Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Sonys kontor i Lund

Andersson, Vilhelm LU ; Johansson, Annie LU ; Trolltoft, Elvira LU and Åberg, Joakim LU (2021) VBRN70 20211
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Denna rapport har gjorts i syfte att utvärdera brandsäkerheten på Sonys kontorsbyggnad i Lund med fokus på personsäkerhet. Skador på egendom och miljö samt ekonomiska förluster behandlas därför inte. Byggnaden består av två huskroppar med sex plan som är sammanbundna med ett stort atrium. För tillfället bedriver Sony sin kontorsverksamhet i ena delen medan den andra delen står tom i väntan på nya hyresgäster. Underlaget till analysen har varit ritningar, dokument, bilder och filmer från objektet samt ett virtuellt platsbesök. Inget fysiskt besök var möjligt på grund av Covid-19.

Vid scenarioanalys identifierades tretton möjliga brandscenarier varav tre av dessa bedömdes som mest utmanande för brandskyddet och valdes ut för vidare... (More)
Denna rapport har gjorts i syfte att utvärdera brandsäkerheten på Sonys kontorsbyggnad i Lund med fokus på personsäkerhet. Skador på egendom och miljö samt ekonomiska förluster behandlas därför inte. Byggnaden består av två huskroppar med sex plan som är sammanbundna med ett stort atrium. För tillfället bedriver Sony sin kontorsverksamhet i ena delen medan den andra delen står tom i väntan på nya hyresgäster. Underlaget till analysen har varit ritningar, dokument, bilder och filmer från objektet samt ett virtuellt platsbesök. Inget fysiskt besök var möjligt på grund av Covid-19.

Vid scenarioanalys identifierades tretton möjliga brandscenarier varav tre av dessa bedömdes som mest utmanande för brandskyddet och valdes ut för vidare analys. De tre scenarierna var följande:
• Scenario A - Brand i sopkärl vid atriet
• Scenario B - Brand i öppet trapphus
• Scenario C - Brand i kontor

Dessa tre scenarier analyserades sedan vidare, främst med simuleringsprogrammen FDS/PyroSim och Pathfinder men också med handberäkningar. FDS användes för att få fram den tillgängliga tiden för utrymningen (ASET) medan Pathfinder användes för att få fram den totala utrymningstiden (RSET). För att identifiera variabler som kan ha haft stor påverkan på säkerhetsnivån och för att hantera vissa osäkerheter utfördes även en känslighetsanalys på varje scenario.

Simuleringarna visade att personerna hinner utrymma byggnaden innan kritiska förhållanden uppstår i scenario A och scenario C under förutsättningen att sprinklersystemet fungerar. I scenario B visade känslighetsanalysen att sikten riskerade att bli för dålig och brandgaslagrets höjd för låg i händelse av en sotig brand. Till följd av detta rekommenderades ett antal åtgärder:
• Förbud mot avlastning av föremål i det öppna trapphuset på källarplan ska införas
• För att öka säkerheten bör det öppna trapphuset låsas
• En utvärdering av värdet i att glasa in hela det östra trapphuset bör göras
• Sprinkleranläggningen bör kontrolleras och underhållas regelbundet för att minimera risken för felfunktion. Att det finns rutiner kring tillfällig vattenavstängning är mycket viktigt (Less)
Abstract
The purpose of this report was to evaluate the building’s fire protection system and propose safety measures if personal safety cannot be achieved. An acceptable personal safety is considered to be achieved when every person is able to evacuate safely.

To ensure a safe environment a scenario analysis was performed, where a number of possible fire scenarios were identified, of which three of these were considered to be the most challenging for the fire protection system and were selected for further analysis.

Part of the analysis consisted of simulation programs such as FDS/PyroSim for fire dynamics and Pathfinder for evacuation, but also hand calculations such as calculating the radiation and sprinkler activation. To manage... (More)
The purpose of this report was to evaluate the building’s fire protection system and propose safety measures if personal safety cannot be achieved. An acceptable personal safety is considered to be achieved when every person is able to evacuate safely.

To ensure a safe environment a scenario analysis was performed, where a number of possible fire scenarios were identified, of which three of these were considered to be the most challenging for the fire protection system and were selected for further analysis.

Part of the analysis consisted of simulation programs such as FDS/PyroSim for fire dynamics and Pathfinder for evacuation, but also hand calculations such as calculating the radiation and sprinkler activation. To manage uncertainties in the results from the simulations, a sensitivity analysis was implemented on every scenario.

By concluding the results in scenario A and C, it shows that the fire protection system is fulfilling an acceptable personal safety, given that the sprinkler system is working. The sensitivity analysis’s result in scenario B, however, indicates unsuitable values of the visibility and height of fire smoke. For that reason, the building’s fire protection system is deemed insufficient, and the owners will need to take a few safety measures. The suggestions of appropriate safety measures are:
• A prohibition on unloading items in the basement area of the open staircase must be established
• The east open staircase should be locked to improve safety
• An evaluation of the value in encrusting the open staircases in glass should be done
• The sprinkler system should be checked and maintained regularly to prevent malfunctioning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Vilhelm LU ; Johansson, Annie LU ; Trolltoft, Elvira LU and Åberg, Joakim LU
supervisor
organization
alternative title
Fire safety evaluation of Sony’s office in Lund
course
VBRN70 20211
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
BTR, brandteknisk riskvärdering, kontor, brandskydd, FDS, PyroSim, CFD, känslighetsanalys, Pathfinder, utrymning, riskanalys, personsäkerhet, kritiska förhållanden, människors beteende vid brand
report number
9536
language
Swedish
id
9049876
date added to LUP
2021-06-11 13:03:14
date last changed
2021-06-11 13:03:14
@misc{9049876,
 abstract   = {{The purpose of this report was to evaluate the building’s fire protection system and propose safety measures if personal safety cannot be achieved. An acceptable personal safety is considered to be achieved when every person is able to evacuate safely. 
 
To ensure a safe environment a scenario analysis was performed, where a number of possible fire scenarios were identified, of which three of these were considered to be the most challenging for the fire protection system and were selected for further analysis. 
 
Part of the analysis consisted of simulation programs such as FDS/PyroSim for fire dynamics and Pathfinder for evacuation, but also hand calculations such as calculating the radiation and sprinkler activation. To manage uncertainties in the results from the simulations, a sensitivity analysis was implemented on every scenario. 
 
By concluding the results in scenario A and C, it shows that the fire protection system is fulfilling an acceptable personal safety, given that the sprinkler system is working. The sensitivity analysis’s result in scenario B, however, indicates unsuitable values of the visibility and height of fire smoke. For that reason, the building’s fire protection system is deemed insufficient, and the owners will need to take a few safety measures. The suggestions of appropriate safety measures are:
•	A prohibition on unloading items in the basement area of the open staircase must be established 
•	The east open staircase should be locked to improve safety
•	An evaluation of the value in encrusting the open staircases in glass should be done 
•	The sprinkler system should be checked and maintained regularly to prevent malfunctioning}},
 author    = {{Andersson, Vilhelm and Johansson, Annie and Trolltoft, Elvira and Åberg, Joakim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk riskvärdering av Sonys kontor i Lund}},
 year     = {{2021}},
}