Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetarskap och arbetsplatsohövlighet på arbetsplatsen En kvalitativ intervjustudie

Ruotsalainen, Jaana LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Arbetsplatsohövlighet är ett omfattande och växande problem som drabbar många verksamheter. Tidigare studier visar på olika bakgrundsorsaker till arbetsplatsohövlighet, där en del lyfter brister hos individen, andra ser brister i organisationen eller ledarskapet. Samtidigt har ledarskap länge fått stort fokus i forskning, medan medarbetarskap börjat få fart under de senaste decennierna. Studier visar att dessa två är sammankopplade och utvecklas tillsammans. Studier inom medarbetarskap visar att medarbetare med ett bra medarbetarskap tar ansvar för verksamheten och sitt arbete, och att medarbetarskap bidrar till högre engagemang och trivsel. Forskning inom arbetsplatsohövlighet lyfter att bristande trivsel och engagemang kan vara en... (More)
Arbetsplatsohövlighet är ett omfattande och växande problem som drabbar många verksamheter. Tidigare studier visar på olika bakgrundsorsaker till arbetsplatsohövlighet, där en del lyfter brister hos individen, andra ser brister i organisationen eller ledarskapet. Samtidigt har ledarskap länge fått stort fokus i forskning, medan medarbetarskap börjat få fart under de senaste decennierna. Studier visar att dessa två är sammankopplade och utvecklas tillsammans. Studier inom medarbetarskap visar att medarbetare med ett bra medarbetarskap tar ansvar för verksamheten och sitt arbete, och att medarbetarskap bidrar till högre engagemang och trivsel. Forskning inom arbetsplatsohövlighet lyfter att bristande trivsel och engagemang kan vara en bidragande orsak till arbetsplatsohövlighet. Utifrån detta var ansatsen för denna uppsats att studera medarbetarskap och arbetsplatsohövlighet, och söka en förståelse för fenomenen och deras samband genom Sutherlands teori Särskiljande tillhörighet och Scheins teori om organisationskultur. Studien bygger på tematiskt strukturerade intervjuer med medarbetare och chefer, och visar på att högt engagemang och trivsel inte behöver medföra mindre arbetsplatsohövlighet. Studien visar även att arbetsplatsohövlighet hänger samman med kulturen och lärs in i interaktion mellan individer i organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ruotsalainen, Jaana LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
medarbetarskap, arbetsplatsohövlighet, Schein, organisationskultur, artefakter, värderingar, grundläggande antaganden, Sutherland, social inlärning
language
Swedish
id
9050216
date added to LUP
2021-06-15 16:18:07
date last changed
2021-06-15 16:18:07
@misc{9050216,
 abstract   = {{Arbetsplatsohövlighet är ett omfattande och växande problem som drabbar många verksamheter. Tidigare studier visar på olika bakgrundsorsaker till arbetsplatsohövlighet, där en del lyfter brister hos individen, andra ser brister i organisationen eller ledarskapet. Samtidigt har ledarskap länge fått stort fokus i forskning, medan medarbetarskap börjat få fart under de senaste decennierna. Studier visar att dessa två är sammankopplade och utvecklas tillsammans. Studier inom medarbetarskap visar att medarbetare med ett bra medarbetarskap tar ansvar för verksamheten och sitt arbete, och att medarbetarskap bidrar till högre engagemang och trivsel. Forskning inom arbetsplatsohövlighet lyfter att bristande trivsel och engagemang kan vara en bidragande orsak till arbetsplatsohövlighet. Utifrån detta var ansatsen för denna uppsats att studera medarbetarskap och arbetsplatsohövlighet, och söka en förståelse för fenomenen och deras samband genom Sutherlands teori Särskiljande tillhörighet och Scheins teori om organisationskultur. Studien bygger på tematiskt strukturerade intervjuer med medarbetare och chefer, och visar på att högt engagemang och trivsel inte behöver medföra mindre arbetsplatsohövlighet. Studien visar även att arbetsplatsohövlighet hänger samman med kulturen och lärs in i interaktion mellan individer i organisationen.}},
 author    = {{Ruotsalainen, Jaana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medarbetarskap och arbetsplatsohövlighet på arbetsplatsen En kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}