARDS jämfört med ryggläge. Fyra studier studerade vårdtid på IVA och en visade att det fanns en ökad vårdtid hos patienter som behandlades i ryggläge jämfört med bukläge hos de patienter som avled. Övriga effekter var bland annat att patienter i bukläge hade fler ventilatorfria dagar, PaO2 förbättrades samt att patienter som låg i bukläge hade större andel komplikationer. Konklusion/rekommendation: Den komplexa intensivvårdskrävande patienten är i behov av individanpassad vård. Bukläge kanske inte är lämpligt för alla patienter med diagnosen ARDS och en dialog bör finnas om vem som gynnas av att vårdas i bukläge. Kommande forskning bör eventuellt fokusera på orsaker till ARDS och därmed kunna ge tydligare rekommendationer angående bukläge.}},
 author    = {{Dahlin, Emma and Ljungdahl, Jonathan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Effekterna av bukläge hos intensivvårdspatienter som utvecklat ARDS}},
 year     = {{2021}},
}