Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det saknade mötet i en pandemi: En kvalitativ intervjustudie av psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter kring att arbeta under en pandemi

Sjöstrand, Lena LU (2021) PPTP06 20211
Department of Psychology
Abstract
The purpose of this study was to determine how psychodynamic psychotherapists experienced the rapid transition from having psysical sessions to digital due to the pandemic COVID-19, as well as what experience they have had. Semi-structured interviews were conducted with five psychodynamic therapists. The material was analyzed with thematic analysis and eight themes were identified. The study shows that the transistion was experienced as difficult. In such a short time, without any knowledge, or education, or any knowledge in the digital area, to dive into the psychodynamic therapy digitally has been experienced as very challening for the therapists. A big amount of the patients has canceled or wished to postpone their therapy sessions due... (More)
The purpose of this study was to determine how psychodynamic psychotherapists experienced the rapid transition from having psysical sessions to digital due to the pandemic COVID-19, as well as what experience they have had. Semi-structured interviews were conducted with five psychodynamic therapists. The material was analyzed with thematic analysis and eight themes were identified. The study shows that the transistion was experienced as difficult. In such a short time, without any knowledge, or education, or any knowledge in the digital area, to dive into the psychodynamic therapy digitally has been experienced as very challening for the therapists. A big amount of the patients has canceled or wished to postpone their therapy sessions due to the circumstances. The study show that new experiences has been made and the benefits and the setbacks were revealed. The therapeutic alliance was experienced as much tougher digitally, technical issues has arisen and the therapists showed signs of mental and physical exhaustion. The therapists describes themselves as becoming more active and direct. Reflections were made surronding which patients are more suited for digital therapy sessions. The benefits are believed that some of the patients could open up more in their own home environment and that they could resumed their theraphy sessions with patients that moved away because of their studies or lack of time. The therapists expressed their gratitude to having options in the current pandemic in the awaiting of physical meetings. The result are discussed in relationship to its implications for practical and further research regarding digital psychodynamic therapy sessions. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur psykodynamiska psykoterapeuter upplevt den snabba omställningen från att ha fysiska samtal till digitala på grund av pandemin COVID-19, samt vilka erfarenheter de gjort. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem psykodynamiska terapeuter. Materialet analyserades med tematisk analys och åtta teman identifierades. Studien visar att omställningen upplevdes svår. Att på kort tid, utan erfarenhet och utbildning i det digitala, ge sig in i psykodynamisk terapi digitalt har upplevts som en utmaning för terapeuterna i denna situation. Flertalet av patienterna avbröt eller önskade uppehåll i sina terapier på grund av förändrade ramar och förutsättning för fortsatt terapi. Studien visar att nya... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur psykodynamiska psykoterapeuter upplevt den snabba omställningen från att ha fysiska samtal till digitala på grund av pandemin COVID-19, samt vilka erfarenheter de gjort. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem psykodynamiska terapeuter. Materialet analyserades med tematisk analys och åtta teman identifierades. Studien visar att omställningen upplevdes svår. Att på kort tid, utan erfarenhet och utbildning i det digitala, ge sig in i psykodynamisk terapi digitalt har upplevts som en utmaning för terapeuterna i denna situation. Flertalet av patienterna avbröt eller önskade uppehåll i sina terapier på grund av förändrade ramar och förutsättning för fortsatt terapi. Studien visar att nya erfarenheter har gjorts och för-och nackdelar har visat sig. Alliansen upplevdes betydligt svårare digitalt, tekniska problem har uppstått och en mental och fysisk trötthet hos terapeuterna. Terapeuterna beskrev att de blivit mer aktiva och tydliga. Reflektioner och tankar har gjorts kring vilka patienter som lämpar sig bäst för digitala terapier. Fördelarna som upplevts är att en del patienter har varit mer öppna i sin hemmiljö och att de kunnat ha en fortsatt terapi med dem som till exempel behövt flytta på grund av utbildning eller tidsbrist. Terapeuterna uttryckte en tacksamhet för att alternativ fanns i den rådande pandemin i avvaktan på det fysiska mötet. Resultaten diskuteras i förhållande till dess implikationer för praktik och vidare forskning kring digitala psykodynamiska terapier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöstrand, Lena LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Psykodynamisk terapi, Digital, Skype, Internet, COVID-19, psychodynamic therapy
language
Swedish
id
9051507
date added to LUP
2021-06-09 12:55:57
date last changed
2021-06-09 12:55:57
@misc{9051507,
 abstract   = {{The purpose of this study was to determine how psychodynamic psychotherapists experienced the rapid transition from having psysical sessions to digital due to the pandemic COVID-19, as well as what experience they have had. Semi-structured interviews were conducted with five psychodynamic therapists. The material was analyzed with thematic analysis and eight themes were identified. The study shows that the transistion was experienced as difficult. In such a short time, without any knowledge, or education, or any knowledge in the digital area, to dive into the psychodynamic therapy digitally has been experienced as very challening for the therapists. A big amount of the patients has canceled or wished to postpone their therapy sessions due to the circumstances. The study show that new experiences has been made and the benefits and the setbacks were revealed. The therapeutic alliance was experienced as much tougher digitally, technical issues has arisen and the therapists showed signs of mental and physical exhaustion. The therapists describes themselves as becoming more active and direct. Reflections were made surronding which patients are more suited for digital therapy sessions. The benefits are believed that some of the patients could open up more in their own home environment and that they could resumed their theraphy sessions with patients that moved away because of their studies or lack of time. The therapists expressed their gratitude to having options in the current pandemic in the awaiting of physical meetings. The result are discussed in relationship to its implications for practical and further research regarding digital psychodynamic therapy sessions.}},
 author    = {{Sjöstrand, Lena}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det saknade mötet i en pandemi: En kvalitativ intervjustudie av psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter kring att arbeta under en pandemi}},
 year     = {{2021}},
}