Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uniformen & Utsattheten: Polisers upplevelser av bemötande, hot och våld i yttre tjänst

Sjöberg, Olivia LU and Norman, Maria LU (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract
Threat and violence is common for police officers to endure. In addition, the police profession is a male-dominated area, where women constitute a minority, hence it is relevant to study female police officers’ work situation in relation to these factors. This study (n = 31) used a quantitative measurement with qualitative elements to investigate the behavior and attitudes, threats and violence that Police officers experience, what effects this have and if there is a difference between male and female Police officers, limited to Police officers on patrol in Skåne. A problem that occurred was difficulties in reaching the selected sample, which resulted in a low number of participants. The collected data was analyzed through t-tests, linear... (More)
Threat and violence is common for police officers to endure. In addition, the police profession is a male-dominated area, where women constitute a minority, hence it is relevant to study female police officers’ work situation in relation to these factors. This study (n = 31) used a quantitative measurement with qualitative elements to investigate the behavior and attitudes, threats and violence that Police officers experience, what effects this have and if there is a difference between male and female Police officers, limited to Police officers on patrol in Skåne. A problem that occurred was difficulties in reaching the selected sample, which resulted in a low number of participants. The collected data was analyzed through t-tests, linear regression, chi-two tests and descriptive data, according to gender but also uniformly. Statistical significance was not demonstrated for gender differences, but descriptive statistics showed that women more frequently endure active resistance and negative behavior in relation to their gender. Analysis of the data as a whole showed that the experience of negative behavior and behavior in general, was predicted by whether police officers were faced with behavior characterized by sexual elements. Men accounted for the majority of negative attitudes and serious threats. The qualitative dimensions of the data were used to nuance the quantitative results. The results are put in context by theories such as role congruity theory, social role theory and precarious manhood hypothesis, as well as in relation to previous research on women in the police force. (Less)
Abstract (Swedish)
Att vara polis innebär ett stort ansvar samtidigt som utsatthet, hot och våld för yrkesgruppen är ett utbrett fenomen. Därutöver är polisyrket en manligt dominerad bransch, där kvinnor utgör en minoritet, varför det är aktuellt att undersöka hur kvinnliga polisers arbetssituation ser ut mot denna bakgrund. Den här studien (n = 31) använde ett kvantitativt enkätinstrument med kvalitativa inslag för att undersöka hur generellt bemötande, hot och våld samt dess effekter ser ut för poliser och om detta skiljer sig åt för män och kvinnor, avgränsat till poliser i yttre tjänst i Skåne. En problematik som uppstod i studien var svårigheten i att nå ut till det valda urvalet, vilket resulterade i ett lågt deltagarantal. För att undersöka... (More)
Att vara polis innebär ett stort ansvar samtidigt som utsatthet, hot och våld för yrkesgruppen är ett utbrett fenomen. Därutöver är polisyrket en manligt dominerad bransch, där kvinnor utgör en minoritet, varför det är aktuellt att undersöka hur kvinnliga polisers arbetssituation ser ut mot denna bakgrund. Den här studien (n = 31) använde ett kvantitativt enkätinstrument med kvalitativa inslag för att undersöka hur generellt bemötande, hot och våld samt dess effekter ser ut för poliser och om detta skiljer sig åt för män och kvinnor, avgränsat till poliser i yttre tjänst i Skåne. En problematik som uppstod i studien var svårigheten i att nå ut till det valda urvalet, vilket resulterade i ett lågt deltagarantal. För att undersöka frågeställningarna analyserades det insamlade datamaterialet både utifrån kön samt som en samlad enhet genom t-test, linjär regression, chi-två-test samt frekvensanalys. Statistisk signifikans påvisades inte sett till könsskillnader men deskriptiv statistik och frekvensanalyser visade att kvinnor oftare utstår aktivt motstånd och negativt bemötande kopplat till könstillhörighet. Analys av respondentgruppen som helhet visade att upplevelsen av negativt bemötande och bemötande generellt, predicerades av om poliser bemöttes med agerande präglat av sexuella inslag. Det framgick även att män står för den största delen av negativt bemötande och allvarliga hot. De kvalitativa dimensionerna av datan användes för att nyansera de kvantitativa resultaten. Resultaten sätts i ljuset av vetenskapliga teorier såsom role congruity theory, social role theory och precarious manhood hypothesis, samt i relation till tidigare forskning om kvinnor inom polisväsendet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Olivia LU and Norman, Maria LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Police, threats, violence, female police officers, gender based division of labor, gender stereotypes, poliser, hot, våld, kvinnliga poliser, könsbaserad arbetsfördelning, könsstereotyper.
language
Swedish
id
9050280
date added to LUP
2021-06-09 15:51:24
date last changed
2021-06-09 15:51:24
@misc{9050280,
 abstract   = {{Threat and violence is common for police officers to endure. In addition, the police profession is a male-dominated area, where women constitute a minority, hence it is relevant to study female police officers’ work situation in relation to these factors. This study (n = 31) used a quantitative measurement with qualitative elements to investigate the behavior and attitudes, threats and violence that Police officers experience, what effects this have and if there is a difference between male and female Police officers, limited to Police officers on patrol in Skåne. A problem that occurred was difficulties in reaching the selected sample, which resulted in a low number of participants. The collected data was analyzed through t-tests, linear regression, chi-two tests and descriptive data, according to gender but also uniformly. Statistical significance was not demonstrated for gender differences, but descriptive statistics showed that women more frequently endure active resistance and negative behavior in relation to their gender. Analysis of the data as a whole showed that the experience of negative behavior and behavior in general, was predicted by whether police officers were faced with behavior characterized by sexual elements. Men accounted for the majority of negative attitudes and serious threats. The qualitative dimensions of the data were used to nuance the quantitative results. The results are put in context by theories such as role congruity theory, social role theory and precarious manhood hypothesis, as well as in relation to previous research on women in the police force.}},
 author    = {{Sjöberg, Olivia and Norman, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Uniformen & Utsattheten: Polisers upplevelser av bemötande, hot och våld i yttre tjänst}},
 year     = {{2021}},
}