Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Lunds domkyrka

Wigervall, Rebecca LU ; Gribble, Max LU ; Fredriksson, Oscar LU ; Mauritz, Linnea LU and Demiri, Deniz LU (2021) VBRN70 20211
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Denna rapport är en utvärdering av brandskyddet med avseende på personsäkerheten i Lunds domkyrka. Lunds domkyrka uppfördes på 1100-talet och ligger i centrala Lund. I kyrkan hålls en mängd olika evenemang, vid stora evenemangen kan uppemot 950 personer vistas i kyrkan.

Ett virtuellt platsbesök hölls med domkyrkokamrerare Mats Persson och Elisabet Nord som är ansvarig för vaktmästeriet den 25 mars 2020. Utifrån det virtuella platsbesöket, 360- gradersbilder av Lunds domkyrka och statistik från MSB:s statistik- och analysverktyg IDA genomfördes en grovriskanalys för möjliga brand- och utrymningsscenarier som kan ske i domkyrkan. Baserat på grovriskanalysen gjordes en kvalitativ bedömning av sannolikhet och konsekvens för scenarierna och... (More)
Denna rapport är en utvärdering av brandskyddet med avseende på personsäkerheten i Lunds domkyrka. Lunds domkyrka uppfördes på 1100-talet och ligger i centrala Lund. I kyrkan hålls en mängd olika evenemang, vid stora evenemangen kan uppemot 950 personer vistas i kyrkan.

Ett virtuellt platsbesök hölls med domkyrkokamrerare Mats Persson och Elisabet Nord som är ansvarig för vaktmästeriet den 25 mars 2020. Utifrån det virtuella platsbesöket, 360- gradersbilder av Lunds domkyrka och statistik från MSB:s statistik- och analysverktyg IDA genomfördes en grovriskanalys för möjliga brand- och utrymningsscenarier som kan ske i domkyrkan. Baserat på grovriskanalysen gjordes en kvalitativ bedömning av sannolikhet och konsekvens för scenarierna och två dimensionerande scenarier valdes för vidare analys: brand i kryptan och brand i receptionen.

För de två dimensionerande scenarierna genomfördes brandsimuleringar i FDS (Fire Dynamic Simulator) och utrymningssimuleringar i Pathfinder. Simuleringsresultaten från utrymningssimuleringarna jämfördes med skyddskriterium för sikt, värmestrålning, temperatur och toxicitet. En känslighetsanalys genomfördes på utrymningssimuleringarna genom att variera åldersfördelning på de som vistas i kyrkan, vilka utrymningsvägar som är tillgängliga och var de som vistas i kyrkan är placerade.

Det befintliga brandskyddet bedömdes inte vara tillräckligt för scenariot brand i kryptan eftersom sikten hinner bli mycket påverkad innan alla personer hunnit utrymma från kryptan. För scenariot brand i receptionen bedöms brandskyddet inte vara tillfredsställande för rullstolsburna personer.

För ökad personsäkerhet i Lunds domkyrka föreslås åtgärder nedan. De två första ska implementeras, den tredje bör tillämpas.
1. I kryptan ska det finnas en brandvakt, utrustad med handbrandsläckare, då materialförvaras här.
2. Ytterligare en utrymningsväg ska göras frångängligt på så sätt att en person som sitter i rullstol kan ta sig ut på egen hand. Detta kan förslagsvis ske genom att en mobil ramp kan monteras innan större evenemang av kyrkans personal.
3. En kontroll bör genomföras för att se att kyrkans utrymningslarm hörs tydligt i alla allmänna utrymmen i kyrkan. Om inte så är fallet bör ytterligare en ringklocka placeras i kyrksalen. (Less)
Abstract
The following report is an evaluation of human safety in Lund Cathedral with regards to a potential fire and evacuation. With the help of a virtual visit to the cathedral, pictures and statistics from The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), a general risk assessment was conducted in which possible fire- and evacuation scenarios were identified. A qualitative assessment of the probability and consequences, based on the nine scenarios produced in the general risk assessment, was conducted. Two of the scenarios were then chosen for further analysis: fire in the crypt and fire in the reception area.

In order to obtain information about the available evacuation time, i.e. the time before critical values occurres, fire simulations in... (More)
The following report is an evaluation of human safety in Lund Cathedral with regards to a potential fire and evacuation. With the help of a virtual visit to the cathedral, pictures and statistics from The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), a general risk assessment was conducted in which possible fire- and evacuation scenarios were identified. A qualitative assessment of the probability and consequences, based on the nine scenarios produced in the general risk assessment, was conducted. Two of the scenarios were then chosen for further analysis: fire in the crypt and fire in the reception area.

In order to obtain information about the available evacuation time, i.e. the time before critical values occurres, fire simulations in FDS (Fire Dynamic Simulator) and evacuation simulations in Pathfinder were executed and analyzed. A sensitivity analysis was also conducted to examine the credibility of the results.

Based off of the results, the report came to the conclusion that the fire safety in the crypt is not sufficient due to loss of visibility. Regarding the second scenario, the report came to the conclusion that the current fire protection is not sufficiently adapted for wheelchair users.

Following are the improvements of fire safety proposed in the report:
1. When there are flammable materials present in the crypt, there must be a designated fire warden.
2. An additional wheelchair accessible escape route must be implemented.
3. In case the evacuation alarm cannot be heard in the crypt, an additional alarm
bell should be implemented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wigervall, Rebecca LU ; Gribble, Max LU ; Fredriksson, Oscar LU ; Mauritz, Linnea LU and Demiri, Deniz LU
supervisor
organization
alternative title
Fire Safety Evaluation of Lund Cathedral
course
VBRN70 20211
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
report number
9539
language
Swedish
id
9049867
date added to LUP
2021-06-11 13:04:18
date last changed
2021-06-11 13:04:18
@misc{9049867,
 abstract   = {{The following report is an evaluation of human safety in Lund Cathedral with regards to a potential fire and evacuation. With the help of a virtual visit to the cathedral, pictures and statistics from The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), a general risk assessment was conducted in which possible fire- and evacuation scenarios were identified. A qualitative assessment of the probability and consequences, based on the nine scenarios produced in the general risk assessment, was conducted. Two of the scenarios were then chosen for further analysis: fire in the crypt and fire in the reception area.

In order to obtain information about the available evacuation time, i.e. the time before critical values occurres, fire simulations in FDS (Fire Dynamic Simulator) and evacuation simulations in Pathfinder were executed and analyzed. A sensitivity analysis was also conducted to examine the credibility of the results.

Based off of the results, the report came to the conclusion that the fire safety in the crypt is not sufficient due to loss of visibility. Regarding the second scenario, the report came to the conclusion that the current fire protection is not sufficiently adapted for wheelchair users.

Following are the improvements of fire safety proposed in the report:
1. When there are flammable materials present in the crypt, there must be a designated fire warden.
2. An additional wheelchair accessible escape route must be implemented.
3. In case the evacuation alarm cannot be heard in the crypt, an additional alarm
bell should be implemented.}},
 author    = {{Wigervall, Rebecca and Gribble, Max and Fredriksson, Oscar and Mauritz, Linnea and Demiri, Deniz}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk riskvärdering av Lunds domkyrka}},
 year     = {{2021}},
}