Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sprickan i existensen. Existentiella perspektiv på livet under covid-19-pandemin

Avén, Ellinor and La Terra, Joel LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att skapa en större förståelse för de existentiella teman som aktualiserats under covid-19-pandemin. Vi ville undersöka hur dessa teman upplevts och hanterats, samt vilka eventuella nya perspektiv och förhållningssätt till livsutmaningarna (Yalom, 1980) som tagit form. Ambitionen var att belysa de existentiella aspekterna av att vara människa under en pandemi, samt vad detta kan säga om att vara människa överlag. Med utgångspunkt i ett heterogent urval genomfördes tio semistrukturerade intervjuer som analyserades genom en existentiellt informerad hermeneutisk-fenomenologisk ansats. Resultatet presenterades i ett narrativ bestående av poetiskt kondenserade citat. Fem centrala teman framkom:
(1) Pandemin fyllde... (More)
Syftet med studien var att skapa en större förståelse för de existentiella teman som aktualiserats under covid-19-pandemin. Vi ville undersöka hur dessa teman upplevts och hanterats, samt vilka eventuella nya perspektiv och förhållningssätt till livsutmaningarna (Yalom, 1980) som tagit form. Ambitionen var att belysa de existentiella aspekterna av att vara människa under en pandemi, samt vad detta kan säga om att vara människa överlag. Med utgångspunkt i ett heterogent urval genomfördes tio semistrukturerade intervjuer som analyserades genom en existentiellt informerad hermeneutisk-fenomenologisk ansats. Resultatet presenterades i ett narrativ bestående av poetiskt kondenserade citat. Fem centrala teman framkom:
(1) Pandemin fyllde deltagarnas tillvaro med ovisshet. (2) De upplevde förlust av rutiner, aktiviteter, relationer, mening och identitet, vilket väckte existentiell ångest. Det fick flertalet av deltagarna att (3) ställa om och (4) ta ansvar för sin nya situation för att försöka återupprätta det som gått förlorat. Erfarenheterna under pandemin gav upphov till (5) aktualiserade perspektiv på livsutmaningarna. Studien bidrar med kunskap om hur människor upplever och förhåller sig till allmänmänskliga livsutmaningar som alltid är närvarande, men som tenderar att aktualiseras under en kris. Den relationella aspekten av att vara människa framträder tydligt, och visar på i vilken hög grad vi blir till, tryggas och skapar mening tillsammans med andra. (Less)
Abstract
The aim of this study was to deepen the understanding of existential themes that have surfaced during the covid-19 pandemic, how these themes have been experienced and dealt with, and whether they have given rise to any new perspectives or approaches regarding the ultimate concerns of life (Yalom, 1980). The ambition was to shed light on the existential aspects of being human during a pandemic, as well as what this can say about being human in general. Based on a heterogeneous sample, ten semi- structured interviews were conducted and thereafter analyzed with an Existentialist- Informed Hermeneutic Phenomenological framework. The results were presented in a narrative composed of poetically condensed quotes. Five central themes emerged in... (More)
The aim of this study was to deepen the understanding of existential themes that have surfaced during the covid-19 pandemic, how these themes have been experienced and dealt with, and whether they have given rise to any new perspectives or approaches regarding the ultimate concerns of life (Yalom, 1980). The ambition was to shed light on the existential aspects of being human during a pandemic, as well as what this can say about being human in general. Based on a heterogeneous sample, ten semi- structured interviews were conducted and thereafter analyzed with an Existentialist- Informed Hermeneutic Phenomenological framework. The results were presented in a narrative composed of poetically condensed quotes. Five central themes emerged in the analysis: (1) The pandemic filled the participants’ lives with uncertainty. (2) They experienced loss of routines, activities, relationships, meaning and identity, which led to existential anxiety. To a large extent this made them (3) adjust and (4) take responsibility for their new situation, in an attempt to reestablish what had been lost. These experiences of the pandemic gave rise to (5) new perspectives regarding the ultimate concerns of life. This study contributes to the current understanding of how people experience and deal with the ultimate concerns of life that are always present, but that tend to come to light during a crisis. The relational aspects of being human come forth, highlighting how we create meaning, come into existence and are helped to feel safe in relationship with others. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Avén, Ellinor and La Terra, Joel LU
supervisor
organization
alternative title
Cracks in Existence: Existential Perspectives on Life During the COVID-19 Pandemic
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
existential psychology, pandemic, covid-19, multiple perspectives, poetic condensation, existentiell psykologi, pandemi, multipla perspektiv, poetisk kondensering
language
Swedish
id
9051418
date added to LUP
2021-06-09 15:25:17
date last changed
2021-06-09 15:25:17
@misc{9051418,
 abstract   = {{The aim of this study was to deepen the understanding of existential themes that have surfaced during the covid-19 pandemic, how these themes have been experienced and dealt with, and whether they have given rise to any new perspectives or approaches regarding the ultimate concerns of life (Yalom, 1980). The ambition was to shed light on the existential aspects of being human during a pandemic, as well as what this can say about being human in general. Based on a heterogeneous sample, ten semi- structured interviews were conducted and thereafter analyzed with an Existentialist- Informed Hermeneutic Phenomenological framework. The results were presented in a narrative composed of poetically condensed quotes. Five central themes emerged in the analysis: (1) The pandemic filled the participants’ lives with uncertainty. (2) They experienced loss of routines, activities, relationships, meaning and identity, which led to existential anxiety. To a large extent this made them (3) adjust and (4) take responsibility for their new situation, in an attempt to reestablish what had been lost. These experiences of the pandemic gave rise to (5) new perspectives regarding the ultimate concerns of life. This study contributes to the current understanding of how people experience and deal with the ultimate concerns of life that are always present, but that tend to come to light during a crisis. The relational aspects of being human come forth, highlighting how we create meaning, come into existence and are helped to feel safe in relationship with others.}},
 author    = {{Avén, Ellinor and La Terra, Joel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sprickan i existensen. Existentiella perspektiv på livet under covid-19-pandemin}},
 year     = {{2021}},
}