Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Terror Management Theory under COVID-19-pandemin: effekten av dödlighetsmedvetenhet och negativ affekt på förtroende för landets regering

Pohl, Nelly LU and Gahnström, Alexander LU (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Enligt Terror Management Theory ska påminnelser om döden höja människors
förtroende och tycke för sin sociala ingrupp. Eftersom COVID-19-pandemin har inneburit konstanta dödspåminnelser vill den här studien utforska
dödlighetsmedvetenhet samt stress och ångest i relation till förtroende för regeringars pandemirespons. I studien deltog 143 deltagare varav 111 hade befunnit sig i Sverige under det senaste året och övriga 32 i andra länder. Deltagarna var i åldersspannet 17-88 år. Dödlighetsmedvetenhet, stress, ångest och förtroende för regeringars pandemirespons undersöktes via en enkät som spreds på sociala medier. Fem frågor användes för att mäta respondenternas utvärdering av regeringens pandemirespons. 16 frågor användes för att mäta... (More)
Enligt Terror Management Theory ska påminnelser om döden höja människors
förtroende och tycke för sin sociala ingrupp. Eftersom COVID-19-pandemin har inneburit konstanta dödspåminnelser vill den här studien utforska
dödlighetsmedvetenhet samt stress och ångest i relation till förtroende för regeringars pandemirespons. I studien deltog 143 deltagare varav 111 hade befunnit sig i Sverige under det senaste året och övriga 32 i andra länder. Deltagarna var i åldersspannet 17-88 år. Dödlighetsmedvetenhet, stress, ångest och förtroende för regeringars pandemirespons undersöktes via en enkät som spreds på sociala medier. Fem frågor användes för att mäta respondenternas utvärdering av regeringens pandemirespons. 16 frågor användes för att mäta dödlighetsmedvetenhet. Frågor från måtten GAD-7 och DASS-21 användes för att mäta stress och ångest. Studiens hypoteser var att (1) dödlighetsmedvetenhet är positivt korrelerat till utvärdering av pandemirespons, (2) ångest är positivt korrelerat till utvärdering av pandemirespons samt (3) stress är negativt korrelerat till utvärdering av pandemirespons. Resultatet visade inte på några signifikanta korrelationer som kunde bekräfta hypoteserna. En tendens åt en negativ korrelation mellan stress och utvärdering av pandemirespons observerades. Resultaten visade även att deltagarna överlag hade en hög nivå av stress och ångest. Då pandemier även i framtiden fortsätter vara ett överhängande hot, är det av stor vikt att strategier utvecklas för att bekämpa de mentala påfrestningar som en pandemi innebär. (Less)
Popular Abstract
Terror Management Theory posits that reminders of death should increase people’s trust and likeness of their social in-groups. Because the COVID-19 pandemic has resulted in constant reminders of death, this study wants to examine mortality salience as well as stress and anxiety in relation to trust in governmental response. 143 participants took part in the study where 111 had lived in Sweden during the past year and 32 had lived in other countries. Participants ranged from 17 to 88 in age. Mortality
salience, stress, anxiety and trust in government pandemic response was studied through an online survey distributed through social media. For the purpose of this study and to measure trust in government, five questions were constructed. 16... (More)
Terror Management Theory posits that reminders of death should increase people’s trust and likeness of their social in-groups. Because the COVID-19 pandemic has resulted in constant reminders of death, this study wants to examine mortality salience as well as stress and anxiety in relation to trust in governmental response. 143 participants took part in the study where 111 had lived in Sweden during the past year and 32 had lived in other countries. Participants ranged from 17 to 88 in age. Mortality
salience, stress, anxiety and trust in government pandemic response was studied through an online survey distributed through social media. For the purpose of this study and to measure trust in government, five questions were constructed. 16 questions were used to measure mortality salience. The measures GAD-7 and DASS-21 were used to measure anxiety and stress, respectively. The hypotheses were that (1) mortality salience will positively correlate with trust in governmental COVID-19 response, (2) anxiety will positively correlate with trust in governmental COVID-19 response, and (3) stress will be negatively correlated with trust in governmental COVID-19 response. The results showed no significant correlations that could confirm the hypotheses. A tendency towards a negative correlation between stress and trust in governmental COVID-19 response was observed as well as an overall high level of stress and anxiety amongst participants. Since pandemics will remain a societal threat in the future, it is important that strategies for the improvement of mental health are developed to alleviate the stress caused by pandemics. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pohl, Nelly LU and Gahnström, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
Terror Management Theory during the COVID-19 pandemic: the effect of mortality salience and negative affect on trust in the government of one's country
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
COVID-19 pandemic, Terror Management Theory, mortality salience, trust in authority, anxiety, stress
language
Swedish
id
9050909
date added to LUP
2021-06-09 15:47:15
date last changed
2021-06-09 15:47:15
@misc{9050909,
 abstract   = {{Enligt Terror Management Theory ska påminnelser om döden höja människors
förtroende och tycke för sin sociala ingrupp. Eftersom COVID-19-pandemin har inneburit konstanta dödspåminnelser vill den här studien utforska
dödlighetsmedvetenhet samt stress och ångest i relation till förtroende för regeringars pandemirespons. I studien deltog 143 deltagare varav 111 hade befunnit sig i Sverige under det senaste året och övriga 32 i andra länder. Deltagarna var i åldersspannet 17-88 år. Dödlighetsmedvetenhet, stress, ångest och förtroende för regeringars pandemirespons undersöktes via en enkät som spreds på sociala medier. Fem frågor användes för att mäta respondenternas utvärdering av regeringens pandemirespons. 16 frågor användes för att mäta dödlighetsmedvetenhet. Frågor från måtten GAD-7 och DASS-21 användes för att mäta stress och ångest. Studiens hypoteser var att (1) dödlighetsmedvetenhet är positivt korrelerat till utvärdering av pandemirespons, (2) ångest är positivt korrelerat till utvärdering av pandemirespons samt (3) stress är negativt korrelerat till utvärdering av pandemirespons. Resultatet visade inte på några signifikanta korrelationer som kunde bekräfta hypoteserna. En tendens åt en negativ korrelation mellan stress och utvärdering av pandemirespons observerades. Resultaten visade även att deltagarna överlag hade en hög nivå av stress och ångest. Då pandemier även i framtiden fortsätter vara ett överhängande hot, är det av stor vikt att strategier utvecklas för att bekämpa de mentala påfrestningar som en pandemi innebär.}},
 author    = {{Pohl, Nelly and Gahnström, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Terror Management Theory under COVID-19-pandemin: effekten av dödlighetsmedvetenhet och negativ affekt på förtroende för landets regering}},
 year     = {{2021}},
}