Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillgänglighet och användbarhet för funktionsnedsatta kring Expressbussen i Helsingborg

Mansoor, Naser LU and Matroud, Ahmad (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
För att främja den sociala hållbarheten behöver de mänskliga rättigheterna
prägla arbetet kring utformningen av samhället. I Sverige upprätthålls detta
arbete bl.a. via de Transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen tar
hänsyn till människors olika funktion och behov, målsättningen strävar efter
att uppfylla dessa behov. En del av arbetet kring målsättningen är att göra
samhället tillgängligt för att öka individernas bidragande i samhället och dess utveckling. För att lättare kunna uppfylla medborgarnas resebehov så satsas det alltmer på kollektivtrafiken vilket ökar tillgängligheten och
användbarheten.

Arbetet undersöker hur god tillgängligheten och användbarheten är från ett dörr-till-dörr-perspektiv kring... (More)
För att främja den sociala hållbarheten behöver de mänskliga rättigheterna
prägla arbetet kring utformningen av samhället. I Sverige upprätthålls detta
arbete bl.a. via de Transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen tar
hänsyn till människors olika funktion och behov, målsättningen strävar efter
att uppfylla dessa behov. En del av arbetet kring målsättningen är att göra
samhället tillgängligt för att öka individernas bidragande i samhället och dess utveckling. För att lättare kunna uppfylla medborgarnas resebehov så satsas det alltmer på kollektivtrafiken vilket ökar tillgängligheten och
användbarheten.

Arbetet undersöker hur god tillgängligheten och användbarheten är från ett dörr-till-dörr-perspektiv kring Expresslinjen i Helsingborg. För att få en helhetsbild genomfördes intervjuer med både individer och Helsingborgs
kommun. Jämförelser utfördes mellan individ- och kommunperspektiv.
Ytterligare en metod som använts är inventering och observation för att ge en fullständig bedömning av både tillgängligheten och användbarheten.

Resultaten pekar på att tillgängligheten och användbarheten utifrån ett
helaresan-perspektiv inte är god. Inventeringen pekade på ett antal hinder som förekom under resan vilket gjorde det svårare att utföra resor för individer med funktionsnedsättning. Intervjuerna och observationerna med individerna visade att hela resan inte gick att utföra på egen hand, därför försöker individerna minimera sina resor med kollektivtrafiken. Under intervjun med kommunen så framkom det att satsningen ökat tillgängligheten men att det var svårt att följa riktlinjerna fullt ut.

