Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetet bortom den administrativa närvarorapporteringen - En kvantitativ studie om huruvida attityd och motivation predicerar niondeklassares skolnärvaro

Lajqi, Florina LU and Dzamastagic, Belma LU (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En bristande närvaro kan för elever komma att innebära en risk för misslyckande i skolan och därmed även till negativa konsekvenser i senare livsskeden. Därför är närvaro en viktig del av elevers skolgång, mer specifikt en viktig förutsättning för en framgångsrik skolgång. Syftet med studien är att undersöka huruvida niondeklassares attityd till skolan samt motivation predicerar deras skolnärvaro utifrån Theory of Planned Behavior och Self-determination theory. Vidare är syftet även att undersöka vilken av de variabler som utgör attityd respektive motivation som starkast predicerar närvaro. Målet med detta är att skapa ett underlag för vidare diskussion och arbete med elevers närvaro i skolan samt främjandet av den. Studiens metod för att... (More)
En bristande närvaro kan för elever komma att innebära en risk för misslyckande i skolan och därmed även till negativa konsekvenser i senare livsskeden. Därför är närvaro en viktig del av elevers skolgång, mer specifikt en viktig förutsättning för en framgångsrik skolgång. Syftet med studien är att undersöka huruvida niondeklassares attityd till skolan samt motivation predicerar deras skolnärvaro utifrån Theory of Planned Behavior och Self-determination theory. Vidare är syftet även att undersöka vilken av de variabler som utgör attityd respektive motivation som starkast predicerar närvaro. Målet med detta är att skapa ett underlag för vidare diskussion och arbete med elevers närvaro i skolan samt främjandet av den. Studiens metod för att undersöka detta bestod av en enkätundersökning, som utformades med hjälp av redan utformade likertskalor. Den beroende variabeln, närvaro, mättes med en egenkonstruerad skala. Enkätundersökningen besvarades av 315 elever i nionde klass på grundskolor i Sverige. Därefter analyserades den insamlade datan genom binära regressionsanalyser. Resultatet visar att attityd till skolan predicerar närvaro, där attityden till lärare var starkast. Motivation var däremot delvis predicerande av närvaro, där amotivation var den variabel som starkast predicerade närvaro. (Less)
Abstract
A lack of attendance for students may mean a risk of failure inschool and thus also of negative consequences in later stages of life. Therefore, attendance is an important part of students schooling, more specifically an important prerequisite for a successful schooling. The current study aimed to investigate whether ninth-graders’ attitude to school and motivation can predict their school attendance using Theory of Planned Behavior and Self-determination theory. Furthermore, it aimed to investigate which of the variables that constitute attitude and motivation most strongly predict attendance. The goal of the current study was to create a basis for further discussion and work with students' attendance in school. To investigate this, a... (More)
A lack of attendance for students may mean a risk of failure inschool and thus also of negative consequences in later stages of life. Therefore, attendance is an important part of students schooling, more specifically an important prerequisite for a successful schooling. The current study aimed to investigate whether ninth-graders’ attitude to school and motivation can predict their school attendance using Theory of Planned Behavior and Self-determination theory. Furthermore, it aimed to investigate which of the variables that constitute attitude and motivation most strongly predict attendance. The goal of the current study was to create a basis for further discussion and work with students' attendance in school. To investigate this, a questionnaire survey was designed using already designed Likert scales. The dependent variable, attendance, was measured on a self-constructed scale. The survey’srespondents consisted of 315 ninth graders in elementary schools in Sweden. Thereafter, the collected data were analyzedwith binary regression analyses. The results indicate that attitude towards school predicts attendance, where the attitude towards teachers was the strongest one. Motivation, on the other hand, partly predicts attendance, and amotivation was the variable that predicted attendancethestrongest (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lajqi, Florina LU and Dzamastagic, Belma LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
närvaro, attityder till skolan, motivation, Theory of Planned Behavior, Self- Determination Theory, attendance, school attitudes
language
Swedish
id
9051327
date added to LUP
2021-06-09 15:59:22
date last changed
2021-06-09 15:59:22
@misc{9051327,
 abstract   = {{A lack of attendance for students may mean a risk of failure inschool and thus also of negative consequences in later stages of life. Therefore, attendance is an important part of students schooling, more specifically an important prerequisite for a successful schooling. The current study aimed to investigate whether ninth-graders’ attitude to school and motivation can predict their school attendance using Theory of Planned Behavior and Self-determination theory. Furthermore, it aimed to investigate which of the variables that constitute attitude and motivation most strongly predict attendance. The goal of the current study was to create a basis for further discussion and work with students' attendance in school. To investigate this, a questionnaire survey was designed using already designed Likert scales. The dependent variable, attendance, was measured on a self-constructed scale. The survey’srespondents consisted of 315 ninth graders in elementary schools in Sweden. Thereafter, the collected data were analyzedwith binary regression analyses. The results indicate that attitude towards school predicts attendance, where the attitude towards teachers was the strongest one. Motivation, on the other hand, partly predicts attendance, and amotivation was the variable that predicted attendancethestrongest}},
 author    = {{Lajqi, Florina and Dzamastagic, Belma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetet bortom den administrativa närvarorapporteringen - En kvantitativ studie om huruvida attityd och motivation predicerar niondeklassares skolnärvaro}},
 year     = {{2021}},
}