Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fossilfritt byggande med alternativa byggnadsmaterial

Sjöberg, Kajsa LU (2021) In LUTVDG/TVBB VMTL01 20211
Division of Building Services
Division of Building Physics
Department of Building and Environmental Technology
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Stora delar av Sveriges koldioxidutsläpp kommer ifrån bygg-och anläggningssektorn. Majoriteten av koldioxidutsläppen kommer ifrån materialframställning och i samband med uppförande av nya byggnader. För att kunna minska byggbranschens belastningen på miljön krävs åtgärder. Medvetna materialval, klimatkalkyler och en ökad cirkulation av byggnadsmaterial kan vara exempel på åtgärder som kan bidra till en minskad klimatpåverkan från byggsektorn, åtgärder som tillämpas i förskolan Hoppet.

Stora delar av examensarbetet baseras på en fallstudie som gjordes på förskolan Hoppet. Förskolan Hoppet är ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation och i Hoppets komplementbyggnader tillämpas icke-konventionella samt återbrukade byggnadsmaterial.... (More)
Stora delar av Sveriges koldioxidutsläpp kommer ifrån bygg-och anläggningssektorn. Majoriteten av koldioxidutsläppen kommer ifrån materialframställning och i samband med uppförande av nya byggnader. För att kunna minska byggbranschens belastningen på miljön krävs åtgärder. Medvetna materialval, klimatkalkyler och en ökad cirkulation av byggnadsmaterial kan vara exempel på åtgärder som kan bidra till en minskad klimatpåverkan från byggsektorn, åtgärder som tillämpas i förskolan Hoppet.

Stora delar av examensarbetet baseras på en fallstudie som gjordes på förskolan Hoppet. Förskolan Hoppet är ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation och i Hoppets komplementbyggnader tillämpas icke-konventionella samt återbrukade byggnadsmaterial. Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har använts för att ta fram klimatpåverkan från komplementbyggnaderna och vidare gjordes en intervjustudie om de alternativa byggnadsmaterialen som tillämpas i förskolan Hoppet.

Syftet med arbetet är att beräkna klimatpåverkan från komplementbyggnaderna samt ge ökade kunskaper om materialegenskaper och byggmetoder för hampakalk, lera och återbrukad tegelsten. Studien syftar även till att upplysa och definiera fossilfritt byggande. Arbetet avser att ta fram klimatpåverkan från Hoppets komplementbyggnader och analysera klimatpåverkan och materialvalen.

I resultatet redovisas en låg klimatpåverkan från alla komplementbyggnader. Vidare jämförs klimatpåverkan från respektive byggnad och resultatet visar att återanvändning av byggnadsmaterial ger lägst klimatpåverkan. Vidare presenteras respondenternas svar från intervjustudien. Utifrån resultatet dras slutsatsen att det inte går att bygga fossilfritt i dagsläget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Kajsa LU
supervisor
organization
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Återbruk, Fossilfritt, Hampakalk, Lera, Tegelsten, BM
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5124
other publication id
LUTVDG/TVBB--5124--SE
language
Swedish
id
9051034
date added to LUP
2021-06-08 15:21:56
date last changed
2021-06-08 15:21:56
@misc{9051034,
 abstract   = {{Stora delar av Sveriges koldioxidutsläpp kommer ifrån bygg-och anläggningssektorn. Majoriteten av koldioxidutsläppen kommer ifrån materialframställning och i samband med uppförande av nya byggnader. För att kunna minska byggbranschens belastningen på miljön krävs åtgärder. Medvetna materialval, klimatkalkyler och en ökad cirkulation av byggnadsmaterial kan vara exempel på åtgärder som kan bidra till en minskad klimatpåverkan från byggsektorn, åtgärder som tillämpas i förskolan Hoppet. 

Stora delar av examensarbetet baseras på en fallstudie som gjordes på förskolan Hoppet. Förskolan Hoppet är ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation och i Hoppets komplementbyggnader tillämpas icke-konventionella samt återbrukade byggnadsmaterial. Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har använts för att ta fram klimatpåverkan från komplementbyggnaderna och vidare gjordes en intervjustudie om de alternativa byggnadsmaterialen som tillämpas i förskolan Hoppet. 
 
Syftet med arbetet är att beräkna klimatpåverkan från komplementbyggnaderna samt ge ökade kunskaper om materialegenskaper och byggmetoder för hampakalk, lera och återbrukad tegelsten. Studien syftar även till att upplysa och definiera fossilfritt byggande. Arbetet avser att ta fram klimatpåverkan från Hoppets komplementbyggnader och analysera klimatpåverkan och materialvalen.
 
I resultatet redovisas en låg klimatpåverkan från alla komplementbyggnader. Vidare jämförs klimatpåverkan från respektive byggnad och resultatet visar att återanvändning av byggnadsmaterial ger lägst klimatpåverkan. Vidare presenteras respondenternas svar från intervjustudien. Utifrån resultatet dras slutsatsen att det inte går att bygga fossilfritt i dagsläget.}},
 author    = {{Sjöberg, Kajsa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LUTVDG/TVBB}},
 title    = {{Fossilfritt byggande med alternativa byggnadsmaterial}},
 year     = {{2021}},
}