Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Universitetsbiblioteket i Lund

Bjerre, Fredrik LU ; Warnerfelt, Oliwer LU ; Fågelqvist, Jack LU ; Spennare, Lisa LU and Undeland, Mathias LU (2021) VBRN70 20211
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The purpose of the report is to evaluate the fire safety design of the University Library in Lund. The focus of the report is only too considerate the personal safety for the occupants.

A risk analysis has been carried out to identify possible scenarios. This risk analysis is based on a deterministic scenario analysis where each possible outcome is dimensioned as a worst credible case. Seven scenarios were selected for further analysis because these were considered to challenge the fire protection design of the building. For the further analysis, qualitative reasoning has been used and for the scenarios that were considered to need additional research, simulations were made.

A definition of critical conditions has been determined in... (More)
The purpose of the report is to evaluate the fire safety design of the University Library in Lund. The focus of the report is only too considerate the personal safety for the occupants.

A risk analysis has been carried out to identify possible scenarios. This risk analysis is based on a deterministic scenario analysis where each possible outcome is dimensioned as a worst credible case. Seven scenarios were selected for further analysis because these were considered to challenge the fire protection design of the building. For the further analysis, qualitative reasoning has been used and for the scenarios that were considered to need additional research, simulations were made.

A definition of critical conditions has been determined in the report to be able to determine when or if conditions arise that can be considered unacceptable for people who are in the building during an evacuation. These criteria have been developed with the help of previous studies together with own reasoning and assumptions.

The result in the report shows that the existing fire protection can generally be considered acceptable. However, only a few shortcomings have been identified, and for those these following measures is recommended.

• Remove the curtain that covers the evacuation door in the cafeteria and install an evacuation sign.
• Complete the move of “öppna samlingen” (open collection) to the entrance level.
• Add firefighting equipment to office spaces where only one escape route is available according to scenarios 2.2 and 3.1.
• Continuous patrolling of the library by increased organizational fire protection work to further ensure that combustible material does not accumulate in unsuitable places or in large quantities. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna rapport har gjorts i utbildningssyfte i kursen Brandteknisk riskvärdering på Brandingenjörsprogrammet vid Lunds tekniska högskola. Fokus i rapporten ligger på personsäkerhet i en utrymningssituation för Universitetsbiblioteket i Lund.

Inledningsvis har en grovriskanalys genomförts för att identifiera tänkbara scenarier. Denna grundar sig i en deterministisk scenarioanalys där varje tänkbart utfall är dimensionerat som värsta troliga fall. Sju scenarier valdes ut för vidare analys eftersom dessa ansågs utmana objektets brandskydd. Den vidare analysen bygger på kvalitativa resonemang och vid behov av ytterligare underlag utfördes simuleringar av brandförloppet i FDS, där programmet Pyrosim har använts för att modellera scenarierna.... (More)
Denna rapport har gjorts i utbildningssyfte i kursen Brandteknisk riskvärdering på Brandingenjörsprogrammet vid Lunds tekniska högskola. Fokus i rapporten ligger på personsäkerhet i en utrymningssituation för Universitetsbiblioteket i Lund.

Inledningsvis har en grovriskanalys genomförts för att identifiera tänkbara scenarier. Denna grundar sig i en deterministisk scenarioanalys där varje tänkbart utfall är dimensionerat som värsta troliga fall. Sju scenarier valdes ut för vidare analys eftersom dessa ansågs utmana objektets brandskydd. Den vidare analysen bygger på kvalitativa resonemang och vid behov av ytterligare underlag utfördes simuleringar av brandförloppet i FDS, där programmet Pyrosim har använts för att modellera scenarierna. Utrymningssimuleringarna har utförts med hjälp av programmet Pathfinder och för att ta fram aktiveringstid för sprinkler har programmet DetAct använts.