Resan blir svårare att utföra på egen hand om utformningen inte är
konsekvent vilket kan påverka antalet resor som utförs av individer med
funktionsnedsättning. Det blir en stor förlust för samhället om tillgängligheten och användbarheten inte är god för individer med
funktionsnedsättning, men även personer som är relaterade till individen med
funktionsnedsättningen genom att försvåra orienteringen tillsammans i
samhället vilket leder till en försämrad livskvalité. Detta kommer i sin tur att
påverka hur väl uppsatta mål och riktlinjer uppfylls. (Less)
Popular Abstract
Human rights need to imprint on the work of shaping society to promote social sustainability. This thinking is established in Sweden via Transport
policy goals. The Transport policy goals consider people's different level of
function and the different needs and work towards meeting these needs. Part
of those goals is to make society accessible and usable for individual
contribution in society. In order to be able to meet the citizen’s travel needs
investments are being made in public transport, increasing accessibility and
usability in society.The study examines how satisfactory the level of accessibility and usability
are from a travel chain perspective around express route in Helsingborg. To
get an overall... (More)
Human rights need to imprint on the work of shaping society to promote social sustainability. This thinking is established in Sweden via Transport
policy goals. The Transport policy goals consider people's different level of
function and the different needs and work towards meeting these needs. Part
of those goals is to make society accessible and usable for individual
contribution in society. In order to be able to meet the citizen’s travel needs
investments are being made in public transport, increasing accessibility and
usability in society.The study examines how satisfactory the level of accessibility and usability
are from a travel chain perspective around express route in Helsingborg. To
get an overall picture of the accessibility and usability around the route interviews was conducted with both individuals and Helsingborg’s kommun.
The interviews with the individuals followed the “Critical Incidence”-method. Comparisons were made between the perspectives of the individuals and
Helsingborg’s kommun. Another method that was used to indicate the level of
accessibility around the express route was an accessibility checklist that was
created through using existing guidelines.The results indicate that the level of accessibility and usability from a travel chain perspective were not acceptable. The method with the accessibility checklist pointed to a number of obstacles during the trip which made it difficult to travel for individuals with disabilities. The “Critical Incidence”-
method showed that individuals with disabilities could not make the trip on
their own, therefore the individuals try to minimize their travel by public
transport. During the interview with Helsingborg’s municipality it emerged
that the express route increased accessibility in Helsingborg but that the accessibility guidelines were hard to follow all the way because of special
issues, changes throughout the process of constructing and planning etc.The trip becomes more difficult to carry out for individuals with disabilities if
the design is not consistent throughout the environment which might affect the
number of trips made by individuals with disabilities. It would be a great loss
to society if accessibility and usability is not acceptable for individuals with disabilities, but also people who are related to individuals with disabilities. It would make it difficult to travel alongside them in society which would lead to a deteriorating quality of life. This in return will affect how well the goals and other goals will be fulfilled. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mansoor, Naser LU and Matroud, Ahmad
supervisor
organization
alternative title
Availability and usability for disabled individuals around the Expressbus in Helsingborg
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Helsingborg stad, Tillgänglighet, Användbarhet, Funktionsnedsättning, Hela-resan-perspektivet, BRT
language
Swedish
id
9051180
date added to LUP
2021-06-09 08:31:55
date last changed
2021-06-09 08:31:55
@misc{9051180,
 abstract   = {{För att främja den sociala hållbarheten behöver de mänskliga rättigheterna 
prägla arbetet kring utformningen av samhället. I Sverige upprätthålls detta 
arbete bl.a. via de Transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen tar 
hänsyn till människors olika funktion och behov, målsättningen strävar efter 
att uppfylla dessa behov. En del av arbetet kring målsättningen är att göra 
samhället tillgängligt för att öka individernas bidragande i samhället och dess utveckling. För att lättare kunna uppfylla medborgarnas resebehov så satsas det alltmer på kollektivtrafiken vilket ökar tillgängligheten och 
användbarheten. 
 
Arbetet undersöker hur god tillgängligheten och användbarheten är från ett dörr-till-dörr-perspektiv kring Expresslinjen i Helsingborg. För att få en helhetsbild genomfördes intervjuer med både individer och Helsingborgs 
kommun. Jämförelser utfördes mellan individ- och kommunperspektiv. 
Ytterligare en metod som använts är inventering och observation för att ge en fullständig bedömning av både tillgängligheten och användbarheten. 
 
Resultaten pekar på att tillgängligheten och användbarheten utifrån ett 
helaresan-perspektiv inte är god. Inventeringen pekade på ett antal hinder som förekom under resan vilket gjorde det svårare att utföra resor för individer med funktionsnedsättning. Intervjuerna och observationerna med individerna visade att hela resan inte gick att utföra på egen hand, därför försöker individerna minimera sina resor med kollektivtrafiken. Under intervjun med kommunen så framkom det att satsningen ökat tillgängligheten men att det var svårt att följa riktlinjerna fullt ut. 
 
Resan blir svårare att utföra på egen hand om utformningen inte är 
konsekvent vilket kan påverka antalet resor som utförs av individer med 
funktionsnedsättning. Det blir en stor förlust för samhället om tillgängligheten och användbarheten inte är god för individer med 
funktionsnedsättning, men även personer som är relaterade till individen med 
funktionsnedsättningen genom att försvåra orienteringen tillsammans i 
samhället vilket leder till en försämrad livskvalité. Detta kommer i sin tur att 
påverka hur väl uppsatta mål och riktlinjer uppfylls.}},
 author    = {{Mansoor, Naser and Matroud, Ahmad}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tillgänglighet och användbarhet för funktionsnedsatta kring Expressbussen i Helsingborg}},
 year     = {{2021}},
}