Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter och upplevelser av interventioner för barn med eller i risk för övervikt och fetma. En litteraturöversikt med arbetsterapeutiskt perspektiv.

Goncalves Lövlien, Nathalie LU and Hamid, Susanne LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Brist på fysisk aktivitet bidrar till övervikt och fetma hos barn. Övervikt och fetma påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten och är ett folkhälsoproblem.
Syfte: Att undersöka effekter och upplevelser av interventioner för barn med eller i risk för övervikt och fetma, ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats som inkluderade tio kvalitativa och kvantitativa artiklar. En innehållsanalys av artiklarnas resultat genomfördes.
Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier. Förändring av barnens fysiska aktivitet visade att barnen blev mer fysiskt aktiva. Ökad kunskap om kost och nya matvanor visade på barnens vilja att förändra gamla rutiner och vanor. Familjens betydelse... (More)
Bakgrund: Brist på fysisk aktivitet bidrar till övervikt och fetma hos barn. Övervikt och fetma påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten och är ett folkhälsoproblem.
Syfte: Att undersöka effekter och upplevelser av interventioner för barn med eller i risk för övervikt och fetma, ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats som inkluderade tio kvalitativa och kvantitativa artiklar. En innehållsanalys av artiklarnas resultat genomfördes.
Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier. Förändring av barnens fysiska aktivitet visade att barnen blev mer fysiskt aktiva. Ökad kunskap om kost och nya matvanor visade på barnens vilja att förändra gamla rutiner och vanor. Familjens betydelse och skillnad mellan mödrar och fäder belyste att föräldrarnas stöd var viktigt för att kunna bibehålla nya rutiner. Ökad självkänsla hos barnen påvisade att självkänslan stärktes av interventionerna vilket bidrog till ett ökat aktivitetsutförande. Varierad viktminskning indikerade att tendensen till viktnedgång var något högre hos de yngre barnen.
Slutsats: Både långa och korta interventioner för barn med eller i risk för övervikt och fetma påvisades ge effekt i förändring av vanor och rutiner gällande fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Familjemedlemmar bör involveras i interventioner då deras stöd och delaktighet visades vara betydelsefullt för barnens upplevelse och möjlighet till förändring. (Less)
Popular Abstract
Background: Lack of physical activity contributes to overweight and obesity in children. Overweight and obesity affects the health-related quality of life and is a public health issue.
Aim: To explore effects and experiences of interventions for children with, or at risk for, overweight and obesity from an occupational therapy perspective.
Method: A literature review with inductive design including 10 qualitative and quantitative articles. Content analysis of the articles results were conducted.
Result: Five categories were found. Change in children's physical activity showed increased physical activity. Increased knowledge about diet and new eating habits showed children were willing to change their old routines and habits. Family... (More)
Background: Lack of physical activity contributes to overweight and obesity in children. Overweight and obesity affects the health-related quality of life and is a public health issue.
Aim: To explore effects and experiences of interventions for children with, or at risk for, overweight and obesity from an occupational therapy perspective.
Method: A literature review with inductive design including 10 qualitative and quantitative articles. Content analysis of the articles results were conducted.
Result: Five categories were found. Change in children's physical activity showed increased physical activity. Increased knowledge about diet and new eating habits showed children were willing to change their old routines and habits. Family meaning and difference between mothers and fathers showed the importance in parental support in maintaining new habits. Increased self-esteem strengthened self-esteem contributed to more physical activities. Tendencies for weight loss indicated that weight loss was more common with the younger children.
Conclusion: Long and short interventions for children with or at risk of overweight and obesity were shown to have effects in changing habits and routines regarding physical activity and healthy eating habits. Family members should be involved in interventions as their support and participation were important for the children's experience and opportunity for change. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Goncalves Lövlien, Nathalie LU and Hamid, Susanne LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, barn, fetma, övervikt
language
Swedish
id
9050192
date added to LUP
2021-06-16 14:17:06
date last changed
2021-06-16 14:17:06
@misc{9050192,
 abstract   = {{Bakgrund: Brist på fysisk aktivitet bidrar till övervikt och fetma hos barn. Övervikt och fetma påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten och är ett folkhälsoproblem.
Syfte: Att undersöka effekter och upplevelser av interventioner för barn med eller i risk för övervikt och fetma, ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 
Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats som inkluderade tio kvalitativa och kvantitativa artiklar. En innehållsanalys av artiklarnas resultat genomfördes. 
Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier. Förändring av barnens fysiska aktivitet visade att barnen blev mer fysiskt aktiva. Ökad kunskap om kost och nya matvanor visade på barnens vilja att förändra gamla rutiner och vanor. Familjens betydelse och skillnad mellan mödrar och fäder belyste att föräldrarnas stöd var viktigt för att kunna bibehålla nya rutiner. Ökad självkänsla hos barnen påvisade att självkänslan stärktes av interventionerna vilket bidrog till ett ökat aktivitetsutförande. Varierad viktminskning indikerade att tendensen till viktnedgång var något högre hos de yngre barnen.
Slutsats: Både långa och korta interventioner för barn med eller i risk för övervikt och fetma påvisades ge effekt i förändring av vanor och rutiner gällande fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Familjemedlemmar bör involveras i interventioner då deras stöd och delaktighet visades vara betydelsefullt för barnens upplevelse och möjlighet till förändring.}},
 author    = {{Goncalves Lövlien, Nathalie and Hamid, Susanne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Effekter och upplevelser av interventioner för barn med eller i risk för övervikt och fetma. En litteraturöversikt med arbetsterapeutiskt perspektiv.}},
 year     = {{2021}},
}