Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av kv. Niagara, Malmö Universitet

Karlsen, Annika LU ; Edenvik, Jonatan LU ; Jonsson, Jonathan LU and Böhrens Radö, Josefin LU (2021) VBRN70 20211
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The purpose of the following report was to assess human safety in kv. Niagara, Malmö, by evaluating the existing fire protection of the building. An understanding of the current fire protection was formed by making a virtual visit to the building as well as studying the provided fire protection documentation. Values for critical conditions were assumed for temperature, radiation, visibility and toxicity and a general risk assessment was conducted based on the perception of provided materials. Ten possible fire scenarios were identified and the two believed to have the biggest impact on personal safety were chosen to be evaluated further. These scenarios were fire on the entry-level during a fair and fire in an upholstered sofa on the third... (More)
The purpose of the following report was to assess human safety in kv. Niagara, Malmö, by evaluating the existing fire protection of the building. An understanding of the current fire protection was formed by making a virtual visit to the building as well as studying the provided fire protection documentation. Values for critical conditions were assumed for temperature, radiation, visibility and toxicity and a general risk assessment was conducted based on the perception of provided materials. Ten possible fire scenarios were identified and the two believed to have the biggest impact on personal safety were chosen to be evaluated further. These scenarios were fire on the entry-level during a fair and fire in an upholstered sofa on the third floor.

The two fire scenarios and six different evacuation scenarios were simulated in FDS (Fire Dynamic Simulator) and Pathfinder respectively. The visibility was critically low during the evacuation for both scenarios, while temperature, radiation and toxicity were at relatively harmless levels. Measures to improve the visibility were recommended in the form of furnishing with lower soot production as well as analyzing the fire ventilation and making improvements according to the results. To minimize time spent in critical conditions during evacuation, a locally spoken message encouraging evacuation through other, safer fire cells was recommended. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna rapport har brandskyddet i kv. Niagara i Malmö undersökts och utvärderats. Syftet med rapporten har varit att bedöma personsäkerheten i byggnaden kv. Niagara i händelse av brand. Detta har gjorts genom att utvärdera det befintliga brandskyddet och utrymningsmöjligheter. Målet har sedan varit att fastställa om det befintliga brandskyddet är skäligt med hänseende på personsäkerhet, med fokus på atriet. I det fall att säkerhetsnivån inte var tillräcklig har även åtgärder som förbättrar denna föreslagits.

Arbetsgången började med ett digitalt besök av kv. Niagara i form av 360° videos och bilder samt en virtuell träff med handledaren. I samband med detta studerades brandskyddsdokumentationen som tillhandahållits för att få en... (More)
I denna rapport har brandskyddet i kv. Niagara i Malmö undersökts och utvärderats. Syftet med rapporten har varit att bedöma personsäkerheten i byggnaden kv. Niagara i händelse av brand. Detta har gjorts genom att utvärdera det befintliga brandskyddet och utrymningsmöjligheter. Målet har sedan varit att fastställa om det befintliga brandskyddet är skäligt med hänseende på personsäkerhet, med fokus på atriet. I det fall att säkerhetsnivån inte var tillräcklig har även åtgärder som förbättrar denna föreslagits.

Arbetsgången började med ett digitalt besök av kv. Niagara i form av 360° videos och bilder samt en virtuell träff med handledaren. I samband med detta studerades brandskyddsdokumentationen som tillhandahållits för att få en förståelse för det befintliga brandskyddet. Skadekriterier, vilket i denna rapport är kritiska förhållanden för temperatur, strålning, sikt, kolmonoxid och koldioxid, bestämdes.

Utifrån det digitala besöket samt byggnadens verksamhet identifierades tio möjliga brandscenarier i en grovriskanalys. Av dessa scenarier valdes följande två scenarier ut för vidare analys då de ansågs ge störst påverkan på personsäkerheten.

Scenario 1 – brand under mässa i atriet på entréplan
Scenario 2 – brand i stoppade möbler på plan 3

De två brandscenarierna samt sex stycken utrymningsscenarier simulerades i FDS respektive Pathfinder för att utvärdera säkerhetsnivån. I både scenario 1 och 2 uppnådde sikten kritiska förhållanden under utrymningen medan temperatur, strålning, kolmonoxid och koldioxid var inom godkända värden.

De åtgärder som rekommenderats för att förbättra säkerhetsnivån är i första hand att minimera brandröken i atriet genom brandsäkrare inredning och analys av brandgasventilation för att förbättra denna. En annan åtgärd är att minska tiden personerna befinner sig i atriet vid utrymning genom ett lokalt talat meddelande som uppmanar till att
utrymma genom annan brandcell. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsen, Annika LU ; Edenvik, Jonatan LU ; Jonsson, Jonathan LU and Böhrens Radö, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
Fire safety evaluation of kv. Niagara, Malmö University
course
VBRN70 20211
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Brandteknisk riskvärdering, Malmö Universitet, Brand i soffa, Brand under mässa, Utrymning, Människors beteende vid brand, FDS, Pyrosim, Pathfinder
report number
9535
language
Swedish
id
9049935
date added to LUP
2021-06-11 13:11:47
date last changed
2021-06-11 13:11:47
@misc{9049935,
 abstract   = {{The purpose of the following report was to assess human safety in kv. Niagara, Malmö, by evaluating the existing fire protection of the building. An understanding of the current fire protection was formed by making a virtual visit to the building as well as studying the provided fire protection documentation. Values for critical conditions were assumed for temperature, radiation, visibility and toxicity and a general risk assessment was conducted based on the perception of provided materials. Ten possible fire scenarios were identified and the two believed to have the biggest impact on personal safety were chosen to be evaluated further. These scenarios were fire on the entry-level during a fair and fire in an upholstered sofa on the third floor. 

The two fire scenarios and six different evacuation scenarios were simulated in FDS (Fire Dynamic Simulator) and Pathfinder respectively. The visibility was critically low during the evacuation for both scenarios, while temperature, radiation and toxicity were at relatively harmless levels. Measures to improve the visibility were recommended in the form of furnishing with lower soot production as well as analyzing the fire ventilation and making improvements according to the results. To minimize time spent in critical conditions during evacuation, a locally spoken message encouraging evacuation through other, safer fire cells was recommended.}},
 author    = {{Karlsen, Annika and Edenvik, Jonatan and Jonsson, Jonathan and Böhrens Radö, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk riskvärdering av kv. Niagara, Malmö Universitet}},
 year     = {{2021}},
}