Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie

Alwall, Ellen LU and Bjerner, Ingrid LU (2021) LOGM81 20211
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte
Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet.
Metod
En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. Föräldrar till barn som varit i kontakt med ÖNH på SUS för amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi deltog (N = 110). Ytterligare uppgifter hämtades från deltagarnas journaler.
Resultat
Av föräldrarna upplevde 81% att tungbandsklippet gjorde nytta för amningen. Bland studiedeltagarna ammade en statistiskt signifikant större andel då barnet var fyra... (More)
Syfte
Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet.
Metod
En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. Föräldrar till barn som varit i kontakt med ÖNH på SUS för amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi deltog (N = 110). Ytterligare uppgifter hämtades från deltagarnas journaler.
Resultat
Av föräldrarna upplevde 81% att tungbandsklippet gjorde nytta för amningen. Bland studiedeltagarna ammade en statistiskt signifikant större andel då barnet var fyra månader jämfört med den regionala befolkningen. De deltagare som inte fått professionell amningshjälp hade bättre utfall än de som fått det, men resultatet kan ha sin grund i många olika faktorer och skillnaden kunde inte heller beräknas statistiskt. Någon påfallande skillnad i utfall kunde inte ses, baserat på var tungbandsklippet utförts eller hur djupt tungbandsklippet var.
Slutsatser
Tungbandsklipp tycks kunna förbättra föräldrars upplevelse av amningsfunktionen vid ankyloglossi och amningsbesvär. Det hjälper dock inte alla. Andra möjliga orsaker till amningsbesvär bör därmed beaktas. I många fall tycks det krävas hög motivation från föräldrarna för att barnet ska få remiss för tungbandsklippning på SUS. (Less)
Popular Abstract
Purpose
This essay was intended to examine outcomes after contact with healthcare for breastfeeding problems and suspected ankyloglossia, and what factors could affect outcome.
Methods
A parent survey was developed regarding breastfeeding function before and after contact with Skåne University Hospital (SUS), and other potential healthcare contact regarding breastfeeding. Parents, whose children had been in contact with the Ear-Nose-Throat (ENT) clinic at SUS for breastfeeding difficulties and suspected ankyloglossia, participated (N = 110). Additional information was retrieved from participants’ medical records.
Results
Rate of experienced breastfeeding improvement among parents after frenotomy was 81%. Among participants, a... (More)
Purpose
This essay was intended to examine outcomes after contact with healthcare for breastfeeding problems and suspected ankyloglossia, and what factors could affect outcome.
Methods
A parent survey was developed regarding breastfeeding function before and after contact with Skåne University Hospital (SUS), and other potential healthcare contact regarding breastfeeding. Parents, whose children had been in contact with the Ear-Nose-Throat (ENT) clinic at SUS for breastfeeding difficulties and suspected ankyloglossia, participated (N = 110). Additional information was retrieved from participants’ medical records.
Results
Rate of experienced breastfeeding improvement among parents after frenotomy was 81%. Among participants, a significantly greater proportion was breastfeeding when the child was four months old, compared to regional population. Participants who hadn’t received professional breastfeeding help had better outcomes than those who had. However, this difference could be confounded by many factors, and couldn’t be determined as statistically significant. No difference based on where frenotomy was performed or frenotomy depth could be determined. Conclusions
Frenotomy seems to improve parents’ experienced breastfeeding functionality in many cases of ankyloglossia and breastfeeding difficulties. However, it doesn't help everyone. Other possible causes for breastfeeding difficulties must be considered. In many cases, to receive a referral for frenotomy at SUS, highly motivated parents are seemingly required. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alwall, Ellen LU and Bjerner, Ingrid LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ankyloglossi, amning, kort tungband, tungbandsklippning, föräldraenkät
language
Swedish
id
9051587
date added to LUP
2021-06-09 12:12:34
date last changed
2021-06-10 03:40:37
@misc{9051587,
 abstract   = {{Syfte
Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet.
Metod
En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. Föräldrar till barn som varit i kontakt med ÖNH på SUS för amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi deltog (N = 110). Ytterligare uppgifter hämtades från deltagarnas journaler.
Resultat
Av föräldrarna upplevde 81% att tungbandsklippet gjorde nytta för amningen. Bland studiedeltagarna ammade en statistiskt signifikant större andel då barnet var fyra månader jämfört med den regionala befolkningen. De deltagare som inte fått professionell amningshjälp hade bättre utfall än de som fått det, men resultatet kan ha sin grund i många olika faktorer och skillnaden kunde inte heller beräknas statistiskt. Någon påfallande skillnad i utfall kunde inte ses, baserat på var tungbandsklippet utförts eller hur djupt tungbandsklippet var.
Slutsatser
Tungbandsklipp tycks kunna förbättra föräldrars upplevelse av amningsfunktionen vid ankyloglossi och amningsbesvär. Det hjälper dock inte alla. Andra möjliga orsaker till amningsbesvär bör därmed beaktas. I många fall tycks det krävas hög motivation från föräldrarna för att barnet ska få remiss för tungbandsklippning på SUS.}},
 author    = {{Alwall, Ellen and Bjerner, Ingrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie}},
 year     = {{2021}},
}