Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cognitive Orientation to daily Occupational Performace approach:s påverkan på aktivitetsutförande hos strokepatienter

Hadher, Bahram Ghali LU and Hultqvist, Viktor LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroniska funktionsnedsättningar. Stroke kan orsaka dödsfall men också leda till motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar, som i sin tur kan påverka deras aktivitetsutförande i vardagen samt ge en känsla av försämrad delaktighet.

Syftet: Att kartlägga vilka effekter interventionen The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) har på det dagliga aktivitetsutförandet hos personer som drabbats av stroke som gett kognitiva funktionsnedsättningar.

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Sökning av litteratur resulterade i 13 artiklar. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes på samtliga artiklar för att analysera det... (More)
Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroniska funktionsnedsättningar. Stroke kan orsaka dödsfall men också leda till motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar, som i sin tur kan påverka deras aktivitetsutförande i vardagen samt ge en känsla av försämrad delaktighet.

Syftet: Att kartlägga vilka effekter interventionen The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) har på det dagliga aktivitetsutförandet hos personer som drabbats av stroke som gett kognitiva funktionsnedsättningar.

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Sökning av litteratur resulterade i 13 artiklar. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes på samtliga artiklar för att analysera det manifesta innehåll som var relevant för studien.

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier Problemlösningsförmåga, Effektivt utförande och Självständighet och samt sex underkategorier: Självreflektion utvecklar kognitiv flexibilitet, Självvalda aktiviteter ger meningsfullhet, Ökad självförmåga ger tillfredsställelse, Självutvecklad strategi ger energibesparing, Problemlösande strategier ger ökad självständighet och Generalisering och överförbarhet.

Slutsats: CO-OP visade positiva effekter som rehabiliteringsbehandling för personer med stroke. CO-OP gav stora förändringar i utförandet av aktiviteter och har hjälpt till att öka känslan av självständighet och förbättrad problemlösningsförmåga hos strokepatienter. (Less)
Popular Abstract
Background: Stroke is one of the most frequent causes to chronic disabilities. Stroke can cause death but also cause impairment of motor and cognitive functions, this can affect their daily occupational performance and give a sensation of lessened participation.

Purpose: To review the effects of the intervention Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) on everyday occupational performance of persons suffering from stroke causing cognitive impairments

Method: The study was performed as a literature review resulting in 13 articles. A qualitative content analysis with an inductive approach was performed to analyse manifest content relevant for our study.

Result: The content-analysis resulted in three... (More)
Background: Stroke is one of the most frequent causes to chronic disabilities. Stroke can cause death but also cause impairment of motor and cognitive functions, this can affect their daily occupational performance and give a sensation of lessened participation.

Purpose: To review the effects of the intervention Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) on everyday occupational performance of persons suffering from stroke causing cognitive impairments

Method: The study was performed as a literature review resulting in 13 articles. A qualitative content analysis with an inductive approach was performed to analyse manifest content relevant for our study.

Result: The content-analysis resulted in three main-categories: Problem-solving abilities, Effective performance and Independence, and six sub-categories: Self-reflection develops cognitive flexibility, Self-chosen activities give meaningfulness, Improved self-efficacy gives satisfaction, Self-developed strategies give energy conservation, Problem solving strategies gives increased Independence and Generalising and transferability.

Conclusion: CO-OP showed to have positive effects as a rehabilitation intervention for individuals suffering from stroke. CO-OP gave major changes in the performance of activities and has helped to increase the sense of independence and improved problem-solving ability in stroke patients. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hadher, Bahram Ghali LU and Hultqvist, Viktor LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Occupational performance, Cognitive disability, Metacognition, problem solving ability, self-efficacy, Autonomy, Strategies, Stroke.
language
Swedish
id
9050245
date added to LUP
2021-06-17 06:47:24
date last changed
2021-06-17 06:47:24
@misc{9050245,
 abstract   = {{Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroniska funktionsnedsättningar. Stroke kan orsaka dödsfall men också leda till motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar, som i sin tur kan påverka deras aktivitetsutförande i vardagen samt ge en känsla av försämrad delaktighet.
 
Syftet: Att kartlägga vilka effekter interventionen The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) har på det dagliga aktivitetsutförandet hos personer som drabbats av stroke som gett kognitiva funktionsnedsättningar.
 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Sökning av litteratur resulterade i 13 artiklar. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes på samtliga artiklar för att analysera det manifesta innehåll som var relevant för studien.

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier Problemlösningsförmåga, Effektivt utförande och Självständighet och samt sex underkategorier: Självreflektion utvecklar kognitiv flexibilitet, Självvalda aktiviteter ger meningsfullhet, Ökad självförmåga ger tillfredsställelse, Självutvecklad strategi ger energibesparing, Problemlösande strategier ger ökad självständighet och Generalisering och överförbarhet.
 
Slutsats: CO-OP visade positiva effekter som rehabiliteringsbehandling för personer med stroke. CO-OP gav stora förändringar i utförandet av aktiviteter och har hjälpt till att öka känslan av självständighet och förbättrad problemlösningsförmåga hos strokepatienter.}},
 author    = {{Hadher, Bahram Ghali and Hultqvist, Viktor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Cognitive Orientation to daily Occupational Performace approach:s påverkan på aktivitetsutförande hos strokepatienter}},
 year     = {{2021}},
}