Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Operationssjuksköterskans upplevelse av stress i arbetsmiljön

Karlsson, Madelene LU and Lind, Sara LU (2021) OPSM22 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Operationssjuksköterskor arbetar i en högteknologisk miljö med höga prestationskrav och utsätts samtidigt för kronisk stress. Den kroniska stressen är skadlig för hälsan och kan även påverka den upplevda vårdkvaliteten och patientsäkerheten.
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa stressfaktorer i operationssjuksköterskornas arbetsmiljö och hur den stressen påverkade arbetet och hälsan för operationssjuksköterskor.
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där metaaggregering användes för att sammanställa resultat från befintlig forskning. Sex kvantitativa och tre kvalitativa artiklar låg till grund för resultatet.
Resultat: Stress i arbetsmiljön härstammade från organisationen och interpersonella... (More)
Bakgrund: Operationssjuksköterskor arbetar i en högteknologisk miljö med höga prestationskrav och utsätts samtidigt för kronisk stress. Den kroniska stressen är skadlig för hälsan och kan även påverka den upplevda vårdkvaliteten och patientsäkerheten.
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa stressfaktorer i operationssjuksköterskornas arbetsmiljö och hur den stressen påverkade arbetet och hälsan för operationssjuksköterskor.
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där metaaggregering användes för att sammanställa resultat från befintlig forskning. Sex kvantitativa och tre kvalitativa artiklar låg till grund för resultatet.
Resultat: Stress i arbetsmiljön härstammade från organisationen och interpersonella relationer. En stöttande ledning kunde minska på den upplevda organisatoriska stressen medan respektfyllda och stöttande kollegiala relationer kunde minska på den interpersonella stressen. Operationssjuksköterskor med lägre upplevda stressnivåer var mer benägna att stanna på sin arbetsplats, värderade sin prestation och vårdkvaliteten högre än de med höga upplevda stressnivåer.
Slutsats: Flera faktorer som skapar stress i operationssjuksköterskors arbetsmiljö är påverkbara och vi behöver arbeta med dem för att minska operationssjuksköterskors upplevda stress. Genom att minska denna stress främjas både operationssjuksköterskornas hälsa och patientsäkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Madelene LU and Lind, Sara LU
supervisor
organization
course
OPSM22 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska, stress, arbetsrelaterad stress, organisation, interpersonella relationer
language
Swedish
id
9050623
date added to LUP
2021-06-10 10:34:44
date last changed
2021-06-10 10:34:44
@misc{9050623,
 abstract   = {{Bakgrund: Operationssjuksköterskor arbetar i en högteknologisk miljö med höga prestationskrav och utsätts samtidigt för kronisk stress. Den kroniska stressen är skadlig för hälsan och kan även påverka den upplevda vårdkvaliteten och patientsäkerheten. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa stressfaktorer i operationssjuksköterskornas arbetsmiljö och hur den stressen påverkade arbetet och hälsan för operationssjuksköterskor.
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där metaaggregering användes för att sammanställa resultat från befintlig forskning. Sex kvantitativa och tre kvalitativa artiklar låg till grund för resultatet.
Resultat: Stress i arbetsmiljön härstammade från organisationen och interpersonella relationer. En stöttande ledning kunde minska på den upplevda organisatoriska stressen medan respektfyllda och stöttande kollegiala relationer kunde minska på den interpersonella stressen. Operationssjuksköterskor med lägre upplevda stressnivåer var mer benägna att stanna på sin arbetsplats, värderade sin prestation och vårdkvaliteten högre än de med höga upplevda stressnivåer.
Slutsats: Flera faktorer som skapar stress i operationssjuksköterskors arbetsmiljö är påverkbara och vi behöver arbeta med dem för att minska operationssjuksköterskors upplevda stress. Genom att minska denna stress främjas både operationssjuksköterskornas hälsa och patientsäkerheten.}},
 author    = {{Karlsson, Madelene and Lind, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Operationssjuksköterskans upplevelse av stress i arbetsmiljön}},
 year     = {{2021}},
}