Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alfa-2 agonister som adjuvans vid central nervblockad– en jämnförelse i effektduration av Klonidin och Dexmedetomidine vid intravenös, epidural eller intratekal administrering

Wallner, Emma LU and Handley, Bryan LU (2021) In Anders Johansson ANSM22 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
En god anestesi beskrivs vara att försätta patienten i ett medvetslöst, smärtfritt och avslappnat tillstånd. För att uppnå anestesi används olika typer av läkemedel oftast i kombination. Med rätt kombination av läkemedel kan i regel biverkningar hämmas och önskvärda effekter framhävas. Syftet med denna studie var att granska och sammanfatta tillgänglig forskning om alfa-2 agonister (Dexmedetomidine och Klonidin) givna intravenöst, epiduralt eller intratekalt medför en ökad effektduration avseende tid. Metoden var en litteraturstudie där tretton artiklar granskades och sammanställdes utifrån en modifierad metaanalys. Resultatet visar en tidsvinst på ca 21% till fördel för Dexmedetomidine. Specifikt medförde Dexmedetomidine i jämförelse med... (More)
En god anestesi beskrivs vara att försätta patienten i ett medvetslöst, smärtfritt och avslappnat tillstånd. För att uppnå anestesi används olika typer av läkemedel oftast i kombination. Med rätt kombination av läkemedel kan i regel biverkningar hämmas och önskvärda effekter framhävas. Syftet med denna studie var att granska och sammanfatta tillgänglig forskning om alfa-2 agonister (Dexmedetomidine och Klonidin) givna intravenöst, epiduralt eller intratekalt medför en ökad effektduration avseende tid. Metoden var en litteraturstudie där tretton artiklar granskades och sammanställdes utifrån en modifierad metaanalys. Resultatet visar en tidsvinst på ca 21% till fördel för Dexmedetomidine. Specifikt medförde Dexmedetomidine i jämförelse med Klonidin en förlängd analgetisk effektduration med 19% vid epidural administration, 17% vid intratekal administration och 28% vid intravenös administration. Det samlade underlagets evidensstyrka bedömdes vara måttligt starkt. Angående delresultat intravenös- samt epidural adjuvans med alfa-2 agonist, anses det samlade underlagets evidensstyrka såsom starkt, vilket medför att resultaten sannolikt stämmer. Sammantaget utmynnar resultatet till en rekommendation att adjuvans med alfa-2 agonister kan användas som tillägg vid önskad förlängd analgetisk effektduration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallner, Emma LU and Handley, Bryan LU
supervisor
organization
alternative title
Alpha-2 agonists as adjuvant to neuraxial anesthesia – a comparison in duration of effect between Clonidine and Dexmedetomidine when administered intravenously, epidurally or intrathecally.
course
ANSM22 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Dexmedetomidine, Klonidin, central nrvblockad, adjuvant behandling
publication/series
Anders Johansson
language
Swedish
id
9050326
date added to LUP
2021-06-12 13:31:50
date last changed
2021-06-12 13:31:50
@misc{9050326,
 abstract   = {{En god anestesi beskrivs vara att försätta patienten i ett medvetslöst, smärtfritt och avslappnat tillstånd. För att uppnå anestesi används olika typer av läkemedel oftast i kombination. Med rätt kombination av läkemedel kan i regel biverkningar hämmas och önskvärda effekter framhävas. Syftet med denna studie var att granska och sammanfatta tillgänglig forskning om alfa-2 agonister (Dexmedetomidine och Klonidin) givna intravenöst, epiduralt eller intratekalt medför en ökad effektduration avseende tid. Metoden var en litteraturstudie där tretton artiklar granskades och sammanställdes utifrån en modifierad metaanalys. Resultatet visar en tidsvinst på ca 21% till fördel för Dexmedetomidine. Specifikt medförde Dexmedetomidine i jämförelse med Klonidin en förlängd analgetisk effektduration med 19% vid epidural administration, 17% vid intratekal administration och 28% vid intravenös administration. Det samlade underlagets evidensstyrka bedömdes vara måttligt starkt. Angående delresultat intravenös- samt epidural adjuvans med alfa-2 agonist, anses det samlade underlagets evidensstyrka såsom starkt, vilket medför att resultaten sannolikt stämmer. Sammantaget utmynnar resultatet till en rekommendation att adjuvans med alfa-2 agonister kan användas som tillägg vid önskad förlängd analgetisk effektduration.}},
 author    = {{Wallner, Emma and Handley, Bryan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Anders Johansson}},
 title    = {{Alfa-2 agonister som adjuvans vid central nervblockad– en jämnförelse i effektduration av Klonidin och Dexmedetomidine vid intravenös, epidural eller intratekal administrering}},
 year     = {{2021}},
}