Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Makrotillsynsåtgärder och hushållens skulder - Kan restriktionerna minska en ohållbar skuldutveckling?

Lindholm, Lucas LU (2021) NEKN01 20211
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Snabbt växande skulder ökar risken för en finansiell kris. En bankkris utlöses oftast av en negativ chock i hushålls eller företags högt belånade tillgångar. Under 2000-talet har ekonomiskt avancerade länder ökat användningen av makrotillsynsåtgärder, restriktioner och krav på finansiella institutioner och hushåll med syfte att minska systematisk risk. Målen med åtgärderna är att öka bankers likviditet och soliditet samt att minska uppbyggnaden av privata skulder.
Denna studie använder en dynamisk paneldata metod för att undersöka 17 olika kategorier av makrotillsynsåtgärder och dess effekt på hushållens skulder, skuldtjänstkvot, bostadspriser och bieffekter på BNP. Datamaterialet innehåller 43 länder med kvartalsvis rapporterade... (More)
Snabbt växande skulder ökar risken för en finansiell kris. En bankkris utlöses oftast av en negativ chock i hushålls eller företags högt belånade tillgångar. Under 2000-talet har ekonomiskt avancerade länder ökat användningen av makrotillsynsåtgärder, restriktioner och krav på finansiella institutioner och hushåll med syfte att minska systematisk risk. Målen med åtgärderna är att öka bankers likviditet och soliditet samt att minska uppbyggnaden av privata skulder.
Denna studie använder en dynamisk paneldata metod för att undersöka 17 olika kategorier av makrotillsynsåtgärder och dess effekt på hushållens skulder, skuldtjänstkvot, bostadspriser och bieffekter på BNP. Datamaterialet innehåller 43 länder med kvartalsvis rapporterade observationer mellan 1999–2018. Resultatet visar visst stöd för att många typer av åtgärder har en effekt omkring -¬0,5–-1,5% på tillväxten i samtliga undersökta beroende variabler utom skuldtjänstkvot. Däremot leder en kontroll för gemensamma tidseffekter till att effekten minskar och estimaten tappar sin signifikans. Detta antyder att en stor del av effekten uppstår av omvänd kausalitet. (Less)
Popular Abstract
A high growth rate in debt increases the risk of a financial crisis. A bank crisis most commonly occurs as a result of a negative chock to highly leveraged assets own by companies or households. Advanced economies have during the last twenty years increased their use of macroprudential policies, restrictions and requirements aimed at financial institutions and households with the purpose of decreasing systemic risk. The policies objectives are either to increase the banks liquidity and solvency or to slow down the accumulation of private debt.
This study uses dynamic panel to analyse the effect of 17 different categories of macroprudential policies on the growth rate of private debt, the debt service ratio (DSR), house prices and side... (More)
A high growth rate in debt increases the risk of a financial crisis. A bank crisis most commonly occurs as a result of a negative chock to highly leveraged assets own by companies or households. Advanced economies have during the last twenty years increased their use of macroprudential policies, restrictions and requirements aimed at financial institutions and households with the purpose of decreasing systemic risk. The policies objectives are either to increase the banks liquidity and solvency or to slow down the accumulation of private debt.
This study uses dynamic panel to analyse the effect of 17 different categories of macroprudential policies on the growth rate of private debt, the debt service ratio (DSR), house prices and side effects on GDP. The data includes 43 countries with quarterly observations between 1999-2018. The study finds evidence that certain policies can reduce the growth rate of all dependent variables except DSR by 0.5-1.5%. However, by including a control for time fixed effects, the effect is reduced and none of the estimates remain significant. This suggests that most of the effect is due to reversed causality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Lucas LU
supervisor
organization
course
NEKN01 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Makrotillsynsåtgärder, Skuldtillväxt, Skuldtjänstkvot, Finansiell stabilitet, Bankkriser
language
Swedish
id
9050046
date added to LUP
2021-07-05 13:26:17
date last changed
2021-07-05 13:26:17
@misc{9050046,
 abstract   = {{Snabbt växande skulder ökar risken för en finansiell kris. En bankkris utlöses oftast av en negativ chock i hushålls eller företags högt belånade tillgångar. Under 2000-talet har ekonomiskt avancerade länder ökat användningen av makrotillsynsåtgärder, restriktioner och krav på finansiella institutioner och hushåll med syfte att minska systematisk risk. Målen med åtgärderna är att öka bankers likviditet och soliditet samt att minska uppbyggnaden av privata skulder.
Denna studie använder en dynamisk paneldata metod för att undersöka 17 olika kategorier av makrotillsynsåtgärder och dess effekt på hushållens skulder, skuldtjänstkvot, bostadspriser och bieffekter på BNP. Datamaterialet innehåller 43 länder med kvartalsvis rapporterade observationer mellan 1999–2018. Resultatet visar visst stöd för att många typer av åtgärder har en effekt omkring -¬0,5–-1,5% på tillväxten i samtliga undersökta beroende variabler utom skuldtjänstkvot. Däremot leder en kontroll för gemensamma tidseffekter till att effekten minskar och estimaten tappar sin signifikans. Detta antyder att en stor del av effekten uppstår av omvänd kausalitet.}},
 author    = {{Lindholm, Lucas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Makrotillsynsåtgärder och hushållens skulder - Kan restriktionerna minska en ohållbar skuldutveckling?}},
 year     = {{2021}},
}