Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

‘’När hembesöken uteblir’’ - en kvalitativ intervjustudie om biståndshandläggares sätt att kommunicera och samtala med målgruppen äldre under Covid-19.

Vadsten, Elin LU and Pilic, Dzana LU (2021) SOPA63 20211
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever och beskriver den inverkan som pandemins restriktioner har haft på sättet att kommunicera och samtala med äldre under Covid-19 och vilka förändringar som uteblivna hembesök har medfört. Studien och dess resultat bygger på en kvalitativ undersökning i form av sju semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare från södra delen av Sverige. Empirin och studiens resultat har tolkats och analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att avsaknaden av hembesök och det förändrade kommunikationssättet har orsakat svårigheter för biståndshandläggaren att förstå och göra en bra bedömning av den äldres behov och situation. Resultatet i... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever och beskriver den inverkan som pandemins restriktioner har haft på sättet att kommunicera och samtala med äldre under Covid-19 och vilka förändringar som uteblivna hembesök har medfört. Studien och dess resultat bygger på en kvalitativ undersökning i form av sju semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare från södra delen av Sverige. Empirin och studiens resultat har tolkats och analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att avsaknaden av hembesök och det förändrade kommunikationssättet har orsakat svårigheter för biståndshandläggaren att förstå och göra en bra bedömning av den äldres behov och situation. Resultatet i studien visar även att innehållet i kommunikationen mellan den äldre och biståndshandläggaren har förändrats. De äldre har i kontakten med biståndshandläggaren uttryckt mer känslor av oro, bekymmer och ensamhet i jämförelse med innan pandemin. (Less)
Abstract
The aim of this study was to investigate how case managers in the eldercare experience and describe the effect that the pandemic restrictions have had on communication and on the ways case managers communicate with the elderly and what changes absent home visits have caused. The study and its results are based on seven qualitative interviews with case managers in Sweden. Thematic analysis has been used to analyze the empiricism and results of the study. The results show that the lack of home visits and the changed ways of communicating makes it more difficult for the case manager to understand the elderly person's needs and situation. The results also show that the elderly, when in contact with case managers, have expressed more worries,... (More)
The aim of this study was to investigate how case managers in the eldercare experience and describe the effect that the pandemic restrictions have had on communication and on the ways case managers communicate with the elderly and what changes absent home visits have caused. The study and its results are based on seven qualitative interviews with case managers in Sweden. Thematic analysis has been used to analyze the empiricism and results of the study. The results show that the lack of home visits and the changed ways of communicating makes it more difficult for the case manager to understand the elderly person's needs and situation. The results also show that the elderly, when in contact with case managers, have expressed more worries, concerns and feelings of loneliness in relation to before the pandemic. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vadsten, Elin LU and Pilic, Dzana LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Covid-19, Biståndshandläggare, Äldre, Socialt arbete, Pandemi, Kommunikation
language
Swedish
id
9051452
date added to LUP
2021-06-11 09:59:07
date last changed
2021-06-11 09:59:07
@misc{9051452,
 abstract   = {{The aim of this study was to investigate how case managers in the eldercare experience and describe the effect that the pandemic restrictions have had on communication and on the ways case managers communicate with the elderly and what changes absent home visits have caused. The study and its results are based on seven qualitative interviews with case managers in Sweden. Thematic analysis has been used to analyze the empiricism and results of the study. The results show that the lack of home visits and the changed ways of communicating makes it more difficult for the case manager to understand the elderly person's needs and situation. The results also show that the elderly, when in contact with case managers, have expressed more worries, concerns and feelings of loneliness in relation to before the pandemic.}},
 author    = {{Vadsten, Elin and Pilic, Dzana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{‘’När hembesöken uteblir’’ - en kvalitativ intervjustudie om biståndshandläggares sätt att kommunicera och samtala med målgruppen äldre under Covid-19.}},
 year     = {{2021}},
}