Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klientcentrerad arbetsterapi inom palliativ vård - en litteraturöversikt

Milling, Annie LU and Lindbom, Emma LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den palliativa vården ska utgå från klientens behov, önskemål och förutsättningar, vilket innebär att vårdpersonal ska arbeta klientcentrerat. Med ett klientcentrerat bemötande kan arbetsterapeuter möjliggöra individuellt meningsfulla aktiviteter och öka livskvaliteten i slutet av livet. Få studier har dock belyst hur arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat inom palliativ vård.

Syfte: Syftet är att i en litteraturöversikt belysa upplevelser av klientcentrerad arbetsterapi inom palliativ vård utifrån The Canadian Model of Client-Centered Enablement.

Metod: En litteraturöversikt genomfördes med tolv artiklar publicerade mellan åren 2000–2021. Analysen genomfördes som en riktad innehållsanalys där data analyserades utifrån... (More)
Bakgrund: Den palliativa vården ska utgå från klientens behov, önskemål och förutsättningar, vilket innebär att vårdpersonal ska arbeta klientcentrerat. Med ett klientcentrerat bemötande kan arbetsterapeuter möjliggöra individuellt meningsfulla aktiviteter och öka livskvaliteten i slutet av livet. Få studier har dock belyst hur arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat inom palliativ vård.

Syfte: Syftet är att i en litteraturöversikt belysa upplevelser av klientcentrerad arbetsterapi inom palliativ vård utifrån The Canadian Model of Client-Centered Enablement.

Metod: En litteraturöversikt genomfördes med tolv artiklar publicerade mellan åren 2000–2021. Analysen genomfördes som en riktad innehållsanalys där data analyserades utifrån CMCE-modellens tio färdigheter.

Resultat: Upplevelser av klientcentrering inom palliativ vård kunde utifrån CMCE-färdigheterna belysas i olika stor utsträckning. De färdigheter som beskrevs mest ingående i artiklarna var samarbeta, engagera, designa/bygga samt förespråka. Minst ingående beskrevs färdigheterna specialisera och konsultera.

Slutsats: Den mest ingående beskrivna CMCE-färdigheten samarbeta hade fokus på kommunikation med klienten, klientinflytande, samarbete med närstående samt arbetsterapeutens roll. Studien visar att utbildning inom kommunikationsfärdigheter kan gynna klientinflytande och samarbete med både klient och närstående, och skildrar även ett behov av att förespråka den arbetsterapeutiska rollen inom palliativ vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Milling, Annie LU and Lindbom, Emma LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vård i livets slutskede, hospice, klientcentrering, CMCE-modellen
language
Swedish
id
9050173
date added to LUP
2021-06-11 10:08:58
date last changed
2021-06-11 10:08:58
@misc{9050173,
 abstract   = {{Bakgrund: Den palliativa vården ska utgå från klientens behov, önskemål och förutsättningar, vilket innebär att vårdpersonal ska arbeta klientcentrerat. Med ett klientcentrerat bemötande kan arbetsterapeuter möjliggöra individuellt meningsfulla aktiviteter och öka livskvaliteten i slutet av livet. Få studier har dock belyst hur arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat inom palliativ vård. 

Syfte: Syftet är att i en litteraturöversikt belysa upplevelser av klientcentrerad arbetsterapi inom palliativ vård utifrån The Canadian Model of Client-Centered Enablement. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes med tolv artiklar publicerade mellan åren 2000–2021. Analysen genomfördes som en riktad innehållsanalys där data analyserades utifrån CMCE-modellens tio färdigheter. 

Resultat: Upplevelser av klientcentrering inom palliativ vård kunde utifrån CMCE-färdigheterna belysas i olika stor utsträckning. De färdigheter som beskrevs mest ingående i artiklarna var samarbeta, engagera, designa/bygga samt förespråka. Minst ingående beskrevs färdigheterna specialisera och konsultera. 

Slutsats: Den mest ingående beskrivna CMCE-färdigheten samarbeta hade fokus på kommunikation med klienten, klientinflytande, samarbete med närstående samt arbetsterapeutens roll. Studien visar att utbildning inom kommunikationsfärdigheter kan gynna klientinflytande och samarbete med både klient och närstående, och skildrar även ett behov av att förespråka den arbetsterapeutiska rollen inom palliativ vård.}},
 author    = {{Milling, Annie and Lindbom, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Klientcentrerad arbetsterapi inom palliativ vård - en litteraturöversikt}},
 year     = {{2021}},
}