Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsmotivation vid påtvingat distansarbete

Ekberg, Jennifer LU (2021) SOCM04 20211
Sociology
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
I samband med covid 19-pandemin tvingades många arbetsplatser under våren 2020 att
övergå till distansarbete efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Detta har
inneburit en omställning för många människor som nu övergått från att jobba på kontor till att
arbeta hemifrån. Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka hur den
påtvingade omställningen till distansarbete har påverkat tjänstemäns motivation gentemot sitt
arbete. Urvalet har bestått av en variation av arbetsroller för att på så sätt även undersöka
arbetsrollens eventuella betydelse för arbetsmotivationen under ett påtvingat distansarbete.
Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och empirin har analyserats med
stöd i Self... (More)
I samband med covid 19-pandemin tvingades många arbetsplatser under våren 2020 att
övergå till distansarbete efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Detta har
inneburit en omställning för många människor som nu övergått från att jobba på kontor till att
arbeta hemifrån. Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka hur den
påtvingade omställningen till distansarbete har påverkat tjänstemäns motivation gentemot sitt
arbete. Urvalet har bestått av en variation av arbetsroller för att på så sätt även undersöka
arbetsrollens eventuella betydelse för arbetsmotivationen under ett påtvingat distansarbete.
Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och empirin har analyserats med
stöd i Self Determination Theory, Motivation Opportunity Ability Theory samt
litteraturstudier kring gränslöst arbete. De två förstnämnda teorierna har även legat till grund
för intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes med tio personer varav samtliga var
heltidsanställda och som hade arbetat på distans sedan mars 2020. Studiens resultat
analyserades med hjälp av en tematisk analysmetod som genererade fem övergripande teman.
Dessa teman utgjordes av; beskrivning av arbetsrollernas komplexitet, frihet under ansvar,
den informella kunskapen, social interaktion samt hemmet som arbetsplats. Resultatet från
intervjuerna visade att det påtvingade distansarbetet får en viss negativ påverkan på
kompetens och samhörighet för arbetsroller som innefattar en högre grad av sociala relationer,
vilket kan minska arbetsmotivationen. Den stora påverkan för arbetsmotivationen visade sig
däremot oavsett arbetsroll härstamma i det gränslösa arbetet som det påtvingade
distansarbetet innebär. Att kunna skilja på arbetsliv och privatliv visade sig vara av central
betydelse för arbetsmotivationen vid ett påtvingat distansarbete i form av det påverkar
huruvida individen upplever sig ha möjlighet att utföra sitt arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekberg, Jennifer LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Distansarbete, Arbetsmotivation, Gränslöst arbete, Self Determination Theory, Motivation Opportunity Ability Theory
language
Swedish
id
9051214
date added to LUP
2021-06-09 09:21:04
date last changed
2021-06-09 09:21:04
@misc{9051214,
 abstract   = {{I samband med covid 19-pandemin tvingades många arbetsplatser under våren 2020 att 
övergå till distansarbete efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Detta har
inneburit en omställning för många människor som nu övergått från att jobba på kontor till att 
arbeta hemifrån. Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka hur den 
påtvingade omställningen till distansarbete har påverkat tjänstemäns motivation gentemot sitt 
arbete. Urvalet har bestått av en variation av arbetsroller för att på så sätt även undersöka 
arbetsrollens eventuella betydelse för arbetsmotivationen under ett påtvingat distansarbete.
Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och empirin har analyserats med 
stöd i Self Determination Theory, Motivation Opportunity Ability Theory samt 
litteraturstudier kring gränslöst arbete. De två förstnämnda teorierna har även legat till grund 
för intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes med tio personer varav samtliga var 
heltidsanställda och som hade arbetat på distans sedan mars 2020. Studiens resultat 
analyserades med hjälp av en tematisk analysmetod som genererade fem övergripande teman. 
Dessa teman utgjordes av; beskrivning av arbetsrollernas komplexitet, frihet under ansvar, 
den informella kunskapen, social interaktion samt hemmet som arbetsplats. Resultatet från 
intervjuerna visade att det påtvingade distansarbetet får en viss negativ påverkan på 
kompetens och samhörighet för arbetsroller som innefattar en högre grad av sociala relationer, 
vilket kan minska arbetsmotivationen. Den stora påverkan för arbetsmotivationen visade sig 
däremot oavsett arbetsroll härstamma i det gränslösa arbetet som det påtvingade 
distansarbetet innebär. Att kunna skilja på arbetsliv och privatliv visade sig vara av central 
betydelse för arbetsmotivationen vid ett påtvingat distansarbete i form av det påverkar 
huruvida individen upplever sig ha möjlighet att utföra sitt arbete.}},
 author    = {{Ekberg, Jennifer}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsmotivation vid påtvingat distansarbete}},
 year     = {{2021}},
}