För att kunna avgöra när byggnaden uppnår kritiska förhållanden för personer i en utrymningssituation har kritiska gränsvärden definierats. Dessa kriterier har tagits fram med hjälp av tidigare studier och försök samt genom egna resonemang och antaganden. Den brandtekniska riskvärderingen påvisar att det befintliga brandskyddet generellt kan anses vara godtagbart. Ett antal brister har dock påvisats och i samband med analys av identifierade scenarier har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. Dessa är uppdelade i tre kategorier med olika grad av åtgärdsbehov vilka beskriver vad som ska göras, bör göras och vad som kan undersökas vidare.

De åtgärder som enligt riskvärdering ska göras är följande:

• Ta bort gardinen som hänger för en utrymningsdörr i caféterian och installera en utrymningsskylt.
• Fullfölj flytten av den öppna samlingen till entréplanet.
• Lägg till släckutrustning i de kontor där endast en utrymningsväg är tillgänglig enligt scenario 2.2 och 3.1.
• Inför ett utökat organisatoriskt brandskyddsarbete genom en kontinuerlig rondering av verksamheten för att säkerställa att brännbart material inte ansamlas i stora mängder på olämpliga platser.
Åtgärder som bör göras är följande:
• Installera en ramp alternativt en batteridriven trapphiss på entresolplanet.
• Installera utrustning för tvåvägskommunikation på utrymningsplatserna.
• Installera en knappstyrd dörröppnare med oberoende elförsörjning för dörrar till och från utrymningsplatserna.
Åtgärder som kan undersökas vidare är:
• Utöka det organisatoriska brandskyddsarbetet gällande utrymning för personer med rörelsenedsättning.
• Klä in stålpelare i gips eller måla in dessa med brandskyddsfärg.
• Inför brandgasventilering i trapphus 1. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjerre, Fredrik LU ; Warnerfelt, Oliwer LU ; Fågelqvist, Jack LU ; Spennare, Lisa LU and Undeland, Mathias LU
supervisor
organization
alternative title
Fire Safety Evaluation of Lund University Library
course
VBRN70 20211
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Brandteknisk riskvärdering, BTR, Grovriskanalys, FDS, Pathfinder, DetAct, Lunds Universitetsbibliotek, Personsäkerhet, Utrymning, Brandförlopp, Simulering, Känslighetsanalys.
report number
9541
language
Swedish
id
9050122
date added to LUP
2021-06-11 13:02:01
date last changed
2021-06-11 13:02:01
@misc{9050122,
 abstract   = {{The purpose of the report is to evaluate the fire safety design of the University Library in Lund. The focus of the report is only too considerate the personal safety for the occupants.

A risk analysis has been carried out to identify possible scenarios. This risk analysis is based on a deterministic scenario analysis where each possible outcome is dimensioned as a worst credible case. Seven scenarios were selected for further analysis because these were considered to challenge the fire protection design of the building. For the further analysis, qualitative reasoning has been used and for the scenarios that were considered to need additional research, simulations were made.

A definition of critical conditions has been determined in the report to be able to determine when or if conditions arise that can be considered unacceptable for people who are in the building during an evacuation. These criteria have been developed with the help of previous studies together with own reasoning and assumptions.

The result in the report shows that the existing fire protection can generally be considered acceptable. However, only a few shortcomings have been identified, and for those these following measures is recommended.

• Remove the curtain that covers the evacuation door in the cafeteria and install an evacuation sign.
• Complete the move of “öppna samlingen” (open collection) to the entrance level.
• Add firefighting equipment to office spaces where only one escape route is available according to scenarios 2.2 and 3.1.
• Continuous patrolling of the library by increased organizational fire protection work to further ensure that combustible material does not accumulate in unsuitable places or in large quantities.}},
 author    = {{Bjerre, Fredrik and Warnerfelt, Oliwer and Fågelqvist, Jack and Spennare, Lisa and Undeland, Mathias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk riskvärdering av Universitetsbiblioteket i Lund}},
 year     = {{2021}},
}