Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användarbeteendedata i skymundan: En kvantitativ studie om unga vuxnas medvetenhet om och värdering av datainsamling på YouTube

Jobs, Simon LU and Nilsson, Axel (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Användandet av big data bland näringsidkare fortsätter öka exponentiellt vilket medför möjligheter men även flera risker. Datainsamling har infunnit sig centralt i gemene affärsmodell och data har beskrivits som den nya oljan. Andra sidan av myntet är att konsumenter har svårt att närvara online utan att lämna efter sig ett spår av data. Data som näringsidkare kan an- vända till att profilera användaren och sälja annonser till andra näringsidkare utan vetskap av användaren. I den här uppsatsen har vi valt att kolla närmare på två kategorier av data, person- data och användarbeteendedata genom att fråga konsumenter av tjänsten YouTube. De två faktorerna vi har tittat på är medvetenhet och värdering. Vi kommer fram till att medvetenheten om... (More)
Användandet av big data bland näringsidkare fortsätter öka exponentiellt vilket medför möjligheter men även flera risker. Datainsamling har infunnit sig centralt i gemene affärsmodell och data har beskrivits som den nya oljan. Andra sidan av myntet är att konsumenter har svårt att närvara online utan att lämna efter sig ett spår av data. Data som näringsidkare kan an- vända till att profilera användaren och sälja annonser till andra näringsidkare utan vetskap av användaren. I den här uppsatsen har vi valt att kolla närmare på två kategorier av data, person- data och användarbeteendedata genom att fråga konsumenter av tjänsten YouTube. De två faktorerna vi har tittat på är medvetenhet och värdering. Vi kommer fram till att medvetenheten om insamling av användarbeteendedata är väsentligt lägre än för persondata trots att konsumenter tenderar att värdera den högre. Vi hittar även ett samband mellan en högre medvetenhet och en högre värdering. Våra resultat pekar på att det existerar ett kunskapsgap gällande vilken data som samlas in och vi anser att det är problematiskt ur både moraletiska och monetära skäl. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jobs, Simon LU and Nilsson, Axel
supervisor
organization
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
report number
INF21-024
language
Swedish
id
9051742
date added to LUP
2021-06-21 11:36:54
date last changed
2021-06-21 11:36:54
@misc{9051742,
 abstract   = {{Användandet av big data bland näringsidkare fortsätter öka exponentiellt vilket medför möjligheter men även flera risker. Datainsamling har infunnit sig centralt i gemene affärsmodell och data har beskrivits som den nya oljan. Andra sidan av myntet är att konsumenter har svårt att närvara online utan att lämna efter sig ett spår av data. Data som näringsidkare kan an- vända till att profilera användaren och sälja annonser till andra näringsidkare utan vetskap av användaren. I den här uppsatsen har vi valt att kolla närmare på två kategorier av data, person- data och användarbeteendedata genom att fråga konsumenter av tjänsten YouTube. De två faktorerna vi har tittat på är medvetenhet och värdering. Vi kommer fram till att medvetenheten om insamling av användarbeteendedata är väsentligt lägre än för persondata trots att konsumenter tenderar att värdera den högre. Vi hittar även ett samband mellan en högre medvetenhet och en högre värdering. Våra resultat pekar på att det existerar ett kunskapsgap gällande vilken data som samlas in och vi anser att det är problematiskt ur både moraletiska och monetära skäl.}},
 author    = {{Jobs, Simon and Nilsson, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Användarbeteendedata i skymundan: En kvantitativ studie om unga vuxnas medvetenhet om och värdering av datainsamling på YouTube}},
 year     = {{2021}},
}