Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En skola för alla?

Björklund, Lisa LU and Bilginer, Amine LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Majoriteten av individer med autismspektrumtillstånd (AST) har svårigheter att tolka och bearbeta sensoriska intryck. När ett barns förmåga att bearbeta sensoriska intryck inte matchar kraven i miljön blir skoldagen en stor utmaning. Idag saknar skolan användbara modeller för att förstå elevers skolsvårigheter och behov utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv.
Syfte: Att med stöd av Person-Environment-Occupation-Performance Model undersöka och sammanfatta hur skolmiljön och svårigheter med sensorisk bearbetning påverkar aktivitetsutförande, delaktighet och välbefinnande hos barn med AST.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 13 vetenskapliga artiklar analyserades genom en riktad innehållsanalys med... (More)
Bakgrund: Majoriteten av individer med autismspektrumtillstånd (AST) har svårigheter att tolka och bearbeta sensoriska intryck. När ett barns förmåga att bearbeta sensoriska intryck inte matchar kraven i miljön blir skoldagen en stor utmaning. Idag saknar skolan användbara modeller för att förstå elevers skolsvårigheter och behov utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv.
Syfte: Att med stöd av Person-Environment-Occupation-Performance Model undersöka och sammanfatta hur skolmiljön och svårigheter med sensorisk bearbetning påverkar aktivitetsutförande, delaktighet och välbefinnande hos barn med AST.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 13 vetenskapliga artiklar analyserades genom en riktad innehållsanalys med Person-Environment-Occupation-Performance Model som utgångspunkt.
Resultat: Resultatet visade att faktorer i skolmiljön och svårigheter med sensorisk bearbetning bidrog till begränsat aktivitetsutförande, begränsad delaktighet och minskat välbefinnande hos barn med AST.
Slutsats: Litteraturöversikten visar att det finns olika hinder som begränsar en jämlik skolgång och inkludering av barn med AST. Arbetsterapeuter besitter kunskap och kompetens som kan vara en viktig resurs i skolan för att underlätta och främja skolgången för barn med AST. (Less)
Popular Abstract
Background: The majority of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) have difficulties in interpreting and processing sensory input. When the abilities of a child to process sensory input does not match the demands of the environment, school becomes a difficult challenge. Schools today lack models that enable teachers to understand the difficulties of a pupil from an occupational- and participation perspective.
Aim: Using the Person-Environment-Occupation-Performance Model to explore and summarize how the environment in schools and sensory integration dysfunction influence occupational performance, participation and well-being in children with ASD.
Method: Data was obtained through a literature review, where 13 scientific articles... (More)
Background: The majority of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) have difficulties in interpreting and processing sensory input. When the abilities of a child to process sensory input does not match the demands of the environment, school becomes a difficult challenge. Schools today lack models that enable teachers to understand the difficulties of a pupil from an occupational- and participation perspective.
Aim: Using the Person-Environment-Occupation-Performance Model to explore and summarize how the environment in schools and sensory integration dysfunction influence occupational performance, participation and well-being in children with ASD.
Method: Data was obtained through a literature review, where 13 scientific articles were analyzed using a directed content analysis with the Person-Environment-Occupation-Performance Model as a starting point.
Results: The findings of this study showed that factors in the school environment and sensory integration dysfunction contributed to a limited occupational performance, reduced participation and well-being in children with ASD.
Conclusion: This literature review shows that there are different obstacles limiting equal schooling and inclusion in school of children with ASD. Occupational therapists have knowledge and competence that can be an important resource in school environment to facilitate and support schooling for children with ASD. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björklund, Lisa LU and Bilginer, Amine LU
supervisor
organization
alternative title
En litteraturöversikt om hur skolmiljön och svårigheter med sensorisk bearbetning påverkar aktivitetsutförande, delaktighet och välbefinnande hos barn med autismspektrumtillstånd
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sensorisk bearbetning, autismspektrumtillstånd, skola, PEOP-modellen, aktivitetsutförande, delaktighet, välbefinnande, arbetsterapi sensory processing, Autism Spectrum Disorder, school, PEOP Model, occupational performance, participation, well-being, occupational therapy
language
Swedish
id
9051923
date added to LUP
2021-06-16 13:28:27
date last changed
2021-06-16 13:28:27
@misc{9051923,
 abstract   = {{Bakgrund: Majoriteten av individer med autismspektrumtillstånd (AST) har svårigheter att tolka och bearbeta sensoriska intryck. När ett barns förmåga att bearbeta sensoriska intryck inte matchar kraven i miljön blir skoldagen en stor utmaning. Idag saknar skolan användbara modeller för att förstå elevers skolsvårigheter och behov utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv.
Syfte: Att med stöd av Person-Environment-Occupation-Performance Model undersöka och sammanfatta hur skolmiljön och svårigheter med sensorisk bearbetning påverkar aktivitetsutförande, delaktighet och välbefinnande hos barn med AST.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 13 vetenskapliga artiklar analyserades genom en riktad innehållsanalys med Person-Environment-Occupation-Performance Model som utgångspunkt. 
Resultat: Resultatet visade att faktorer i skolmiljön och svårigheter med sensorisk bearbetning bidrog till begränsat aktivitetsutförande, begränsad delaktighet och minskat välbefinnande hos barn med AST.
Slutsats: Litteraturöversikten visar att det finns olika hinder som begränsar en jämlik skolgång och inkludering av barn med AST. Arbetsterapeuter besitter kunskap och kompetens som kan vara en viktig resurs i skolan för att underlätta och främja skolgången för barn med AST.}},
 author    = {{Björklund, Lisa and Bilginer, Amine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En skola för alla?}},
 year     = {{2021}},
}