Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktivitetsbalans hos anhöriga till personer som lever med multipel skleros (MS) eller amyotrofisk lateralskleros (ALS) - en litteraturöversikt analyserad med stöd av The Life Balance Model

Nielsen, Louise Bögeskov LU and Zahn, Jonna LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Personer som är diagnostiserade med MS eller ALS är i stor utsträckning beroende av andra i sitt aktivitetsutförande. Att vara nära anhörig och leva tillsammans med en person som är diagnostiserad med en kronisk progressiv sjukdom innebär ofta stor påfrestning med aktivitetsobalans som följd.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur anhöriga till personer som lever med MS eller ALS upplever att deras egen aktivitetsbalans påverkas - utifrån The Life Balance Model.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes av elva vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed samt sekundärkälla. En riktad innehållsanalys med deduktiv ansats tillämpades för att analysera artiklarna utifrån den arbetsterapeutiska... (More)
Bakgrund: Personer som är diagnostiserade med MS eller ALS är i stor utsträckning beroende av andra i sitt aktivitetsutförande. Att vara nära anhörig och leva tillsammans med en person som är diagnostiserad med en kronisk progressiv sjukdom innebär ofta stor påfrestning med aktivitetsobalans som följd.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur anhöriga till personer som lever med MS eller ALS upplever att deras egen aktivitetsbalans påverkas - utifrån The Life Balance Model.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes av elva vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed samt sekundärkälla. En riktad innehållsanalys med deduktiv ansats tillämpades för att analysera artiklarna utifrån den arbetsterapeutiska modellen The Life Balance Model.
Resultat: En förändring i de anhörigas roller och relationer framkom. Rollen som vårdgivare resulterade i att de anhöriga upplevde mindre tid för egna aktiviteter och en obalans i sitt aktivitetsmönster.
Slutsats: Aktivitetsbalans var något som var svårt att uppnå för de anhöriga då vårdgivarrollen tog merpart av tid i anspråk. Detta gjorde att det var svårt för de anhöriga att åstadkomma ett tillfredsställande aktivitetsmönster som var hälsosamt, meningsfullt och hållbart för den egna individen. Detta tydliggör betydelsen av att skilja den anhörige från vårdgivarrollen. Arbetsterapeuters kompetens skulle kunna bidra i det fortsatta arbetet med att uppmärksamma anhörigas unika behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nielsen, Louise Bögeskov LU and Zahn, Jonna LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: 
Aktivitetsbalans, Anhörig, Upplevelser, Arbetsterapi, The Life Balance Model, Multipel Skleros, Amyotrofisk Lateralskleros.
language
Swedish
id
9050937
date added to LUP
2021-06-16 16:00:07
date last changed
2021-06-16 16:00:07
@misc{9050937,
 abstract   = {{Bakgrund: Personer som är diagnostiserade med MS eller ALS är i stor utsträckning beroende av andra i sitt aktivitetsutförande. Att vara nära anhörig och leva tillsammans med en person som är diagnostiserad med en kronisk progressiv sjukdom innebär ofta stor påfrestning med aktivitetsobalans som följd.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur anhöriga till personer som lever med MS eller ALS upplever att deras egen aktivitetsbalans påverkas - utifrån The Life Balance Model.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes av elva vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed samt sekundärkälla. En riktad innehållsanalys med deduktiv ansats tillämpades för att analysera artiklarna utifrån den arbetsterapeutiska modellen The Life Balance Model.
Resultat: En förändring i de anhörigas roller och relationer framkom. Rollen som vårdgivare resulterade i att de anhöriga upplevde mindre tid för egna aktiviteter och en obalans i sitt aktivitetsmönster.
Slutsats: Aktivitetsbalans var något som var svårt att uppnå för de anhöriga då vårdgivarrollen tog merpart av tid i anspråk. Detta gjorde att det var svårt för de anhöriga att åstadkomma ett tillfredsställande aktivitetsmönster som var hälsosamt, meningsfullt och hållbart för den egna individen. Detta tydliggör betydelsen av att skilja den anhörige från vårdgivarrollen. Arbetsterapeuters kompetens skulle kunna bidra i det fortsatta arbetet med att uppmärksamma anhörigas unika behov.}},
 author    = {{Nielsen, Louise Bögeskov and Zahn, Jonna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Aktivitetsbalans hos anhöriga till personer som lever med multipel skleros (MS) eller amyotrofisk lateralskleros (ALS) - en litteraturöversikt analyserad med stöd av The Life Balance Model}},
 year     = {{2021}},
}