Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad är en utmaning för biståndshandläggare? En kvalitativ studie om utmaningar i utredning- och bedömningsprocessen hos biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Pajalic, Alma LU and Svensson, Sofie (2021) SOPA63 20211
School of Social Work
Abstract
The purpose of this study was to gain an increased knowledge and understanding of the challenges occurring in care managers’ work to assess needs of assistance among elderly people in Sweden. Further, the aim was to investigate how the work process has been affected due to supplementary challenges caused by the pandemic. The study is based on qualitative interviews with six care managers working within the Swedish elderly care. The interviews were conducted with care managers from different municipalities in Sweden in order to identify a wider range of similarities and differences occurring in the assessment process. The theoretical framework used, draws on analytical concepts from Lipsky’s theory on street-level-bureaucracies, and Weber’s... (More)
The purpose of this study was to gain an increased knowledge and understanding of the challenges occurring in care managers’ work to assess needs of assistance among elderly people in Sweden. Further, the aim was to investigate how the work process has been affected due to supplementary challenges caused by the pandemic. The study is based on qualitative interviews with six care managers working within the Swedish elderly care. The interviews were conducted with care managers from different municipalities in Sweden in order to identify a wider range of similarities and differences occurring in the assessment process. The theoretical framework used, draws on analytical concepts from Lipsky’s theory on street-level-bureaucracies, and Weber’s concepts of organizational rationality. The results confirm previous research findings underlining the necessity of street-level-bureaucrats to successfully manage the balance between the needs of individual service users with organizational demands in order to grant the individual assistance and care of quality. Further, different standardized temples used to assess needs of elderly people, which has been implemented in the elderly care later years, support the case manages to acknowledge and meeting individual needs, in spite of the various challenges existing. Hence, these measures help to visualize the value rationality of the service users. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap och förståelse för de utmaningar som uppstår i biståndshandläggarnas arbete för att bedöma behovet av hjälp bland äldre i Sverige. Målet var vidare att undersöka hur arbetsprocessen har påverkats på grund av kompletterande utmaningar orsakade av pandemin. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex biståndshandläggare som arbetar inom den svenska äldreomsorgen. Intervjuerna genomfördes med biståndshandläggare från olika kommuner i Sverige för att identifiera ett bredare spektrum av likheter och skillnader som förekommer i bedömningsprocessen. Den teoretiska ramen som används bygger på analytiska begrepp från Lipskys teori om byråkratier på gatunivå och Webers begrepp om... (More)
Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap och förståelse för de utmaningar som uppstår i biståndshandläggarnas arbete för att bedöma behovet av hjälp bland äldre i Sverige. Målet var vidare att undersöka hur arbetsprocessen har påverkats på grund av kompletterande utmaningar orsakade av pandemin. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex biståndshandläggare som arbetar inom den svenska äldreomsorgen. Intervjuerna genomfördes med biståndshandläggare från olika kommuner i Sverige för att identifiera ett bredare spektrum av likheter och skillnader som förekommer i bedömningsprocessen. Den teoretiska ramen som används bygger på analytiska begrepp från Lipskys teori om byråkratier på gatunivå och Webers begrepp om organisatorisk rationalitet. Resultaten bekräftar tidigare forskningsresultat som understryker behovet av byråkrater på gatunivå att framgångsrikt hantera balansen mellan individuella serviceanvändares behov med organisatoriska krav för att ge den enskilde hjälp och vård av kvalitet. Vidare stöder olika standardiserade tempel som används för att bedöma äldres behov, som har implementerats i äldreomsorgens senare år, att erkänna och tillgodose individuella behov, trots de olika utmaningar som finns. Därför hjälper dessa åtgärder till att visualisera serviceanvändarnas värderationalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pajalic, Alma LU and Svensson, Sofie
supervisor
organization
course
SOPA63 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
care managers, elderly care, pandemic, challenges, strategy, investigation process, assessment process, biståndshandläggare, äldreomsorg, pandemi, utmaningar, strategi, utredningsprocess, bedömningsprocess
language
Swedish
id
9050086
date added to LUP
2021-06-08 18:18:13
date last changed
2021-06-08 18:18:13
@misc{9050086,
 abstract   = {{The purpose of this study was to gain an increased knowledge and understanding of the challenges occurring in care managers’ work to assess needs of assistance among elderly people in Sweden. Further, the aim was to investigate how the work process has been affected due to supplementary challenges caused by the pandemic. The study is based on qualitative interviews with six care managers working within the Swedish elderly care. The interviews were conducted with care managers from different municipalities in Sweden in order to identify a wider range of similarities and differences occurring in the assessment process. The theoretical framework used, draws on analytical concepts from Lipsky’s theory on street-level-bureaucracies, and Weber’s concepts of organizational rationality. The results confirm previous research findings underlining the necessity of street-level-bureaucrats to successfully manage the balance between the needs of individual service users with organizational demands in order to grant the individual assistance and care of quality. Further, different standardized temples used to assess needs of elderly people, which has been implemented in the elderly care later years, support the case manages to acknowledge and meeting individual needs, in spite of the various challenges existing. Hence, these measures help to visualize the value rationality of the service users.}},
 author    = {{Pajalic, Alma and Svensson, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vad är en utmaning för biståndshandläggare? En kvalitativ studie om utmaningar i utredning- och bedömningsprocessen hos biståndshandläggare inom äldreomsorgen}},
 year     = {{2021}},
}