Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Implementation of a Microsoft Teams integration into a proprietary platform using user-centered design

Ekman, Freja LU and Strandberg, Max LU (2021) MAMM01 20211
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Eftersom att COVID-19 pandemin tvingar folk att arbeta och studera hemifrån,
en förändring som kanske även kvarstår efter pandemin, blir användbarheten
och funktionaliteten som är tillgänglig i ett Learning Management System(LMS)
avgörande för vardagen. Målet med detta examensarbete var att designa och
implementera en integration mellan Grades platform och Microsoft Teams på ett
sätt som tillåter Grade och deras kunder att hantera, planera och hålla lärarledda
kurser online på ett användarvänligt och simpelt sätt. Arbetsprocessen baserades
på litteraturundersökning, iterativ interaktionsdesign och implementering.
Examensarbetet resulterade i en fungerande integration som automatiserar
mycket av det manuella arbetet som krävs när... (More)
Eftersom att COVID-19 pandemin tvingar folk att arbeta och studera hemifrån,
en förändring som kanske även kvarstår efter pandemin, blir användbarheten
och funktionaliteten som är tillgänglig i ett Learning Management System(LMS)
avgörande för vardagen. Målet med detta examensarbete var att designa och
implementera en integration mellan Grades platform och Microsoft Teams på ett
sätt som tillåter Grade och deras kunder att hantera, planera och hålla lärarledda
kurser online på ett användarvänligt och simpelt sätt. Arbetsprocessen baserades
på litteraturundersökning, iterativ interaktionsdesign och implementering.
Examensarbetet resulterade i en fungerande integration som automatiserar
mycket av det manuella arbetet som krävs när man håller kurser via Teams. Den
slutgiltiga implementationen användartestades. Testresultateten visade att implementationen var bra men att det finns utrymme för vidare utveckling och
förbättringar. (Less)
Abstract (Swedish)
As the COVID-19 pandemic forces people to work and study from home, a
change that also might last after the pandemic, the usability and functionality
available in a Learning Management Systems(LMS) become crucial for everyday
life. The goal of this master thesis was to design and implement an integration
between Grade’s platform and Microsoft Teams in a way that allows Grade and
their customers to manage, plan, and conduct online teacher-led courses in a
user friendly simple manner. The process was based on literature research, user-centered design iterations and implementation.
The project resulted in a working integration which automates much of the
manual work required when holding courses via Teams. The final implementation was... (More)
As the COVID-19 pandemic forces people to work and study from home, a
change that also might last after the pandemic, the usability and functionality
available in a Learning Management Systems(LMS) become crucial for everyday
life. The goal of this master thesis was to design and implement an integration
between Grade’s platform and Microsoft Teams in a way that allows Grade and
their customers to manage, plan, and conduct online teacher-led courses in a
user friendly simple manner. The process was based on literature research, user-centered design iterations and implementation.
The project resulted in a working integration which automates much of the
manual work required when holding courses via Teams. The final implementation was user tested. The test results show that the implementation is good, but
that the implementation has room for further work and improvements. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Freja LU and Strandberg, Max LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Microsoft Teams, Learning Management System, E-Learning, User-Centered Design, User Experience
language
English
id
9050879
date added to LUP
2021-06-08 11:02:25
date last changed
2021-06-08 11:02:25
@misc{9050879,
 abstract   = {{As the COVID-19 pandemic forces people to work and study from home, a
change that also might last after the pandemic, the usability and functionality
available in a Learning Management Systems(LMS) become crucial for everyday
life. The goal of this master thesis was to design and implement an integration
between Grade’s platform and Microsoft Teams in a way that allows Grade and
their customers to manage, plan, and conduct online teacher-led courses in a
user friendly simple manner. The process was based on literature research, user-centered design iterations and implementation.
The project resulted in a working integration which automates much of the
manual work required when holding courses via Teams. The final implementation was user tested. The test results show that the implementation is good, but
that the implementation has room for further work and improvements.}},
 author    = {{Ekman, Freja and Strandberg, Max}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Implementation of a Microsoft Teams integration into a proprietary platform using user-centered design}},
 year     = {{2021}},
}