Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Att gå in som en katt i mörker, med morrhåren rakt fram" - Personalerfarenheter inom barn- och ungdomshabiliteringen om att fråga om sexuella övergrepp

Andersdóttir, Elsa Björk LU and Hellemarck, Fanni LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder som personal på barn- och ungdomshabiliteringen upplever gällande att ställa frågor om sexuella övergrepp. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare från sex olika enheter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Data analyserades med tematisk analys och resulterade i fyra olika teman: “Uppdraget och arbetssättet gör det svårt att ställa frågan”, “Vikten av att skapa en god relation till barnet och familjen”, “Ett svårt samtal” och “Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas”. Av resultaten framkom att deltagarna inte hade någon erfarenhet av att fråga om sexuella övergrepp i en tidig kontakt och att de upplever både för- och nackdelar... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder som personal på barn- och ungdomshabiliteringen upplever gällande att ställa frågor om sexuella övergrepp. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare från sex olika enheter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Data analyserades med tematisk analys och resulterade i fyra olika teman: “Uppdraget och arbetssättet gör det svårt att ställa frågan”, “Vikten av att skapa en god relation till barnet och familjen”, “Ett svårt samtal” och “Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas”. Av resultaten framkom att deltagarna inte hade någon erfarenhet av att fråga om sexuella övergrepp i en tidig kontakt och att de upplever både för- och nackdelar med att göra det. Faktorer av betydelse för upplevelsen var relationen till familjen, barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag och behovet av att anpassa frågan till barn i olika åldrar samt med olika typer av svårigheter. Diskussionen belyste både den motvilja och de möjligheter som deltagarna upplevde finns för att ställa frågan om sexuella övergrepp. Av studien framkom vikten av kompetens, erfarenhet och stöd för att skapa en större trygghet hos personalen i att fråga och samtala om sexuella övergrepp med barn på barn- och ungdomshabiliteringen. (Less)
Abstract
The aim of the study was to explore the possibilities and obstacles that staff at the Child and Youth Habilitation Services experience in asking their patients about sexual abuse. This was done by conducting semi-structured interviews with eight participants from different units within the Child and Youth Habilitation Services at Region Skåne. The data was analysed using thematic analysis and resulted in four themes: “The working procedure and mission of the Child and Youth Habilitation Services makes it difficult to ask”, “The importance of a good relationship with the child and family”, “A difficult conversation” and “Uncertainty regarding how to ask”. The results showed that the participants lacked practice in asking their patients... (More)
The aim of the study was to explore the possibilities and obstacles that staff at the Child and Youth Habilitation Services experience in asking their patients about sexual abuse. This was done by conducting semi-structured interviews with eight participants from different units within the Child and Youth Habilitation Services at Region Skåne. The data was analysed using thematic analysis and resulted in four themes: “The working procedure and mission of the Child and Youth Habilitation Services makes it difficult to ask”, “The importance of a good relationship with the child and family”, “A difficult conversation” and “Uncertainty regarding how to ask”. The results showed that the participants lacked practice in asking their patients about sexual abuse in an early contact and experienced both pros and cons in doing so. Factors of consideration to their experience were the relationship to the family, the mission of the Child and Youth Habilitation Services and the need to adapt the question to children of different ages and difficulties. The discussion pinpointed the participants’ experience of both resistance and opportunities in asking about sexual abuse. The study highlighted the importance of competence, experience and support to increase the confidence of the staff in asking questions and talking about sexual abuse with children at the Child and Youth Habilitation Services. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersdóttir, Elsa Björk LU and Hellemarck, Fanni LU
supervisor
organization
alternative title
"Walking like a cat in darkness, with the whiskers straight forward" - Staff experiences within the Child and Youth Habilitation Services in asking about sexual abuse
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Barn- och ungdomshabiliteringen, sexuella övergrepp, barn med funktionsnedsättning, personal, Child and Youth Habilitation Services, Sexual abuse, Disabled children, Staff
language
Swedish
id
9051512
date added to LUP
2021-06-09 15:26:48
date last changed
2021-06-09 15:26:48
@misc{9051512,
 abstract   = {{The aim of the study was to explore the possibilities and obstacles that staff at the Child and Youth Habilitation Services experience in asking their patients about sexual abuse. This was done by conducting semi-structured interviews with eight participants from different units within the Child and Youth Habilitation Services at Region Skåne. The data was analysed using thematic analysis and resulted in four themes: “The working procedure and mission of the Child and Youth Habilitation Services makes it difficult to ask”, “The importance of a good relationship with the child and family”, “A difficult conversation” and “Uncertainty regarding how to ask”. The results showed that the participants lacked practice in asking their patients about sexual abuse in an early contact and experienced both pros and cons in doing so. Factors of consideration to their experience were the relationship to the family, the mission of the Child and Youth Habilitation Services and the need to adapt the question to children of different ages and difficulties. The discussion pinpointed the participants’ experience of both resistance and opportunities in asking about sexual abuse. The study highlighted the importance of competence, experience and support to increase the confidence of the staff in asking questions and talking about sexual abuse with children at the Child and Youth Habilitation Services.}},
 author    = {{Andersdóttir, Elsa Björk and Hellemarck, Fanni}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Att gå in som en katt i mörker, med morrhåren rakt fram" - Personalerfarenheter inom barn- och ungdomshabiliteringen om att fråga om sexuella övergrepp}},
 year     = {{2021}},
}